Pozvánka na Vesnické besedování 5 - dne 10.09.2023

Pozvanka-na-vesnicke-besedovani-komunalni-energetika

Letonický spolek Procyon děkuje účastníkům předcházejících čtyř loňských besed z cyklu Vesnického besedování za účast, aktivní zapojení a výběr tématu páté besedy  s názvem : 

Obnovitelné zdroje, Komunitní energetika a energetická soběstačnost obce Letonice

které se koná:

v neděli 10.09.2023 od 16.30 hod. v zrcadlovém sále Orlovny v 1.NP

 s tímto programem:

-        představení spolku a jeho projektu s názvem Vesnické besedování

-        rychlé shrnutí a připomenutí výstupů z minulých besedování

-        představení tématu – komunální energetika a en. soběstačnost

-        program rozvoje obce Letonice a jeho opatření v této oblasti formou představení záměrů obce na rok 2023 +

-        současné trendy v oblasti komunitní a komunální energetiky – příklady od jinud (prezentace z exkurze - Německo)

-        diskuse - energetický management a jeho potřebnost, obnovitelné zdroje - ano či ne? Kde a jaké? Návrhy projektů, záložní zdroje energie na obci a jejich sdílené využití, ..

Zveme všechny aktivní občany, zejména pak zástupce vedení obce a spolků, podnikatelské subjekty, ..  přijďte se podělit o své zkušenosti a zjistit možnosti efektivnějšího využívání společné energetické politiky obce

 

Připomenutí 10 letého výročí výstavby a zahájení užívání turistického odpočívadla Jarmilka

  Před 10 lety se podařilo uskutečnit projekt Větrnické MEMENTO, jehož součástí byla i výstavba Jarmilky. Nakolik splnila očekávání veřejnosti, jak je využívaná a kolika návštěvníkům zpříjemnila pobyt, to se můžeme jen domnívat. Nicméně z vlastní zkušenosti a ověřených zpráv, se z ní stalo místo, kde lidé nejen odpočívají a nocují, ale prožívají zde i své historické životní chvíle, jako je např. žádost o ruku. Takže je vše tak jak má být. Více takovýchto návštěvníků a méně těch, kteří Jarmilku nechápou a mají potřebu jí škodit.

Pokud se podaří sehnat dostatek lidí, rádi bychom Jarmilce k jejímu výročí ještě po prázdninách pomohli po revizi statiky také opravou střechy, která od návštěvníků dostává každým rokem co pro to.  A snad ještě do konce roku proběhne i setkání těch, kteří se v roce 2013 zasadili o to, a vlastní prací pomohli k tomu, že Jarmilka vznikla. Děkujeme.

Img_0735 Img_0733Img_0736Img_0737

Přívesnický tábor 2023

Pozvanka-na-privesnicky-tabor-2023 Díky všem vedoucím a instruktorům za organizaci a průběh letošního přívesnického tábora. Tak zas za rok.

366321469_7325228950827841_1499436571201095262_nImg_5493

Img_5494Img_5496

Ukliďme Česko - ukliďme Letonice - pozvánka a poděkování za účast