Tvořivý venkov 2017

Cíl a náplň projektu vycházel ze základní nutnosti pro plnohodnotný a pestrý život na venkově – uplatňování tvořivých myšlenek díky osvojení si základních znalostí domácích prací a řemeslné zručnosti jeho obyvatel.

K naplnění cíle jsme využili ohlédnutí do historie vesnice, za tvořivými aktivitami našich dědů a babiček, kteří „dělali“ vesnické divadlo, vyráběli keramické výrobky, stavěli a využívali pece na chleba i keramiku, pletli košíky, uměli si navařit a napéct, stavěli z hlíny stavby i pece na chleba či keramiku.

... a toto jejich umění, jsme se pokusili spojit s tvořivostí dnešní mládeže, s využitím odborných lektorů místních i okolních.   Více na : Zaverecna-zprava-tvorivy-venkov-2017

Tento projekt se podařilo zrealizovat díky podpoře Jihomoravského kraje v rámci programu "Napňování koncepce podpory mládeže JMK" a také díky finančnímu příspěvku obce Letonice.  Děkujeme.

Jmk-logo_2Logo-letonice_3

Draní peří 2017

V rámci projektu Draní peří 2017 byly zorganizovány 2 tvořivé dílny. První tvořivou aktivitou byla výuka výroby vánočních ozdob z ovčího rouna, na kterou navázala v druhé aktivitě výroba vánočních ozdob z filcu.  Na obě dvě dílny byl k dispozici pořízený výtvarný materiál, který dával prostor pro originalitu a jedinečnost výtvorů. Uskutečnění tvořivých dílen předcházela příprava obsahu, tisky manuálů a návrhů, vyjednaný nájem a příprava prostor, včetně prostor pro vyžití dětí maminek, které absolvovaly tvořivé dílny.

Základní myšlenkou projektu "Draní peří" bylo vytvořit bezpečný a otevřený prostor pro ženy, maminky, tchýně, dcery..., kde by vedle tvoření byla možnost sdílení, všedního i nevšedního. V dnešní době jsou lidé často uzavření ve svých domech, ve svých všednostech, radostech, problémech i starostech, a tak společné setkání s přidaným bonusem rukodělně vytvořeného výrobku nám připadalo vhodné, ne-li léčivé

Základní myšlenkou projektu "Draní peří" bylo vytvořit bezpečný a otevřený prostor pro ženy, maminky, tchýně, dcery..., kde by vedle tvoření byla možnost sdílení, všedního i nevšedního. V dnešní době jsou lidé často uzavření ve svých domech, ve svých všednostech, radostech, problémech i starostech, a tak společné setkání s přidaným bonusem rukodělně vytvořeného výrobku nám připadalo vhodné, ne-li léčivé.

Více na :Zaverecna-zprava-drani-peri-2017

2016 Draní peří

Zaverecna-zprava-projektu_2

Základní myšlenkou projektu "Draní peří" bylo vytvořit bezpečný a otevřený prostor pro ženy, maminky, tchýně, dcery..., kde by vedle tvoření byla možnost sdílení, všedního i nevšedního. V dnešní době jsou lidé často uzavření ve svých domech, ve svých všednostech, radostech, problémech i starostech, a tak společné setkání s přidaným bonusem rukodělně vytvořeného výrobku nám připadalo vhodné, ne-li léčivé.

Projekt byl realizován v omezeném rozsahu, tedy 4 tvořivé dílny pod vedením zkušeného lektora (plstění, adventní kalendář, drátkování, malování na sklo) a jeden seminář (vliv psychiky na lidské tělo). Obsazenost tvořivých dílen byla takřka 100 procentní, u semináře pouze poloviční, než bylo očekáváno. Výtvarné tvoření je pro ženy často bezpečnou jistotou, známým světem, ze kterého nemají strach. Myslíme si, že tento faktor byl v naší obci velmi silný a ovlivnil návštěvnost dílen a semináře. Strach z něčeho nového, z toho, že půjdu se svou kůží na trh, je pro mnohé ženy limitující. Věříme, že se nám akce podobného typu podaří pro obec a ženy v ní zorganizovat i v dalších letech a že zájem a otevřenost žen pro tyto aktivity poroste.

2016 Tvořivý venkov

Cíl a náplň projektu vycházel ze základní nutnosti pro plnohodnotný a pestrý život na venkově – uplatňování tvořivých myšlenek díky osvojení si základních znalostí domácích prací a řemeslné zručnosti jeho obyvatel.

K naplnění cíle jsme využili ohlédnutí do historie vesnice, za tvořivými aktivitami našich dědů a babiček, kteří „dělali“ vesnické divadlo, vyráběli keramické výrobky, stavěli a využívali pece na chleba i keramiku, pletli košíky, uměli si navařit a napéct, stavěli z hlíny stavby i pece na chleba či keramiku.

... a toto jejich umění, jsme se pokusili spojit s tvořivostí dnešní mládeže, s využitím odborných lektorů místních i okolních. 

