Hipotrasa s naučnou stezkou 

Mapa   

Kdysi dávno, za našeho dětství, byl kůň přirozenou součástí našeho venkovského života.  Byl nepostradatelným pomocníkem v hospodářství a také, díky svým vlastnostem, jakýmsi proti stresovým přírodním léčivem. Pohled na pasoucí se, či prohánějící se koně po pastvině či ve volné přírodě, vyvolával a dodnes vyvolává pocit klidu a pohody.

Právě tato skutečnost byla na počátku rozhodnutí pokusit se alespoň částečně, v udržitelné míře, vrátit tento chybějící  prvek do Letonic a okolí.

 Na začátku byla skupinka dětí v dětském oddílu Mravenci a dospělých, se zájmem o práci s dětmi a také s koňmi, sdružených v nově založeném občanském sdružení s názvem PROCYON.

 Pokračováním byla společná myšlenka vytvořit areál, kde bude možné při společných aktivitách dosáhnout souznění lidí, koní a přírody a tak začal vznikat,  s podporu Obce Letonice, volnočasový areál PROCYON Letonice, jehož součástí je prostor pro děti i koně – lezecká stěna, lanové centrum, písková plocha kolbiště, pastviny a prostor koňské stanice se zázemím i pro koně návštěvníků areálu.

Dalším cílem pro členy sdružení bylo zpřístupnění krajiny a tak i umožnění lepšího poznávání přírodních lokalit společně s aktivním trávením volného času a podpořit tak rozvoj hipoturistiky, jakožto způsobu obnovení vazeb člověka s přírodou prostřednictvím bližšího kontaktu člověka s koněm.

Proto jsme se v roce 2006 a 2007 aktivně zapojili do přípravy projektu JMK s názvem Putování na koni – Jižní Morava, který měl za cíl navrhnout možné páteřní trasy pro budoucí výstavbu hipostezek JMK. V dubnu roku 2007 jsme se na společném setkání majitelů koní z okolí dohodli na přípravě projektu výstavby regionální hipostezky, který později dostal název 1.koňská regionální.  První etapa vlastní realizace se uskutečnila v roce 2008, kdy jsme získali potřebnou finanční podporu z evropských zdrojů, konkrétně z  Programu rozvoje venkova. Tato II.etapa je tedy pokračováním

II etapa o délce 9,1 km doplňuje původní regionální trasu (I.etapu) o délce 19,5 km s návazností na tři koňské stanice (JK PROCYON Letonice, JK Lysovice a stáj Němčany), která  umožní jednodenní či dvoudenní pobyty v přírodě. Celá trasa Je značena ve třech barvách. Červená trasa je vyznačena jakožto úsek z celé 130 km trasy s označením č.102  Vítějeves – Koryčany, která bude v budoucnu  napojena na další koňské stanice a trasy v rámci celé Jihomoravské sítě koňských stezek ve směru na Zlín, Brno, Moravský kras a Ždánický les. Žlutá a modrá trasa jsou regionálními  odbočkami z páteřní trasy, které mají za cíl prostřednictvím naučné stezky nabídnout  hodnotné a regionálně specifické zajímavosti z oblasti kultury, sportu, historie a přírodovědy. V rámci I.etapy např. Kostel sv.Mikuláše a vstupní portál statku od D.Martinelliho v Letonicích,  Národní přírodní rezervaci Větrníky, Památkovou zónu Lysovice a zemědělské usedlosti se žudrem, poutní  kapli Bolestné Panny Marie na Lutrštéku, přírodní památku Mrazový klín. II.etapa pak nabízí V obci Podbřežice památkově chráněné objekty -  původní roubenou stodolu, náhrobní kámen a krucifix na hřbitově a na katastru obce Komořany pakpřírodní památku - Mechovkový útes, přírodní rezervaci Stepní Stráň a V obci kostel sv. Barbory se sochami sv. Floriána a sv. Jana Nepomuckého.

Základní vybavení jezdecké trasy -  turistické značení, odpadkové koše, úvaziště a zejména krytá odpočívadla, mají poskytnout návštěvníkovi relativní pohodlí a komfort při pohybu v území a umístění odpočívek  v lokalitách s nádhernými výhledy do krajiny, má pak umocňovat celkový dojem z krásy naší přírody.

 Buďte vítáni všichni, kdo jste zavítali do našeho kraje a kdo dokážete svým ohleduplným přístupem a dodržováním provozního řádu hipostezky ocenit to, co zde pro Vás zbudovali členové občanského sdružení PROCYON Letonice, za pomoci dotace z Evropského rozvojového fondu pro rozvoj venkova, společně s partnery projektu – Obcemi Letonice, Dražovice, Němčany, Komořany, Podbřežice a Lysovice, kterým tímto děkujeme.

Bůh Vám žehnej na této stezce a ať Vám koně jdou.

Provozni-rad_4

O-projektu_2 

Odpocivadlo-procyon-letonice_2