Pozvánka na Vesnické besedování 3 - dne 18.09.2022

Pozvanka-na-vesnicke-besedovani-seniori-v-obci

Letonický spolek Procyon děkuje účastníkům první a druhé besedy z cyklu Vesnického besedování za účast, aktivní zapojení a výběr tématu třetí besedy : 

Klidné stáří v Letonicích – ano či ne? Co je třeba zlepšit a jak?

která se koná :    v neděli 18.09.2022 od 17.00 hod. v zrcadlovém sále Orlovny v 1.NP

s tímto programem :

 • -        představení spolku a jeho projektu s názvem Vesnické besedování

  -        rychlé shrnutí a připomenutí výstupů minulých dvou besedování

  -        představení tématu – klidné stáří v Letonicích ano či ne?

  -        fakta a statistika,

  -        výsledky dotazníků v Letonicích a nenaplněná očekávání

  diskuse, např. nad možným zapojením seniorů do výchovy a vzdělávání, míra potřebnosti zajištění zdravotní péče přímo v obci a v jakém minimálním rozsahu, kvalita sociální péče a možnosti vylepšení poskytovaných služeb, Dům klidného stáří - ano či ne a jaký – prezentace možností, otázky bezpečí seniorů a možnost poskytnutí aktuální pomoci, vzdělávání a školení seniorů – počítačová gramotnost, ovládání mobilů a potřebných aplikací – záchranka, vesnický rozhlas,..

Zveme všechny aktivní občany, zejména kandidáty připravovaných volebních stran pro nadcházející komunální volby a též stávající zastupitele.

Účastníkům s dětmi bude po čas besedování nabídnuto hlídání dětí.

Pozvánka na Vesnické besedování 2 - dne 28.8.2022

Letonický spolek Procyon děkuje účastníkům první besedy z cyklu Vesnického besedování za účast, aktivní zapojení a výběr tématu druhé besedy - Vesnické školství a vzdělávání na venkově

která se koná :    v neděli 28.08.2022 od 17.00 hod. v zrcadlovém sále Orlovny v 1.NP

s tímto programem :

 • představení spolku a jeho projektu s názvem Vesnické besedování
 • shrnutí a připomenutí výstupů minulého besedování
 • představení tématu – vesnické školství a vzdělávání na venkově
 • vysvětlení pojmů
 • popis situace na konkrétních příkladech z Letonic
 • diskuse, např. nad správností návrhu sloučení školky a školy pod jeden subjekt a jednoho ředitele, vliv mužského elementu, nové metody výuky např. v přírodní učebně - libosadu s propojením  na zařízení a aktivity místních neziskových organizací – TJ, Orel, Procyon, myslivci, zahrádkáři, včelaři,...

Zveme všechny aktivní občany, zejména kandidáty připravovaných volebních stran pro nadcházející komunální volby a též stávající zastupitele.

Účastníkům s dětmi bude po čas besedování nabídnuto hlídání dětí.

Úspěšný Přívesnický tábor 2022 je za námi

Img_8664Img_8665

Img_8666Img_8668

Poděkování od vedení spolku a rodičů dětí všem, kteří se podíleli na zdárném průběhu letošního Přívesnického tábora v Letonicích. 

Img_8669Img_8670

Vesnické besedování - červencová beseda dne 24.07.2022

Letonický spolek Procyon zve občany na zahájení cyklu Vesnického besedování
tentokrát na téma :
Letonický rozvoj či stagnace? Obnova či rozvoj?
které se koná :    v neděli 24.07.2022 od 17.00 hod. v zrcadlovém sále Orlovny v 1.NP

s tímto programem :
- představení spolku a jeho projektu s názvem Vesnické besedování
- návrh a výběr témat příštích besed
- představení témat prvního besedování – Rozvoj či stagnace? Obnova či rozvoj?
- vysvětlení pojmů
- popis situace na konkrétních příkladech z Letonic
- jak to vidí domorodec a jak „náplava“
- diskuse, např. nad připravovaným projektem Libosadu


Zveme všechny aktivní občany, zejména kandidáty připravovaných volebních stran
pro nadcházející komunální volby a též stávající zastupitele.
Účastníkům s dětmi bude po čas besedování nabídnuto hlídání dětí.

Zájmové dny Procyon 2022 aneb prázdninová čas s nejmenšími

Aktualita : z důvodu malého zájmu proběhne pouze běh od 18. do 22.7.2022

Těšíme se  Zajmove-dny-procyon-osloveni-verejnosti

Přívesnický tábor 2022 bude

Pozvanka-na-tabor

Výroční členská schůze 2022 - zhodnocení 2021 a plány do budoucna

Dne 10.4.2022 od 16:00 do 17.30hod se v zasedací místnosti Orlovny uskutečnila Výroční členská schůze, která byla svolána radou spolku ze dne 27.3.2022 a byla vedena podle programu s občasnými vstupy.

Schůze se zúčastnilo 9 členů a program schůze byl dle pozvánky :

 1.           přivítání členů a hostů

 2.           zpráva o činnosti a hospodaření spolku za rok 2021
 3.           zpráva revizora spolku
 4.           prezentace záměrů a projektů na rok 2022
 5.           schválení změny stanov
 6.           volba členů rady
 7.           přestávka na jednání rady spolku – zvolení a oznámení volby předsedy spolku
 8.           schválení výše příspěvků a rozpočtu na rok 2022
 9.           návrh a schválení usnesení VČS 2022       Více viz.zápis z VČS a Usnesení                  Nová rada spolku je tříčlenná  - předseda spolku - ing.Jiří Pospíšil, členové rady - Radek Knesl a Ing.Matěj Pospíšil.  Revizorkou spolku se nově stala Ing.Eva Míčová, PhD.   Děkujeme dosavadním funkcionářům za jejich práci pro spolek a nově zvolenám přejeme hodně elánu, síly a výdrž.

Pozvánka na VČS

Pozvanka-na-vcs

Šťastné, zdravé a veselé Vánoce a nový rok 2022

Img_6150_5 Img_6077_4

Img_6079_5

Přívesnický tábor 2021 v plném proudu

Od 9.8.2021 se ve spolupráci s Orel Jednota Letonice koná na Orlovně a na Procyonu další  již "tradiční" přívesnický tábor pro děti z Letonic a okolí. O jeho průběhu budete na těchto stránkách průběžně informováni.