Zaverecna-zprava-projektu

 Projekt byl zaměřen na nastupující generaci – tzn.  děvčata a kluky  od 6-18 let a mládež 19-26 let.

Celkem se jednotlivých aktivit (hliněné stavitelství, keramika, pletení, dramatický kroužek a vaření) zapojilo 41 dětí v kategorii 6-18 let. Všech pěti aktivit se zúčastnilo jedno dítě, tři aktivity absolvovalo 7 dětí, dvě aktivity 7 dětí a min. jednu aktivitu pak 21 dětí.

Potřebnost projektu jsme spatřovali v tom, že v současnosti i na venkově se vytrácí nejen znalosti a umění našich předků, potřebných pro soběstačný život na venkově v jakékoliv době, ale zejména tvořivé umění a odvaha uplatnění kreativních prvků, ať už ve výrobcích či v prezentaci.

Projektem jsme se pokusili opětovně podnítit zájem o tvořivé myšlení a praktické uplatnění zástupců nových generací venkova, kteří díky tomuto projektu také získají lepší uplatnění v životě a na trhu práce. Současně osobně podpoří zvýšení kvality a udržitelnosti života na venkově.

2015 - Rozvoj MTZ 2015 - PROCYON

Prostřednictvím projektu spolufinancovaného z prostředků JMK a obce Letonice, bylo možné  roce 2015 zabezpečit uskutečňování celoročních aktivit v plném rozsahu v rámci volnočasového areálu PROCYON. Finanční prostředky byly využity zejménana pořízení spotřebně-technického materiálu k zajištění provozu a údržbě areálu. Součástí tohoto projektu byl jednak další rozvoj základny (dokončení výstavby areálu), ale již také obnova některých staveb areálu, který se postupně buduje a provozuje nepřetržitě již osmým rokem.

Fotografie3754Fotografie1385Fotografie3817

Fotografie1384Fotografie0825_5Fotografie3823

2015 Kořeny dědiny tvoří její rodiny

Jak napovídá název projektu - Kořeny dědiny tvoří její rodiny, byl kromě zajišťování prorodinných volnočasových aktivit, zaměřen na objevování základů rodinných kořenů a řemesel, která byla pro život na obci nezbytná. Kromě vytvoření prvotní mapy významných hospodářských a řemeslných rodů, na které se společně podíleli zástupci všech generací, jsme si připomínali také původní zvyky a obyčeje, které provázely minulé rodiny a rody jejich vesnickým životem. Součástí projektu bylo také pořízení nezbytného vybavení pro zajišťování těchto aktivit.

Fotografie2664Fotografie2666Fotografie3767Fotografie3768

2014 Spokojené rodiny, základem jsou dědiny

V rámci propagace 20. výročí Mezinárodního roku rodiny zorganizovalo občanské sdružení Velkou rodinnou hru Jeden za všechny-všichni za rodinu - se sportovně a environmentálně zaměřenými aktivitami určené pro všechny členy rodin – lezení po umělé stěně, závody v koloběžkách, běžecké závody, naučná a poznávací stezka, jízda na koni, míčové hry, aktivity pro nejmenší. Jednotlivé sportovní a naučné disciplíny rodiny plnily kolektivně, byla podpořena jejich spolupráce a při plnění společných úkolů bylo posilováno stmelení a tím i mezigenerační soužití.

Při večerním posezení u táboráku se zhodnotil proběhnuvší den, lidé si sdělili své dojmy a popisovali navzájem, jaký vliv měla akce na jejich rodinu. Z těchto názorů jsme čerpali inspiraci pro další aktivity. Pozvaná lektorka, uspořádala pro přítomné seminář z oblasti první pomoci, jehož praktické poznatky ocenily nejen maminky, ale také otcové.

Pro rodiny dále uspořádalo sdružení Procyon společný výlet na Pálavu, která má se svým stepním charakterem blízko k NPR Větrníky nacházející se v našem katastru. V průběhu roku pak ještě proběhly keramické dílničky, jedna na jaře a druhá v období Vánoc a probíhalo cvičení rodin v Orlovně. O prázdninách jsme uspořádali přívesnický tábor pro 39 dětí ve dvou turnusech.

To vše díky podpoře JMK z Progamu prorodinné politiky a obecního rozpočtu, který se na podílel na spolufinancování.

170520148160250520148199

2013 Vzdělávací seminář je zdárně za námi i s výsledky

 Vzdělávací seminář 

V sobotu 17.8.2013 se uskutečnil workshop na téma - soudobé využívání přírodních materiálů v rozvoji venkova v rámci našeho dalšího začínajícího projektu, který nese název NEMÍT STŘECHU? .. JÓ TO VADÍ!!

