Jarmilka v soutěži o Dřevostavbu roku ČR 2017 sedmá v hodnocení veřejnosti a devátá u odborné poroty

Drevoprozivo-1t-cz_2000-11000-21

048Drevoprozivot-cz_2

Pozvánka na Výroční členskou schůzi spolku PROCYON

 Pozvanka-vna-vcs-2017_3

Schůze se uskuteční v neděli 26.3.2017

 

v klubovně Procyonu od 17.30 hod.

Program - viz.pozvánka, občerstvení - kdo co přinese.

Těšíme se na přátelské setkání a příjemně ztrávené nedělní odpoledne. 

Závěr projektu Tvořivý venkov 2016

Předvánoční čas byl letos ve znamení posledních aktivit našeho pilotního vzdělávacího projektu, ve kterém jsme měli možnost si prakticky ověřit obsah a reálnost naší Koncepce neformálního vzdělávání dětí a mládeže.

Výuka a práce v rámci dramatického kroužku, zakončená dvěma vystoupeními, získávání praktických znalostí a řemeslné zručnosti při pletení z pedigu, při tvorbě vlastních hrnčířských výrobků na hrnčířském kruhu, při vaření a pečení venkovských jídel a cukrářských výrobků, nebo při zpracování hliněných materiálů, včetně výroby cihel pro následnou stavbu hliněné chlebové pece,...  to vše mělo napomoci naplňování Koncepce podpory mládeže nejen v Letonicích, ale v rámci celého Jihomoravského kraje, který také společně s obcí Letonice tento projekt podpořili. Děkujeme.

231220162492_2231220162495

231220162497_2231220162498_2

231220162503_2231220162504_2

231220162506_2231220162510_2

231220162507_2

Jsme rádi, že se projekt podařilo uskutečnit a že výstupy, které budou obsaženy v závěrečné zprávě projektu, společně s prezentací celé dosavadní činnosti spolku v oblasti neformálního vzdělávání za uplynulých 10 let, budou součástí metodiky, kterou bychom rádi využili při přípravě projektové žádosti na zajištění financování víceletého vzdělávacího projektu, který by pomohl naplňovat cíle Koncepce podpory mládeže JMK, kterými jsou mimo jiné- podpora výchovy dětí a mládeže v rozličných oblastech života na venkově, založené na participaci, vzájemné toleranci a vzájemném respetování.   Poděkování patří také všem účastníkům, lektorům a členům projektového týmu za přípravu, řízení a administraci celého projektu.  

A teď už všem přejeme klidné prožití vánočních svátků a dostatek sil a radosti do nového roku 2017.

Přívesnický tábor 2017 - poslední volná místa