Tři králové i přes koronavirovou krizi dorazili do Letonického Betléma

Ani PES je nezastavil a tak se mohou děti v Letonicích přivítat s krály Persie, Taršíše a Sáby, kteří Jezulátku přinesli zlato, kadidlo a myrhu :

Img_1758_2Img_1759_3

Img_1760_2

Vánoce 2020 na Procyonu s novým dětským Betlémem

Img_1681_3Img_1687_2Img_1685Img_1684_3

Img_1687_3Img_1691_4

Speciální období a speciální řešení pro rok 2020 - místo živého Betlému - letonický dřevo seno slaměný.Betlém na Procyonu - tentokrát v podání dětských výtvorů zejména pro dětské návštěvníky. 

A jak se povedl po dokončení ?  Přijďte se podívat - jste zváni.  Přejeme požehnané Vánoční svátky a celý nový rok 2021. 

Img_1695_3Img_1694_4

Po 12 letech končíme provoz Amálky

 

V souladu s heslem pro letošní rok - když něco končí, něco jiného začíná- se dnes uskutečnila poslední jízda na první a jedinečné naší letonické lanové dráze Amálce. kterou jsme si sami navrhli, sehnali finance a taky 18.5.2008 postavili. V roce 2010 byla v důsledku nové kanalizace odstraněna, aby se po rekonstrukci opět vrátila do provozu.

Věřím, že všichni, kteří ji měli možnost vyzkoušet, na ni rádi vzpomenete. 

Dnes 30.5.2020, po dvanácti letech, byl ukončen její provoz a byla demontována, aby byla nahrazeno novu, kterou již pořídí Obec Letonice z vlastních zdrojů. Snad bude sloužit stejně dobře jako Amálka. Díky všem, kteří se na její výstavbě a opravách podíleli.

Tady je historie Amálky ve fotkách:

P5200026_3P5200028_2Certifikat-lanovka_2

P5200027_3Lanovka_2P5180019_2P5180020_2

Dscn0923_3P5270070

P8310110P1050268_2P1050265_2

310820101321010920101341

190620123661_2Img_9393

 Img_9396_3Img_9397_2

Jarní úklid Jarmilky

Img_8959_2HasiciImg_8972_2

Jako každý rok, tak i letos se Jarmilka díky spolupráíci členů Procyonu a JSDH Kučerov, dočkala jarní opravy a údržby. Bohužel však i letos nezůstala ušetřena dalšího z "nájezdů" nenechavců. Když v průběhu výstavby "zmizelo" nachystané dřevo na konstrukci, nemile nás to překvapilo, ale dalo se to očekávat. Když se "ztratila" velká krycí plachta, díky které jsme alespoň chvíli mohli pracovat ve stínu, krom finančí ztráty to odnesly "jen" naše spálená záda.  První sezóna a "vypařila" se fošnová výplň stolu a dětská lavička,.. no a letos si někdo vypůjčil odhadem na vozík za auto substrát ze zelené střechy i s částí rostlinek. Nezbývá než stále prosit, aby tomuto národu PánBůh zdravý rozum zachovati ráčil a být vděčný za takové lidi, jako například jsou kluci hasiči z Kučerova. Díky za ochotu a pomoc.

Pozvánka na VČS 2020

Pozvanka-2020

Pozvánka na Výroční členskou schůzi

která se koná v neděli dne  15.3.2020 od 16.00 hod.  v klubovně spolku

 s tímto programem :

-          přivítání členů a hostů

-          zpráva o činnosti a hospodaření spolku za rok 2019

-          zpráva revizora sdružení

-          prezentace záměrů a projektů na rok 2020

-          volba členů Výkonné rady, předsedy a místopředsedy spolku

-          schválení výše příspěvků a rozpočtu na rok 2020

-          návrh a schválení usnesení VČS 2020

Současně vyzýváme členy, aby uhradili členské příspěvky na rok 2020 na VČS, případně do konce dubna 2020 na účet :  35-9366150207/0100. V případě neuhrazení dojde automaticky k ukončení členství.