170820136156_2170820136164_2170820136161_2

17 účastníkům z řad dospívajících a dospělých + čtyřem dětem, se podařilo uskutečnit to, co bylo v plánu. Po dopoledním teoretickém programu zakončeném obědem, se přesunout na hranice NPR Větrníky a zde aplikovat a v praxi si ověřit využití znalostí při stavbě zelené střechy ekoturistického odpočívadla Jarmilka. V 17.30 byly práce ukončeny, průběh a výsledek je patrný zde :

 170820136173_2170820136183_3170820136172_2170820136170170820136185170820136188_3

Děkujeme lektorovi panu ing.Balíkovi za výklad s praktickou ukázkou a účastníkům za odvedenou práci a zájem o rozšíření si vědomostí. Těšíme se na shledanou na další akci, případně na setkání při uvedení Jarmilky do provozu.

2013 Vzdělávání - soudobé využití přírodních materiálů

 Vzdělávání 

V sobotu 17.8.2013 se uskuteční vzdělávání zejména zájemců z řad podnikatelů či OSVČ, ale též každého občana, který bude mít zájem se dozvědět o možnostech a nápadech pro využívání přírodních materiálů v rozvoji venkova.

Vzdělávání proběhne v rámci našeho dalšího začínajícího projektu, který nese název NEMÍT STŘECHU? .. JÓ TO VADÍ!!

Akce bude zahájena v klubovně areálu PROCYON  v 8.30 hod. s tím, že dopoledne (do oběda) proběhne teoretická část a následně se přesuneme vozidly na stavbu z přírodních materiálů stavěného ekoturistického odpočívadla Jarmilka na vrchol Národní přírodní rezervace Větrníky, kde se společně pod vedením lektora pokusíme využívat přírodní materiály při realizaci skladeb zelené střechy.

Více informací na pozvánce :    Pozvanka_vetrniky_zelena-strecha     

Z důvodu omezeného množství účastníků prosíme zájemce, nechť se přihlásí formou zaslané přihlášky :  

Prihlaska_vetrniky_zelena-strecha

Jejich účast bude následně potvrzena. Děkujeme za pochopení organizační stránky semináře.

na mailovou adresu : pospisil@ps-pm.cz

Těšíme se na setkání a společně užitečně ztrávený čas ve prospěch ostatních. Děkujeme za Váš zájem a za Váš čas.

2013 Větrnické zastavení - MEMENTO, ZAČÍNÁME

 Větrnické zastavení - MEMENTO 

 

Logo-mZp    Procyon_logo_slogan_3Logo-letonice_2

 

Jak jsme informovali začátkem roku, naše žádost byla SFŽP podpořena a náš projekt tak může 1.3.2013 začít svoji realizaci. Na těchto stránkách Vás chceme blíže o projektu informovat, a tak tedy činíme i nyní pokračováním zveřejňování obsahu naší žádosti, který by měl vést ke splnění cílů projektu, k plánovanému stavu po realizaci projektu:

Národní přírodní rezervace Větrníky se díky uskutečněným aktivitám stane místem, o kterém bude informována široká, nejen odborná veřejnost a ze kterého, při jeho návštěvě, budou čerpat posilu a ponaučení. Část území bude díky aktivnímu zapojení partnerů projektu fyzicky navráceno do původního stavu – odstranění náletů,

Orgány státní správy – ochrany území získají nové partnery pro uskutečňování Plánu péče a ochrany. Návštěvníci budou o NPR dostatečně informování díky nově vytvořeným turistickým informačním místům (TIM), kde budou dostupné odborné materiály vč.map a kontakty na proškolené průvodce, případně na poskytovatele služeb s prohlídkou NPR souvisejících. Výstavbou nouzového nocležiště (odpočívky) vznikne krytý prostor pro návštěvníky pro případ nepříznivého počasí, která bude současně sloužit jako základna pro ochránce chráněného území.                                                                                                                                                  Poskytovatelé služeb vč. nových ochránců přírody z různých cílových skupin budou jednotně proškoleni, budou se zasazovat a podílet na realizaci ochranných opatření a dodržování pravidel ochrany.                                Okolní obce a jejich místní NNO budou spolupracovat na zajištění propagace a ochraně území, vytvoří podmínky vhodných turistických „nástupišť“ na přístupové komunikace k NPR a o tyto se budou starat.

RÁDI BYCHOM VÁS POZVALI K ZAPOJENÍ SE jakoukoliv formou DO REALIZACE TOHOTO PROJEKTU.

V současné době se staví základní projektový tým, který bude mít za úkol, kromě jiného,  vybrat a oslovit odborníky na danou problematiku a společně s nimi připravit zahajovací informační seminář pro Vás, kteří se chcete nejen o projektu, ale zejména o NPR Větrníky, její minulosti, současnosti a také budoucnosti, dozvědět něco více a hlouběji. Z účastníků těchto odborných seminářů a besed bychom rádi získali další členy do širšího projektového týmu, kteří by byli ochotni se zapojit do jednotlivých dílčích aktivit projektu - tvorba propagačních materiálů, průvodcovských manuálů, mapových podkladů pro turisty,..  Dále pak počítáme se zaopojením mládeže formou brigád při údržbě Větrníků (vyřezávky náletů, sečení a úklid sena, sběr rostlin a semen) a také při výstavbě turistické eko-odpočívky JARMILKY na vrcholu Větrníků.

