Postupné dokončování maštalí a tedy i areálu pokračuje

Bohužel omezené finanční prostředky a nedostatek času, to jsou příčiny pomalého postupu dokončovacích prací. Z tohoto důvodu bylo třeba také prodloužit termín dokončení celého projektu výstavby areálu o dalších 5let. Letos se podařilo přestěhovat koně do nového venkovního ustájení a dokončit opláštění jedné maštale, opravit fasádu klubovny a zadláždit dvůr. Ostatní zbývá na roky příští.

101120162088_2Podsap-plochy-dvora_2

Vyrovnani-dvora-podsypem_2291120162315_2

291120162314_2

Změna ve stáji a pokračování výstavby hospodářské části

V roce 2015, v roce kdy se jsme se rozloučili s naším kamarádem Taranem, a přivítali nového koňského přítele - valáška hucula - Barona "von Procyon" byla naše činnost z větší části soustředěna na jeho začlenění do stáda a přiježdění. Ze stavební činnosti pak pokračovaly brigády na dokončení započatého opláštění nových maštalí, prováděli jsme výkopy a pokládku kanalizace se sběrnou jímkou, natáhl se rozvod vody u koní a byla zprovozněna elektrika. V jarních měsících roku 2016 dojde na opravu el.ohrazení, dílčí kolaudaci této části stavby a snad nic už nebude bránit přemístění koní do nových maštalí a zahájení činnosti klubu hrátky s koněm včetně možnosti využívání sedlovny, šatny a klubovny v přilehlé obytné

20141230_134815Fotografie0332_2Fotografie0217_2Fotografie3818

části.

Fotografie3760Fotografie3821

 Výcvik vždy v úterky 

Výcvik koní se s ohledem na letní čas posouvá na úterky od 17.30 -19.00 hod.

V pátek a neděli od 17 hod. probíhá péče o koně a výcvik koní, kdy je možnost individuálního nácviku.

 První voltižácký tréninkový kemp 2012 

Jarka-jablonskaKlarka-na-bareluTrojice-ve-vzduchu

Nacvik-nastupuSara-barel-pekny-svih

 V pátek a v sobotu 15 a 16.6. se uskutečnil PRVNÍ TRÉNINKOVý KEMP pod vedením externí lektorky, trenérky a rozhodčí jezdeckých disciplín - paní Jarky Jablonské z Ostravy.  Děkujeme.

Po prvotním překvapení z ráznosti paní trenérky se naši cvičenci brzy oklepali a díky své snaze a odvaze posunuli opět své výkonnostní hranice o pěkný stupínek nahoru .

Vše je zaznamenáno díky "dvorní" fotografce Elišce Chelíkové na :

http://ellisss.rajce.idnes.cz/Sobotni_voltiz_16.6.2012/

Výsledky naší snahy budete moci shlédnout na prvním veřejném vystoupení, které se uskuteční v našem areálu v rámci Dětského dne od 17.30 hod.  Jste zváni.

Prosím o dochvilnost voltižáků a v případě rodičů, kteří budou mít zájem, o přihlášení se k pomoci při organizaci dětského dne a veřejného vystoupení jejich dětí.

 Noví zájemci… 

Noví zájemci se hlásí a skupina se rozrůstá

Po zdárném získání licence voltižéra, přípravě Tara a Stelly, stejně jako nezbytné zimní přípravě cvičenců v tělocvičně na dřevěném koni, jsme se pustili se základní voltižáckou ekipou do výcviku na kolbišti a hlavně na skutečném koni. Zimní přípravu absolvovali a voltižní skupinu zatím tvoří :

Klárka Hrabovská, Dora Pospíšilová, Jáchym Karbula, Laura Tomšíková, Sára Pospíšilová a Marie Čiháčková 

Příjemné počasí a výkony dosavadních cvičenců oslovili nové zájemce a tak se naše skupina opět rozrostla. Prosím rodiče o jejich účast na zahajovacích hodinách, kde si vysvětlíme vše podstatné.

Nezapomenout vytisknout a podepsat přihlášky (v záložce jezdecký klub).

 .  110420123402110420123403130420123406

 Letoňská voltiž 

Takhle se začíná psát historie letonické voltiže

Naše koně jsme představili minule a tak nyní lonžéři a voltižéři - nastupující generace. Poznáte se?

010920112490300920112730_2

 300920112728_3230920112649_2

 280820112459_2300920112729_2

 Z koňského hřbetu… 

Pohled z koňského hřbetu a z Větrníků? Co víc si přát.

Koně a děti na výletě na Větrníkách. No není to praráda? Přijďte to s námi zkusit i Vy.

Jen pozor na Větrnické propadání.

P4170089_2P4170093

P4170078_2P4170081_2

P4170099_2P4170107_2

 Postupnými krůčky vpřed 

Igp3333_kopie2

TARAN

Igp3339_kopie1

STELLA

060320111847

DORA

100420111908

MATĚJ a STELLA

130320111857

Po loňské nulté sezóně pokračujeme s výcvikem. Práce na drezuře Z1 a začátky skákání nás nutí na sobě pracovat a některé i unaví.

 Jezdecký klub PROCYON Letonice začíná. 

Všechny začátky jsou těžké. Nicméně jsme přesvědčeni, že to vše, co jsme doposud udělali pro zahájení činnosti Jezdeckého klubu, nás opravňuje k sebedůvěře, že jsme na správné cestě. Pokrok našich koní ve výcviku nás jezdce zavazuje a motivuje společně s naší trenérkou ke zlepšení našich výkonů a tím zvýšení úrovně našeho klubu.