Protože předmětem jednání bude také diskuse na téma zkvalitnění neformálního vzdělávání, zde je odkaz k seznámení se s obsahem možného dotačního titulu na aktuální dotační podporu :

https://www.masvyskovsko.cz/leader-clld/clld-2014-2020/vyzvy-mas/category/7-vyzva

Rodina a řemeslo Procyon 2020

V sobotu 25.1.2020 se uskuteční okračování našich rukodělných aktivit v klubovně na Procyonu pro všechny věkové kategorie, tentokrát 

dopoledne od 9.30 hod do 12.00 hod - keramika pro děti, pletení z pedigu pro děti a dospělé 

od 14 hod. do 16 hod. pak výuka řezbářství sošek, s ukázkami figurek betlémáře z Hrušek, pana Banďoucha s tím, že si i odpoledne mohou dopolední účastníci pokračovat na svých dílech. 

Základní výukový materiál i řezbářské nářadí bude kdispozici. Pokud někdo disponuje vlastním lipovým či jiným vhodným dřevěným materiálem,  prosím vzít s sebou. Děkuji a těším se na tvůrčí setkání opět na Procyonu.  JP 

Img_8377Img_8379

Img_8384Img_8378_2

Img_8380Img_8388

Živý betlém na Procyonu společně s rukodělným vzděláváním

Zivy-betlem Ve spolupráci se spolkem Slunečnice se  v sobotu odpoledne 21.12.2019 uskuteční letošní Živý betlém, na který navážeme rukodělnými aktivitami v klubovně pod vedením lektorů - výroba ozdob a pečení dobrot.

Dne 23.12.2019  od 14.00 hod. pak budeme pokračovat v rukodělných aktivitách - tentokrát ve výrobě dřevěných výrobků  (misek, sošek, ... za pomoci nově pořízených řezbářských dlátek, rydel a nožíků. Kdo může s sebou si vezme lipové či jiné dřevo a doporučujeme náplasti na prsty s sebou !!

Img_8081Img_8082

Img_8090

Img_8086

Naše aktivity a činnost je podporována obcí Letonice.

Tato aktivita probíhala v rámci projektu Rodina řemeslo, který byl podpořen z prostředků JMK v rámci programu Podpora služeb pro  rodiny pro NNO 2019. Děkujeme.Logo-jmk-prorodinna-politika

Dětská Hubertova jízda 2019

Img_7608

Img_7610

Img_7601_2

Img_7605_2

Ve spolupráci s partnerskými neziskovými organizacemi Arpitha z.s. z Podolí a Ranč Vítovice se na našem volnočasovém areálu a na katastru obce Letonice uskutečnila dětská Hubertova jízda. Nejprve dva po sobě jdoucí loty jezdců a koní absolvovali prohjížďky po katastru, aby po občerstvení předvedli své jezdecké umění při "hobby" barelových jízdách.

Img_7592_3

Img_7596

Děkujeme za příjemně prožité chvíle mezi koňmi a lidmi od koní.

Výroba ptačích budek i letos

Stejně jako vloni, i letos se uskutečnila výroba ptačích budek, které rozšířili ubytovací kapacitu pro naše ptáčky. Děkujeme za organizaci a za výrobky rodičům a dětem, kteří si našli čas na společné vyrábění. Tato aktivita probíhala v rámci projektu Rodina řemeslo, který byl podpořen z prostředků JMK v rámci programu Podpora služeb pro  rodiny pro NNO 2019. Děkujeme.Logo-jmk-prorodinna-politika  

78532018_2447238688833194_4174991722503208960_o

79092913_2447238678833195_8592325437084925952_o

Letodiv hraje pro Jarečka

Img_5558_2 Lotrando-pozvanka

Img_5557_2