Více se dozvíte při sledování těchto stránek, kde budete pravidelně informováni o připravovaných aktivitách a termínech seminářů.  Těšíme se na Vaši účast a zájem o úspěšnou realizaci tohoto projektu.

„Tento dokument byl vytvořen za finanční pomoci Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí. Za obsah tohoto dokumentu je výhradně odpovědný PROCYON, o.s. a nelze jej v žádném případě považovat za názor Ministerstva životního prostředí.“

 

2013 JMK - KOMUNITNĚ = PO SOUSEDSKU

 2013 JMK 

Cílem projektu je podpora udržitelnosti nastoupené cesty k obnově a propagaci kdysi běžného dědinského způsobu života, neodmyslitelně spjatého s úzkými sousedskými vazbami a vzájemnou potřebností všech generací, dnes moderně nazývaného komunitním způsobem života. Naší snahou je vytvářet prostor a podmínky pro obnovení společných a společenských vazeb prostřednictvím stávajících a každoročně inovovaných aktivit – letos o vodní turistiku rodin doplněnou o videofest z cest. Již šest let budujeme a vybavujeme pro tento účel volnočasový areál, který umožňuje realizaci společných aktivit a současně si ověřujeme naši postupnou cestu obnovy. O tom jak jsme úspěšní, nejlépe hovoří zvyšující se zájem o naše aktivity a jejich počet, což se snažíme prezentovat v našich výročních zprávách a na www.stránkách sdružení.

Aktivity projektu :

- pravidelné každotýdenní schůzky členů klubů, neformální vzdělávání (zapojení seniorů do komunikace s mladší generací, výuka původních tanců, výuka první pomoci zážitkovou metodou, předávání kulinářských schopností v rámci  – Třígeneračního pečení, ..
- organizace společných sportovních a volnočasových aktivit s rodiči a dětmi (výuka lezení na umělé stěně a voltižního ježdění
- rukodělné a zdravotnické kurzy (první pomoc, pletení košíků, keramické dílny, původní hliněné stavitelství,..)
- kulturní aktivity – vystoupení dětí  rámci přídědinského tábora vč.výroby kulis)

2013 NEMÍT STŘECHU? .. JÓ TO VADÍ - napodruhé uspělo, jenže bez podpory obce je nereálné

 2013 NEMÍT STŘECHU? 

Naše snaha o zrealizováíní níže uvedeného projektu narazila na nezájem zastupitelů obce, kteří odmítli poskytnout půjčku na předfinancování projektu. !!

Chybějící střecha nad hlavou pro více lidí v případě špatného počasí a další rozšíření využití volnočasového areálu, např. pro organizování dalších vzdělávacích aktivit. To byl hlavní smysl opětovného podání žádosti na MAS Společná cesta v rámci její 8.výzvy.

Naše žádost v konkurenci ostatních žádostí napodruhé uspěla, což by mělo znamenat, v případě finanční spoluúčasti ze strany obce Letonice, o které se bude jednat na březnovém zastupitelstvu, že o prázdninách bude zahájeno vzdělávání v oblasti soudobého využívání přírodních materiálů při výstavbě a výstavba 18 metrové haly, která by měla být dokončena v listopadu 2013.

Ukazka-haly-zvenkuHudebni-vyuziti-kruhovky

S ohledem na nedostatek finančních prostředků bude třeba odvést kus brigádnické práce v hodnotě cca 80tis.Kč, což představuje přibližně 350 hodin. Takže budeme vděční za každou pomocnou ruku, případně za finanční příspěvek, na pokrytí tzv.nezpůsobilých nákladů projektu.     Děkujeme za jakoukoliv podporu a těšíme ne setkání buď na brigádách, nebo na slavnostním zahájení provozu.      VR sdružení

2013 Větrnické MEMENTO

 2013 Větrnické MEMENTO 

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PODPOŘILO NAŠI ŽÁDOST. DĚKUJEME.

 Logo-mZp

Máte zájem o naši Národní přírodní rezervaci VĚTRNÍKY a není Vám jedno v jakém stavu se nachází? Máte zájem o stav naší společnosti a domníváte se stejně jako my, že stav společnosti úzce souvisí s naším chováním se k přírodě a v přírodě? Pak jistě pochopíte smysl našeho projektu i jeho název MEMENTO !!

RÁDI BYCHOM VÁS POZVALI K ZAPOJENÍ SE jakoukoliv formou DO REALIZACE TOHOTO PROJEKTU A TAK NÁM DOVOLTE, ABYCHOM VÁS PRŮBĚŽNĚ SEZNAMOVALI S JEHO OBSAHEM.

