Ukliďme Česko-ukliďme Letonice 2018

Tak jako minulé roky i letos jsme se zapojili do této akce - viz.foto. Díky za zájem a pomoc všem, kteří se zapojili, zejména za osobní příklad rodičů s dětmi. Odhadem se vysbíralo cca 60 pytlů odpadu a byly zjištěny tři černé skládky, které bude třeba zlikvidovat v rámci spolupráce se zaměstnanci a technikou obce.

070420185898Pozvanka

070420185911070420185915070420185902070420185916

070420185910070420185917

Nové budky pro letonické ptáky včetně hmyzího domečku

Co nedokáží dospělí, dokáží děti s dospěláky společně. Pěkný příklad pro ostatní projekty, se kterými v Letonicích nejde dlouhodobě hnout.

Díky Vojtovi Balážovi za organizaci, dětem za zájem a rodičům za pomoc. Díky Vám je Tvořivý venkov skutečností.

240320185812240320185815240320185816

240320185814240320185813

240320185817240320185819

PROCYON po VČS 2018

VČS schvaluje :

-          Výroční zprávu a zprávu o hospodaření spolku za rok 2017

-          Zprávu revizora sdružení

-          volbu členů 5 členné Výkonné rady -  Mgr. Lenka Urbancová, Daniela Pospíšilová, Mgr. Vojtech Baláž,   Ing.  Eva Míčová, PhD., Ing.  Jiří Pospíšil

-          volbu revizora                                               -  Marek Chelík, DiS.

-          přijetí nového člena                          -  Mgr. Alena Balážová

-          výši příspěvků a rozpočet na rok 2018          200,- Kč / os. / rok

-          heslo pro rok 2018                            -  .. NEMUSÍ PRŠET, STAČÍ  KDYŽ KAPE ..

plánům na rok 2018.

Velikým přáním je získat dotaci z JMK - projekt MTZ 2018. Peníze z dotace by byly použity na Opravu hrazení, nákup barev a laků na údržbu, na technické vybavení, opravu lanové dráhy, lezecké stěny i trenažéru, kolbiště.

V plánu je servis technického vybavení a údržba pastvin. Dále se bude řešit úprava vody.

Mluvili jsme o možnosti zapojení se do výzvy 68 z MAS, která by umožnila posílit aktivity typu přívesnické tábory a aktivity pro předškolní děti.

Byl podán projekt "Draní peří", tentokrát bylo naplánováno 6 tvořivých dílen a 3 semináře.

Bude podán projekt "Tvořivý venkov", nově by se do něj mohl zapojit Vojtech Baláž s tvořením budek pro ptactvo.

Mluvili jsme též o možnosti zapojení se do projektů s enviromentální a přírodovědnou tématikou.

Řešila se možnost spolupráce s ostatními spolky.

Pozvánka na VÝROČNÍ členskou schůzi 2018

 

Pozvanka-na-vyrocni-clenskou-schuzi-2018doc

která se koná v neděli dne  25.2.2018 od 16.00 hod.  v klubovně spolku

  s tímto programem :

-          přivítání členů a hostů

-          zpráva o činnosti a hospodaření spolku za rok 2017

-          zpráva revizora sdružení

-          prezentace záměrů a projektů na rok 2018

-          volba členů Výkonné rady, předsedy a místopředsedy spolku

-          schválení výše příspěvků a rozpočtu na rok 2018

-          návrh a schválení usnesení VČS 2018

Současně vyzýváme členy k úhraděi členských příspěvků na rok 2018 na VČS, případně do konce dubna 2018 na účet : 35-9366150207/0100. V případě neuhrazení dojde automaticky k ukončení členství.

Živý Betlém poprvé v Letonicích stejně jako chlebové placky

Pozvanka_18Maria-s-josefem

.. a tak jsme měli možnost společně s Vámi v jednom dni prožít atmosféru Betléma na Procyonu a současně ochutnat první letoňské chlebové placky z vlastní hliněné pece. Děkujeme za Vaši návštěvu a společenství.

Opět se potvrdilo, že Procyon je skutečně místem, kde se sny plní ve skutečnost.  Přejeme i Vám, aby se i Vaše sny splnily a třeba už v tom nadcházejícím roce. A nebo se stavte za námi na Procyon.   

Navstevnici20171223_141737

Placka-jde-do-pecePlackyPec