Zájmové dny Procyon 2022 aneb prázdninová čas s nejmenšími

Těšíme se  Zajmove-dny-procyon-osloveni-verejnosti

Přívesnický tábor 2022 bude

Pozvanka-na-tabor

Výroční členská schůze 2022 - zhodnocení 2021 a plány do budoucna

Dne 10.4.2022 od 16:00 do 17.30hod se v zasedací místnosti Orlovny uskutečnila Výroční členská schůze, která byla svolána radou spolku ze dne 27.3.2022 a byla vedena podle programu s občasnými vstupy.

Schůze se zúčastnilo 9 členů a program schůze byl dle pozvánky :

  1.           přivítání členů a hostů

  2.           zpráva o činnosti a hospodaření spolku za rok 2021
  3.           zpráva revizora spolku
  4.           prezentace záměrů a projektů na rok 2022
  5.           schválení změny stanov
  6.           volba členů rady
  7.           přestávka na jednání rady spolku – zvolení a oznámení volby předsedy spolku
  8.           schválení výše příspěvků a rozpočtu na rok 2022
  9.           návrh a schválení usnesení VČS 2022       Více viz.zápis z VČS a Usnesení                  Nová rada spolku je tříčlenná  - předseda spolku - ing.Jiří Pospíšil, členové rady - Radek Knesl a Ing.Matěj Pospíšil.  Revizorkou spolku se nově stala Ing.Eva Míčová, PhD.   Děkujeme dosavadním funkcionářům za jejich práci pro spolek a nově zvolenám přejeme hodně elánu, síly a výdrž.

Pozvánka na VČS

Pozvanka-na-vcs

Šťastné, zdravé a veselé Vánoce a nový rok 2022

Img_6150_5 Img_6077_4

Img_6079_5

Přívesnický tábor 2021 v plném proudu

Od 9.8.2021 se ve spolupráci s Orel Jednota Letonice koná na Orlovně a na Procyonu další  již "tradiční" přívesnický tábor pro děti z Letonic a okolí. O jeho průběhu budete na těchto stránkách průběžně informováni.

Letní přívesnický tábor na Procyonu pro nejmenší

Img_4210Img_4211

I letos se podařilo zajistit týdenní přívesnický tábor v našem areálu pro nejmenší děti v týdnu od 5-9.7.2021. Akce se zdařila a ze její přípravu a zdárný průběh děkuji Renátě a Elišce Dostálovým, Daniele a Denise Pospíšilovým a Terce Pavkové.

Img_4207Img_4208

Img_4209

Návštěva skautského oddílu ze Štítů

V rámci partnerské spolupráce využila organizace Skautů ze severomoravského městečka Štíty náš areál k uslutečnění jejich letního tábora. Děkujeme za možnost poznat nové přátele, za výměnu zkušeností vč. seznámení se s dalšími možnostmi vybavení pro pořádání táborů. 

 Img_4178Img_4203

Img_4198Img_4199

Img_4159Img_4154

Návštěva Procyonu dětí a učitelek z Mateřské školy v Komořanech

Jak je již tradicí, letos se mohla opět uskutečnit návštěva dětí a pedagogů z mateřské školy v klubovně Procyonu, kde se připravovalo, peklo a vařilo a následně sportovalo.

Img_3851Img_3852

Jarmilka 2021

Ti z Vás, kteří navštěvujete Větrníky častěji a využíváte pohostinnost Jarmilky, Vám je stav této naší odpočívky zřejmý. Pro ostatní pár foto současného stavu, který volá po dalším každoročním zásahu a  opravách. Obnažená hydroizolace, sešlapaný povrch, zlikvidované rostliny, rozebrané kamenné zídky..       Proč tomu tak musí být ?

Img_2518Img_2512_2

Img_2515Img_2514