Začínáme naším zdůvodněním potřebnosti projektu:  Je načase, aby se naše společnost chvíli zastavila v současném shonu, rozhlédla se v klidu kolem sebe a zamyslela se nad dopady současného způsobu žití na svět a na přírodu kolem nás. Národní přírodní rezervace Větrníky je přesně takovým místem.

Naším projektem chceme varovat a současně hledat cestu pomoci lidem i přírodě. Na jedné straně se jedná se o pomoc lidí při záchraně a obnově nejstaršího chráněného území na Moravě - NPR Větrníky (1925) od roku 2007 chráněného v rámci soustavy NATURA 2000 (EVL), na straně druhé pomoc přírody lidem tím, že díky uskutečněným aktivitám projektu v dané lokalitě dosáhnou takového stupně poznání, který je nasměruje ke změně způsobu chování, k touze po hledání a dosahování rovnováhy s přírodou, zajišťující trvale udržitelný způsob života.    

„Tento dokument byl vytvořen za finanční pomoci Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí. Za obsah tohoto dokumentu je výhradně odpovědný PROCYON, o.s. a nelze jej v žádném případě považovat za názor Ministerstva životního prostředí.“

 

2012 Materiálně Technické Zabezpečení činností PROCYON

 2012 Materiálně Technické Zabezpečení 

Pro letošní rok je naplánlvána opatě řada aktivit, na jejichž realizaci se pokoušíme opět získat finanční podporu i z JMK. Náš projekt je sice ještě ve fázi registrace žádosti, nicméně aktivtiy se již realizují:
Kromě pravidlené činnosti klubů, se již začalo s navážením materiálu na přístavbu hospodářeského křídla, které nýás letos čeká postavit, abychom centralizovali a tím zefektivnili  a zkvalitnili podmínky pro koně a péči o ně.
Pokud se podaří získat dotaci z kraje a z obce Letonice, rádi bychom, díky pořízení dvou nafukovacích člunů rozšířili naši činnost i na vodní aktiivity.

Taky se těšíme.

2012 Chválím Tě Země má - environmentální vzdělávání a výchova

 2012 Chválím Tě Země má 

V loňském roce, byl po mnoha letech ministerstvem životního prostředí konečně schválen Plán péče (PP) o Národní přírodní rezervaci Větrníky, která je jednou z nejvzácnějších lokalit JMK  rozprostírající se na severním okraji našem katastru a tvořící neodmyslitelnou dominantu a součást našeho regionu. Bohužel v důsledku nemožnosti provádění údržby bez PP, se současné době nachází ve velmi zanedbaném (zarostlém) stavu i přesto, že se jedná o lokalitu NATURA 2000. 

Od loňského roku se naše sdružení snažilo společně se správou AOPK vyjednat podmínky naší možné pomoci se záchranou této významné lokality což se podařilo a na letošní rok máme projednánu dohodu o možnosti realizace údržby v chráněném území.

Současně se záchrannými pracemi při vyřezávání a likvidaci náletů a sečení svahů, se chceme pokusit navázat na EVVO aktivitu z loňského roku, kdy se děti ze základní školy aktivně zapojily do ochrany památné lípy (v rámci projektu Lípa – most generací za pomoci Nadace Partnerství) a zajistit kontinuitu v prohlubování pocitu sounáležitosti nastupující generace dětí a mládeže k této části svého rodného kraje.

Proto také stejně jako název našeho projektu zní i heslo našeho sdružení pro letošní rok: Chválím tě země má.

Na jarní brigádnické údržbové práce při vyřezávání křovin v určené lokalitě chceme navázat po čas prázdnin zapojením dětí v rámci přívěsnického tábora, kdy se děti budou kromě vzdělávacích a seznamovacích aktivit svým dílem podílet na údržbových pracích při shrabování a sušení sena jak v NPR tak i na volnočasovém areálu, a současně také na přípravě environmentálních propagačních materiálů, včetně údržby studánek.

Cílem projektu je také snaha zapojení mládeže o prázdninách formou hrazených brigád při likvidaci náletových dřevin, což se nám osvědčilo v minulosti v rámci prevence kriminality dětí a mládeže, na čemž by se opět podílel partner projektu – Obec Letonice prostředky z rozpočtu obce. Spolupráci při obnově a údržbě dvou studánek v našem katastru přislíbili zástupci další partnerské NNO – Klubu přátel Šmoles, o.s.

Jak z výše uvedeného popisu vyplývá, obsahem projektu jsou i činnosti, na jejichž realizaci potřebuje sdružení nakoupit i potřebné technické vybavení .

Bohužel projek pro letošní rok nebyl podpořen v rámci programu JMK pro rok 2012 !! Škoda.

2012 Nemít střechu? .. jó to vadí!

 Nemít střechu? 

