Tvořivý venkov 2017 - pokračování

Zdravíme po prázdninách a zveme zájemce o aktivity našeho vzdělávacího projektu na jeho pokračování. Tentokrát na téma tesařské a zednické práce při stavbě přístřešku pro hliněnou pec, které se uskuteční od 15 hod. v pátek 22.9.2017 a dále v sobotu 23.9.2017 od rána do večera.

Jakmile dokončíme přístřešek a dohodneme se s lektory na termínu, uskuteční se další pracovně-vzdělávací setkání (worshop) na vlastní stavbě v Letonicích jedinečné hliněné pece - odhadem v polonivě října ??

Zatím přinášíme foto z dosavadního postupu výstavby s tím, že po sobotě snad něco přibude. 

040920174322060920174336

070920174339070920174340

200920174440

Adaptace školáků 6.tříd ZŠ Bučovice 711 na PROYCONu

Naší nabídky na kvalitně ztrávený volný čas v prostoru volnočasového areálu tentokrát využila ZŠ Bučovice pro své nově se tvořící třídy k dvoudenímu adaptačnímu pobytu. Děkujeme.

110920174358110920174359

130920174381130920174384

Přívesnický tábor 2017 byl úspěšný. Děkujeme všem, kteří se podíleli na jeho zdárném průběhu.

140820173845180820173953180820173954180820173955

180820173957180820173958

070820173747110820173786

110820173804110820173806

110820173810Asi-chutna

Přívesnický tábor 2017 - poslední volná místa

150820161179_3 Je neděle 6.8.2017 a přípravy letonicého procyoňáckého přívesnického tábora vrcholí a jak bývá zvykem, dochází ještě k nenadálým změnám v počtech dětí na jednotlivých bězích. Kdo ještě má zájem o umístění svého dítěte, v běhu na příští týden se uvolnilo jedno místo a v běhu od 14. do 18.7. se uvolnila místa dvě. Kdo máte púotřebu a zájem o umístění svého dítěte, kontaktujte  prosím Dani.elu Pospíšilovou - 603446179 

Těšíme se na táborníky a společné prožití letošních prázdnin. Ať žije přívesnický tábor na Procoynu 2017.

Jarmilka v soutěži o Dřevostavbu roku ČR 2017 sedmá v hodnocení veřejnosti a devátá u odborné poroty

Drevoprozivo-1t-cz_2000-11000-21

048Drevoprozivot-cz_2

Pozvánka na Výroční členskou schůzi spolku PROCYON

 Pozvanka-vna-vcs-2017_3

Schůze se uskuteční v neděli 26.3.2017

 

v klubovně Procyonu od 17.30 hod.

Program - viz.pozvánka, občerstvení - kdo co přinese.

Těšíme se na přátelské setkání a příjemně ztrávené nedělní odpoledne. 

Závěr projektu Tvořivý venkov 2016

Předvánoční čas byl letos ve znamení posledních aktivit našeho pilotního vzdělávacího projektu, ve kterém jsme měli možnost si prakticky ověřit obsah a reálnost naší Koncepce neformálního vzdělávání dětí a mládeže.

Výuka a práce v rámci dramatického kroužku, zakončená dvěma vystoupeními, získávání praktických znalostí a řemeslné zručnosti při pletení z pedigu, při tvorbě vlastních hrnčířských výrobků na hrnčířském kruhu, při vaření a pečení venkovských jídel a cukrářských výrobků, nebo při zpracování hliněných materiálů, včetně výroby cihel pro následnou stavbu hliněné chlebové pece,...  to vše mělo napomoci naplňování Koncepce podpory mládeže nejen v Letonicích, ale v rámci celého Jihomoravského kraje, který také společně s obcí Letonice tento projekt podpořili. Děkujeme.

231220162492_2231220162495

231220162497_2231220162498_2

231220162503_2231220162504_2

231220162506_2231220162510_2

231220162507_2

Jsme rádi, že se projekt podařilo uskutečnit a že výstupy, které budou obsaženy v závěrečné zprávě projektu, společně s prezentací celé dosavadní činnosti spolku v oblasti neformálního vzdělávání za uplynulých 10 let, budou součástí metodiky, kterou bychom rádi využili při přípravě projektové žádosti na zajištění financování víceletého vzdělávacího projektu, který by pomohl naplňovat cíle Koncepce podpory mládeže JMK, kterými jsou mimo jiné- podpora výchovy dětí a mládeže v rozličných oblastech života na venkově, založené na participaci, vzájemné toleranci a vzájemném respetování.   Poděkování patří také všem účastníkům, lektorům a členům projektového týmu za přípravu, řízení a administraci celého projektu.  

A teď už všem přejeme klidné prožití vánočních svátků a dostatek sil a radosti do nového roku 2017.