GDPR a PROCYON

Na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady(EU)2016/679 ze dne 27.dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES=Obecné nařízení o ochraně osobních údajů–General Data Protection Regulation(GDPR) s účinností od 25.5.2018 jsme přistoupili ke zpracování agendy řešící zabezpečení a záznamy o činnostech zpracování osobních údajů.

Byly zmapovány činnosti spolku, kde dochází ke zpracování OÚ, byla provedena revize organizačních a technických opatření k ochraně OÚ a byl vypracován agendový list s popise zpracování OÚ.

Každý člen bude seznámen s obsahem Souhlasu dle čl.4 odst.1 bod 11 GDPR a vyzván k projevu vůle ke zpracovávání OÚ.

Informacni-povinnost-procyon

Souhlas-se-zpracovanim-procyon_2

Zaznam_agenda_formular-procyon_2