Pro rok 2012 byla podána žádost do 6.výzvy MAS Společná cesta ke splnění předposledního dílku skládačky našeho volnočasového areálu a tou je výstavba 18m víceúčelové zastřešené kruhové haly. Posledním dílkem je dostavba levého křídla provozního objektu - venkovního ustájení.

Hala měla sloužit pro členy všech našich klubů - členové jezdeckého oddílu jej využijí pro výcvik koní a jezdců, volnočasový klub jako krytou lezeckou bouldrovací stěnu a prostor pro pořádání kulturních, společenských a ostatních volnočasových aktivit (koncerty, letní kino, vzdělávací pracovní workshopy,..), klub maminek pak pro bezpečné hraní dětí a s dětmi, případně pro nácvik divadla a při táborových aktivitách.

Součástí projektu bylo také pokračování vzdělávacích aktivit na téma Soudobé využití přírodních materiálů na venkově formou pracovního workshopu.

K dispozici měla být také obci a partnerským organizacím, které se rozhodli pomoci nám s realizací tohoto projektu. Děkujeme.

Bohužel žádost z rozhodnutí Programového výboru pro nízké bodové ohodnocení nebyla podpořena a tak se výstavba odkládá.

Na zdůvodnění výsledku nesprávného hodnocení v rozpoeru s obsahem hodnotícího manuálu čekáme dodnes marně.

2011 KOMUNITNÍ CENTRUM LETONICE

Díky podpoře JMK v rámci programu podpory prorodinné politiky, do kterého jsme se zapojili naší projektovou žádostí SE NÁM V LETOŠNÍM ROCE PODAŘILO UDĚLAT DALŠÍ PODSTATNÝ KROK v podpoře komunitního (sousedského) sdílení času a byli jsme schopni dovybavit naše komunitní centra (klubovnu, klub) potřebnou kvalitní ozvučovací aparaturou, nezbytnou pecí pro pořádání třígeneračního pečení a vytápění našeho centra, zajistit nezbytnou údržbu a pro nejmenší zakoupit nové hrací prvky, které budou využívány v rámci činností sdružení po celý rok. 

Děkujeme za podporu JMK a obci Letonice, která se podílela ze svého rozpočtu na pořízení pece a vybavení

V prostorách centra se podařilo v letošním roce úspěšně navázat na činnost mateřského klubu a díky zajímavým prostorám v nové klubovně rozvinout společná setkávání dětí a maminek v rámci keramických dílniček.

Pro závěr roku je jšět připravena sousedká beseda, což je novinka, která má umožnit ve Vánočním čase lépe se navzájem poznat s novousedlíky, kteří se přistěhovali v letošním roce do naší obce. 

Věříme , že takováto setkávání budou přínosná pro obě strany a umožní případně i nové náměty pro připravovaný plán rozvoje obce a nové aktivity sdružení pro příští rok.

2010-2011 TŘÍGENERAČNÍ PEČENÍ - učíme se navzájem

Jak bylo avizováno dne 9.4.2011 se uskutečnil další díl našeho projektu, v rámci kterého se podařilo opět doplnit vesnickou kuchařku o další recepty a zejména pak na peci připravit nejen první chléb, ale také další pochutiny - viz.foto. Některé výrobky donesly účastnice z vlastní kuchyně na  ochutnání s tím, že se o ně pokusíme společně příště.   A že vše bylo mimořádně chutné mohou potvrdit účastníci současně probíhajícího DOZáDveří, kteří se postarali o degustaci. Více je patrné z fotografií.

P4090008

P4090010_2

P4090013_2

P4090038_2

P4090012_2

P4090044_2

080420111902

090420111904

Kdokoliv má zájem veřejně se podělit se svými sousedy o postupy a umění při výrobě jakékoliv klasické venkovské dobroty, na tradičním sporáku či v jeho troubě ukuchtěné, nechť se obrátí na : Danielu Pospíšilovou, Nová 449 Letonice

Bude upřesněn termín konání veřejné prezentace a rozsah potřebných přípravných úkonů pro zajištění zdárné prezentace. Každé takto vytvořené dílko bude zaznamenáno včetně receptu a prezentátora do nově zakládané Venkovské kuchařky z Letonic a okolí.

Projekt se nazývá třígenerační, neboť na oplátku očekáváme, že stejně jako se naše maminky a babičky podělí o umění předchozích generací, podělí se i mladší maminky o postupy ze současného světa kuchyní, třebas přípravě jídla v mikrovlnné troubě.

2011 TANEČNÍ aneb REJDĚNÍ NA DĚDINĚ

P3250116_2

P3250117_2

Spolecne-foto_2

P3250144

P2250152_3

 Jedno dvouhodinové sousedské posezení, chvilka mudrování, oslovení partnerů projektu, krátká příprava, rychlé zahájení, osm týdnů realizace a je to. Celkem 13 párů venkovanů, kteří si posunuli výše laťku svého tanečního umění a poznali se navzájem.

