Projekty 2016

Je po přívesnickém táboře 2016, jehož příprava a úspěšná realizace zabrala hodně času a prakticky veškeré členské kapacity, takže teprve po malém odpočinku se budeme moci pustit naplno do dalších dvou projektů, které máme na letošek připraveny a jejich financování se podařilo alespoň v omezené míře zajistit.

Pro maminky a babičky je připraven projekt s názvem Draní peří, v rámci kterého proběhnou tvořivé dílny, kde se účastnice seznámí s novými rukodělnými technikami a v rámci vzdělávacích seminářů se dozví mnoho zajímavých informací k tématům: zdravá výživa, partnerské vztahy, výchova dětí, seberozvoj,..  Projekt je podpořen z rozpočtu JMK z prgramu Podpora služeb pro rodiny. Děkujeme.

Pro děti pak je díky projektu Tvořivý venkov 2016 připraveno ohlédnutí a připomenutí si bohaté historie naší obce a zejména tvořivých aktivit našich prarodičů - vesnické divadlo, výroba keramických nádob, pletení košťat, vaření, pečení, smažení a všeliké další vesnické snažení. I tento projekt je podpořen z rozpočtu JMK z programu Naplňování koncepce podpory mládeže a částečně pak z rozpočtu obce Letonice. Děkujeme.

O aktivitách budete informováni na těchto stránkách, na vývěsce a hlášením v místním rozhlase. Těšíme se na společné chvíle.

Přívesnický tábor 2016 - jaro,léto,podzim,zima,výkyvy a parašutisté

 tábor 2016 je za námi. Jaký byl? Dle mého názoru povedený, a na názor dětí je třeba se zeptat jich a jejich rodičů. Mně těší zájem neutuchající zájem o účast na táboře, spokojenost dětí i vedoucích v průběhu i po ukončení tábora a vedoucím a lektorům chci moc poděkovat za uskutečnění tohoto ročníku a jeho náplň, kterou se snaží každý rok dětem rozšířit jejich obzory a připravit je tak na pestrý život a vedou kje ksounáležitosti s naší vesnicí. Škoda jen, že si nikdo z vedení obce nenajde čas k návštěvě tábora, aby poznal o čem to vše vlastně je, a jak dobrou práci vedoucí odvádějí. Možná by pak mohli i lépe docenit tuto, pro budoucnost obce, tolik potřebnou činnost, nebo s dětmi třebas zasadit stromky a tak společně s nimi něco udělat pro lepší zapuštění i jejich kořenů v naší obci.

Poděkování také patří manželům Ježkovým z hostince u Sv.Huberta, kteří letos poprvé a skvěle zajišťovali stravu pro účastníky hlídaní dětí a účastníky přívesnického tábora.

Zpestřením byl pro děti a návštěvníky, po loňské ukázce hasičské techniky, letošní seskok skupiny brněnských parašutistů, po předchozí domluvě s panem Virecem. Děkujeme.

A jak to letos vypadalo? Než bude vše zpracováno a umístěno na rajčeti, alespoň malá fotogalerie.

150820161178_2150820161179_2150820161180_2160820161218_2

160820161221160820161226_2

160820161227190820161269_2

Přívesnický tábor PROCYON 2016 v plné přípravě

 Stejně jako předchozí roky i letos se uskuteční přívesnický tábor, o který je mezi dětmi a rodiči, díky úspěšnosti předchozích ročníků, velký zájem, který nedokážeme v plné výši pokrýt. Omlouváme se proto neuspokojeným rodičům a prosíme o včasné zamluvení místa

nejlépe hned po ukončení tábora. Přípravy jsou v plném proudu a nezbývá než popřát jak vedoucím a asistentům tak i dětem, příjemně ztrávený čas. SOučasně chceme poděkovat partnerské organizaci Orel, za poskytnutí prostor pro případ deštivého počasí.

Fotografie2661Fotografie2664_2Fotografie2666_2

Těšíme se na nevšední společné zážitky s Vám i a Vašimi - Našimi letoňskými dětmi a dětmi z okolí.

Výroční členská schůze 2016 - pozvánka

Pozvanka_14

Ukliďme Letonice 2006 - 2016. Připomenutí a pozvánka k účasti.

Malé připomenutí začátku úklidových let 2004-2006 s malými členy tehdejšího oddílu Mravenci a Vlaštovky při úklidu Uličky či "lovu" - sběru Plastošů.

P4040034_2Pb080161

P1010005P9070036

a o 10 let později, když už si některé z tehdejších dětí organizují úklid

a sběr odpadků v okolí obce sami.

Přece jen některá práce má smysl. Díky a jen tak dál. Ať kdo může, dobré věci pomůže.

11070945_1020904057921578_175025553271758509_n11071142_10205468146720832_3741402492553038389_n

11182340_1020903964588254_2765461955783497038_nFotografie1308Uklidme-4esko

Tak sósede, jak bylo? - pokračování

Pozvanka-etiopie-lalibela

PROCYON z.s., ve spolupráci s Orel jednota Letonice, zvou k účasti na pokračování série besed s názvem - TAK SÓSEDE, JAK BYLO ?

Tentokrát na téma ETIOPIE  z pohledu rodilého příslušníka této země. Nejen o venkovském Městě Lalibela 

 LALIBELA je jedním z nejposvátnějších měst Etiopie, známé pro monolitické skalní kostely. Etiopie je jednou z prvních zemí, aby přijaly křesťanství v první polovině čtvrtého století, a jeho historické kořeny se datují do doby apoštolů.

 PÁTEK  11. 3. 2016 od 18:00

ORLOVNA Letonice – I. Patro nad hospůdkou U Svatého Huberta, Osvobození 49
Loc.: 49°10'39.36" 16°57'28.08"

 

Fotopozvanka

Změna názvu PROCYON z.s.

Naše původní občanské sdružení je nově od 31.12.2015 zaregistrováno dle nového občanského zákoníku pod názvem

PROCYON z.s.        tedy zapsaný spolek.