Zahájení jarní části jezdeckého výcviku 2012

Na základě přihlášených zájemců a míry zájmu o jednotlivé druhy jezdeckého sportu i s ohledem na stávající počet koní, dojde v první řadě k rozdělení na skupinu voltižního ježdění (cvičení) a skupinu výuky jízdy na koni. Po dojednání termínú s trenéry a lonžéry budou stanoveny časy tréninků a proveden rozpis pro jednotlivé členy.

Žádáme členy, aby zejména na začátku, při nastavování kalendáře tréninků sledovali aktuální stav na našich webových stránkách.     Děkujeme.

Výcvik členů JK a ostatních zájemců

Výcvik v jízdě na koni, ať už anglický nebo westernový styl ježdění, zajišťuje :

Jana Korčianová

- vlastní cvičitelskou licenci ČJF (Česká jezdecká federace) a dále se vzdělává (připravuje se na zkoušky rozhodčího),

Výcvik voltižního ježdění

Jiří Pospíšil

- vlastník statusu "lonžér" ČJF (Česká jezdecká federace)