Takhle nějak se ve stručnosti dá shrnout náš jarní projekt - Taneční aneb rejdění na dědině, které začalo navštěvovat původně 11 párů, v průběhu se objevovali navíc nejen někteří jednotlivci, kteří i bez partnerů společně s námi absolvovali výuku některých tanců, ale také dva nově příchozí páry, které pak s námi dotančily až do konce tanečních kurzů.

První oficiální výuka společenského tance a chování v novodobé historii Letonic, byl náš první letošní komunitně-vzdělávací projekt, jehož záměrem byla nejen výuka tance a společenského chování pro mládež i dospělé, ale také vyčlenění si prostoru pro společně trávený volný čas se sousedy, se kterými se mnohdy ani neznáme, i když  žijeme v jedné dědině.

Nově jsme měli možnost učit se vzájemně si po sousedsku pomáhat například s hlídáním dětí, což zejména pro nově přistěhovalé mladé páry, které nemají nablízku své rodiče, byl velký problém při rozhodování o účasti.  Mnohé další bariéry a způsoby jejich odstranění jsme pak společně probírali o tanečních přestávkách či potanečních posezeních a věříme, že jsme tak minimálně započali cestu k obnově původního fenoménu - sousedské pospolitosti a výpomoci.  A TO BYL DALŠÍ CÍL NAŠEHO PROJEKTU.  BEZ TOHO TOTIŽ DĚDINA NENÍ DĚDINOU.            NO A KDYŽ SE PŘITOM TANČÍ -  CO VÍC SI PŘÁT.

Závěrečným předvedením deseti tanců standardních i latinsko-merických, KTERÉ JSME SE V RÁMCI VÝUKY NAUČILI, včetně naší vesnické mazurky, za přímé účasti pozvaných rodinných příslušníků a známých při "prodloužené" a následnou dekorací všech absolventů památečními "kotylióny", vyvrcholilo naše osmitýdenní snažení o pozvednutí úrovně tance na venkově .

PROCYON, o.s. Letonice  tímto prohlašuje  první díl    TANEČNÍCH  aneb   „rejdění na dědině 2011 “     za UKONČENÝ a dle vyjádření účastníků také za zdařilý.

A ABY BYL TAKÉ ÚSPĚŠNÝ, tak by bylo dobré  na něj navázat nějakým dalším projektem či iniciativou.  Proto vyzýváme všechny, kteří máte zájem se zúčastnit na pokračování prvního dílu, či byste  se rádi zapojili do plánovaného podzimního country tancování, nebo Vás napadá jiná forma vesnické zábavy a chtěli byste jste se na přípravě a realizaci takovéhoto počinu podílet, abyste  se ozvali se na adresu :

Daniela Pospíšilová, Nová 449, LETONICE,   nebo na tel.603219663, pospisil@ps-pm.cz

Výkonná rada PROCYON, o.s.  děkuje za přípravu a organizaci projektu paní Daniele Pospíšilové a manželům Henrichovým, díky jejichž společnému "sousedskému mudrování" tento projekt vznikl a následně se také zdárně realizoval. Dále pak tanečním mistrům - manželům Sedlákovým za ochotu a příjemnou atmosféru při výuce, Obci Letonice za poskytnutí výukových prostor a všem účastníkům za jejich zájem a aktivní účast. 

2011 LÍPA - MOST GENERACÍ

Logo-nadace-partnerstvi_2

Díky spolupráci ŘK farnosti Letonice, vedení obce Letonice a PROCYON,o.s. a zejména díky podpoře našeho výše uvedeného projektu z programu NADACE PARTNERSTVÍ -  STROM ŽIVOTA - ZDRAVÉ STROMY PRO ZÍTŘEK, se 23.5.2011 uskuteční odborné ošetření naší památné lípy pod kostelem, kterou chápeme a vnímáme nejen jako krásný strom, ale také jako MOST GENERACÍ.     DĚKUJEME.

www.stromzivota.cz                            www.szkt.cz

Ošetření stromu podpořila NADACE PARTNERSTVÍ  a SPOLEČNOST PRO ZAHRADNÍ A KRAJINÁŘSKOU TVORBU a provede jej odborník s mezinárodním certifikátem EUROPEAN TREE WORKER (evropský arborista)

2010 A CO DĚTI? .. MAJÍ SI KDE HRÁT!

 

Pudorys-stavby

Uvodni-stranka_2

Až se bude psát rok 2006 ..   tak tehdy se uskutečnil první letní tábor dětí a vedoucích, kteří se od roku 2002 pravidelně setkávali na svých schůzkách jakožto členové neformálního dětského oddílu MRAVENCI. Náplní pobytu bylo kromě seznamování se koňmi na vesnici současně také hledání odpovědi na otázku:   A co děti, mají si kde hrát?

