Jihomoravský kraj 

Logo-jmk_2

Díky podpoře formou grantů a dotací bylo možné realizovat většinu našich dosavadních projektů, zejména v počátcích. Velký vliv na uskutečnění naší První koňské regionální hipotrasy měla v prvopočátcích spolupráce na přípravě projektu výstavby páteřních hipotras Jihomoravského kraje a v současné době spolupráci při uskutečňování aktivit a projektů neformálního vzdělávání na venkově. Děkujeme.

 Římskokatolická farnost Letonice 

Rkf-letonice_2

Náš první partner ještě z dob Mravenců, kdy jsme společně realizovali výstavbu lezecké stěny na strážní věži a následně spolupracovali při pořízení stanového vybavení.  Za odvahu a pomoc při administraci tehdy ještě ne zcela známých postupů při získávání dotací do naší obce pro potřeby dětí a mládeže moc děkujeme.

 Obec Letonice 

 Logo-letonice

PROCYON a Letonice jedno jsou. V tomto duchu se nese i naše partnerství. Pronájem prostoru pro výstavbu volnočasového areálu, spolupráce při realizaci projektů, oboustranně výhodná finanční podpora na kofinancování projektů, která ve skutečnosti znamená přínos jak občanskému sdružení, tak i Obci Letonice, ve které a pro jejíž občany jsou projekty realizovány. To jsou jen některé z příkladů vzájemného partnerství, které se navíc prohloubilo společnou snahou podílet se na rozvoji našeho území a blízkého okolí prostřednictvím členství obce ve SO Větrník a MAS Společná cesta.

 A-pool, s.r.o 

Děkujeme za přízeň, zejména v těžkých začátcích, kdy na rozdíl od mnohých uvěřili našim cílům a schopnostem.

ww.a-pool.cz


 
 

 TREMONDI s.r.o. 

Tremondi-logo

Zastoupená:   Mgr.Ing.Miroslava Balcárková a ing.Petr Balcárek - jednatelé společnosti 

Partner a zejména další letonický, který se nejen finančními prostředky, ale též svojí účastí, podílí na rozvoji vzdělávání na venkově a také na podpoře sportovních a společenských aktivit v obci. Děkujeme.

 

 KOMERČNÍ BANKA, a.s. 

KOMERČNÍ BANKA, a.s. pobočka Bučovice. Od založení sdružení náš stálý správce finančních prostředků. Za snahu vyjít vstříc a poradit děkujeme a těšíme se na další spolupráci.


 

 Pospíšil & Švejnoha spol. s r.o. 

Světem projektů a projektového řízení, říší možností jak správně a efektivně vynakládat nejen finanční prostředky, ale i tolik cenný čas a změtí informací, potřebných pro naši činnost - pro rozvoj našeho venkova - tím vším nás provází náš partner pro venkov.
Děkujeme. www.ps-pm.cz


 

 EKOPANELY v Letonicích 

Díky podpoře firmy EKOPANELY, bylo možné využít při výstavbě klubovny novinku z přírodního materiálu na vytvoření opláštění a vnitřních příček. Více na www.ekopanely.cz

 MAS Společná cesta, o.s. 

Mas-spolecna-cesta-logo-obrazek_2

Díky občanskému sdružení Místní akční skupina Společná cesta, jehož je naše sdružení aktivním  členem, může nejen naše sdružení, ale i ostatní NNO, včetně naší obce, být příjemci dotací z evropských fondů, a současně se společně zapojovat do činností, vedoucích k rozvoji celého našeho regionu. Příkladem takové spolupráce je společné pokračování námi započaté výstavby sítě hipostezek v našem území. - první koňské regionální hipostezky.

www.spolecnacesta.cz

 JESETERS CREW 

Děkujeme za tisk bannerů.

Zastoupení: Andreas Fobe
Seskupení několika dlouholetých přátel, snažících se pomáhat nadějným a mírumilovným organizacím v rozvoji a zviditelňování. Jejich moto je ,,Být na světě užitečný - to je proč to děláme.

 Jstrs-logo_4