Výsledkem byla závěrečné práce 21 dětí - prvotní návrh volnočasového areálu – tehdy s názvem koňská stanice Čtyřlístek, kde by si děti mohli společně s koňmi a ostatními (rodiče) hrát a také ve své klubovně se scházet a učit novým věcem. Pro splnění jejich přání, bylo třeba doposud udělat hodně práce – zoficiálnit činnost oddílu-vzniklo občanské sdružení PROCYON, přepracovat představy dětí do technické dokumentace, vyjednat pronájem s Obcí, která si stanovila podmínky nového umístění staveb, získat stavební povolení, sehnat finanční prostředky a materiál, zahájit výstavbu, udržet činnost, navazovat partnerské vztahy. Dnes jsme v situaci, kdy máme za sebou 7 let zkušeností z práce s mládeží, pronajatý a ohrazený areál a na něm vystavěné zařízení pro trávení volného času (lanovku, lezecký trenažér, lezeckou stěnu, pískové kolbiště, ohrazení areálu, kruhovou ohradu, koňskou stanici), přes 6 partnerských organizací, sponzory, dvouletou práci s dospívající mládeží v rámci prevence kriminality,..  a dnes nám již díky naší společné práci nechybí ani tolik potřebné sociální zázemí a klubovna, kde se od můžeme setkávat a uskutečňovat další cíle sdružení – např.vzdělávání. Rádi bychom v dětech a mládeži probudili zájem o své okolí, o historické bohatství našeho kraje, kromě jiného spojeného s historicky neoddělitelnou součástí venkova – koňmi.

Právě proto je náš areál určen společně jak dětem, tak i koním. O to vše se pak chceme podělit nejen s návštěvníky a turisty, ale také dalšími NNO.   Všichni jste zváni a vítáni.      Bůh nám žehnej.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sdružení získalo podporu z JMK na zajištění provozu

Naše sdružení uspělo se svým projektem v konkurenci dalších, mnohem zkušenějších sdružení a spolků a získalo na letošní rok finanční prostředky na zajištění provozu a pokračování v naší činnosti, zejména volnočasové a nově i sportovní.

Díky získané podpoře se bude moci uskutečnit první výcvikové soustředění členů jezdeckého oddílu na zemědělské usedlosti Sněženka v Novém Malíně, kde budeme získávat první základní dovednosti  a zkušenosti, týkající se voltižního ježdění., které bychom rádi předvedly v rámci letošního Dne koní.  Podaří se tak navázat na druhý letošní projekt - Koňskou stopu v dětských srdcích - díky kterému jsme mohli pořídit základní výstroj, vč. voltižního koně.   Děkujeme.

2010 1.KOŇSKÁ REGIONÁLNÍ HIPOSTEZKA- II.ETAPA

Venkovský prostor Jižní Moravy v současné době dostatečně nevyužívá svůj turistický potenciál a v posledních desetiletích se prakticky nevěnoval potřebě nemotorové dopravy v regionu. V předloňském roce se zástupci naší organizace aktivně podíleli na realizaci projektu JMK s názvem Putování na koni – Jižní Morava, který měl za cíl navrhnout možné páteřní trasy pro budoucí výstavbu hipostezek JMK a v loni se díky prostředkům PRV podařilo zrealizovat první etapu s délkou cca 19,5 km.

Stávající projekt - II. etapa – má stejný cíl. Tím zůstává zpřístupnění  krajiny a tak i umožnění lepšího poznávání přírodních lokalit společně s aktivním trávením volného času zejména dětí a mládeže, včetně tělesně postižených.  Současně podpoříme rozvoj hipoturistiky, jakožto způsobu posílení souznění člověka s přírodou  prostřednictvím bližšího kontaktu člověka s koněm.

Vytvořená ucelená trasa o délce 9,1 km doplní již funkční trasu o nové zajímavé přírodní a historické lokality pro jednodenní či dvoudenní pobyty v přírodě, na kterou se v budoucnu budou moci napojit další stanice a trasy v rámci celé Jihomoravské sítě koňských stezek ve směru na Olšany, Brno, Moravský kras.

V dnešních dnech občanské sdružení obdrželo slíbené evropské  i státní dotační prostředky na úhradu nákladů projektu, což znamená zdárné ukončení projektu.

Díky všem, kteří se na realizaci tohoto projektu podíleli, zejména starostkám a zastupitelům obcí Komořany a Podbřežice.


 
 
 

2010 Koňská stopa v dětských srdcích

Uvodni-stranka_3

Sice napotřetí, ale přece, se podařilo našemu sdružení získat z prostředků MŠMT (MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY) podporu našemu staronovému projektu, na jehož úspěchu závisela i míra rozvoje nově vzniklého jezdeckého oddílu. Obsahem projektu je kromě pořízení základního materiálního vybavení i zabezpečení výcviku odbornými lektory a trenéry. Takže první krok a jaké budou ty následující? Máme ještě zažádáno na Obec Letonice a Jihomoravský kraj o podporu, díky které bychom rádi umožnili mimo jiné i společný tréninkový kemp dětí a mládeže, které projeví zájem o výcvik jízdy na koni se zaměřením na voltižní ježdění.