Přívesnický tábor 2021 v plném proudu

Od 9.8.2021 se ve spolupráci s Orel Jednota Letonice koná na Orlovně a na Procyonu další  již "tradiční" přívesnický tábor pro děti z Letonic a okolí. O jeho průběhu budete na těchto stránkách průběžně informováni.

Letní přívesnický tábor na Procyonu pro nejmenší

Img_4210Img_4211

I letos se podařilo zajistit týdenní přívesnický tábor v našem areálu pro nejmenší děti v týdnu od 5-9.7.2021. Akce se zdařila a ze její přípravu a zdárný průběh děkuji Renátě a Elišce Dostálovým, Daniele a Denise Pospíšilovým a Terce Pavkové.

Img_4207Img_4208

Img_4209

Návštěva skautského oddílu ze Štítů

V rámci partnerské spolupráce využila organizace Skautů ze severomoravského městečka Štíty náš areál k uslutečnění jejich letního tábora. Děkujeme za možnost poznat nové přátele, za výměnu zkušeností vč. seznámení se s dalšími možnostmi vybavení pro pořádání táborů. 

 Img_4178Img_4203

Img_4198Img_4199

Img_4159Img_4154

Návštěva Procyonu dětí a učitelek z Mateřské školy v Komořanech

Jak je již tradicí, letos se mohla opět uskutečnit návštěva dětí a pedagogů z mateřské školy v klubovně Procyonu, kde se připravovalo, peklo a vařilo a následně sportovalo.

Img_3851Img_3852

Jarmilka 2021

Ti z Vás, kteří navštěvujete Větrníky častěji a využíváte pohostinnost Jarmilky, Vám je stav této naší odpočívky zřejmý. Pro ostatní pár foto současného stavu, který volá po dalším každoročním zásahu a  opravách. Obnažená hydroizolace, sešlapaný povrch, zlikvidované rostliny, rozebrané kamenné zídky..       Proč tomu tak musí být ?

Img_2518Img_2512_2

Img_2515Img_2514

Ukliďme Letonice - uklidíme Česko

Stejně jako každý rok se náš spolek a jeho členové, aktivně zapojujeme do této akce ve spolupráci s MS Letonice a obcí Letonice.

K dispozici jsou pytle pro dobrovolníky, kteří mají zájem ve volné chvíli posbírat nepořádek kolem vesnice. K vyzvednutí jsou od pátku 26.3.2021 přes den u místostarostky obce - Eva Míčová, případně po telefonickém spojení zajistím dodání - 603219663.

Naplněné pytle nejlépe směřovat k místu sběru tříděného odpadu v ulici Družstevní, vedle kontejneru na bioodpad (vedle na hromadu, ne do něj!) Obec Letonice následně zařídí jeho odvoz a likvidaci.
Může jít o obrázek outdoors a textMůže jít o obrázek text, kde se píše 00 Uklidme Česko
DĚKUJEME!!! ????????????

Plánovaná inovace na Procyonu - COOLNA 2021

Náš spolek se již od roku 2012 pokouší dobudovat jednu z posledních, avšak jednu z nejdůležitějších staveb našeho volnočasového areálu - zastřešení kruhové jízdárny. Takto byla ponejprv nazvána v původní projektové dokumentaci celého areálu, neboť se předpokládalo její využití rovnocenně jak pro děti a mládež (volnočasový, vzdělávací a kulturně -společenský krytý prostor), tak i pro jejich společnou práci s koňmi jako krytá jízdárna. V roce 2013 se sice podařilo na její realizaci zajistit dotaci ve výši 500 tis.Kč, nicméně i přes písemně slíbenou podporu ve formě překlenovací půjčky ze strany Obce Letonice, tuto Obec neposkytla a naše několikaleté snažení přišlo vniveč, celý projekt padl a od té doby se nepodařilo najít jiný zdroj.

Od té doby volnočasový areál a spolek doznal obměny personální, některé nové požadavky a návrhy na změnu vzešly z rukodělných aktivit v rámci projektu Tvořivý venkov, něco z každoročních přívesnických táborů, a další pak při využívání prostor areálu  partnerskými vzdělávacími subjekty okolních základních škol, které nově nasměrovaly další vývoj možného využití zastřešeného prostoru. A tak došlo k úpravě projektu zastřešené jízdárny na cílenější využití pro vzdělávání a environmentální rozvoj obce a okolí a z toho všeho vzešla rukodělná COOLNA. Tady je :

 Rukodelna-coolna-procyon-letonice

Její využití ? Nás napadají tyto možnosti : rukodělná dílna s 8 samostatnými pracovišti, výtvarná dílna, výstavy, volná zábava, sportovní aktivity, společenská prostora, dílna,  řezbářská či jinak umělecky zaměřená sympozia, setkání či společná výroba a prezentace, divadelní a hudební scéna, letní kino pod střechou, rodinné oslavy, spolková činnost, ..

Příklady obdobné stavby a jejího využití. 

Pb280002

P8130067

Pokud máte další nápady prosím o zaslání na mail:   pospisil@pospisilsvejnoha.cz        Za případné náměty či jinak vyjádřenou podporu tohoto projektu děkujeme.

Tři králové i přes koronavirovou krizi dorazili do Letonického Betléma

Ani PES je nezastavil a tak se mohou děti v Letonicích přivítat s krály Persie, Taršíše a Sáby, kteří Jezulátku přinesli zlato, kadidlo a myrhu :

Img_1758_2Img_1759_3

Img_1760_2

Vánoce 2020 na Procyonu s novým dětským Betlémem

Img_1681_3Img_1687_2Img_1685Img_1684_3

Img_1687_3Img_1691_4

Speciální období a speciální řešení pro rok 2020 - místo živého Betlému - letonický dřevo seno slaměný.Betlém na Procyonu - tentokrát v podání dětských výtvorů zejména pro dětské návštěvníky. 

A jak se povedl po dokončení ?  Přijďte se podívat - jste zváni.  Přejeme požehnané Vánoční svátky a celý nový rok 2021. 

Img_1695_3Img_1694_4

Po 12 letech končíme provoz Amálky

 

V souladu s heslem pro letošní rok - když něco končí, něco jiného začíná- se dnes uskutečnila poslední jízda na první a jedinečné naší letonické lanové dráze Amálce. kterou jsme si sami navrhli, sehnali finance a taky 18.5.2008 postavili. V roce 2010 byla v důsledku nové kanalizace odstraněna, aby se po rekonstrukci opět vrátila do provozu.

Věřím, že všichni, kteří ji měli možnost vyzkoušet, na ni rádi vzpomenete. 

Dnes 30.5.2020, po dvanácti letech, byl ukončen její provoz a byla demontována, aby byla nahrazeno novu, kterou již pořídí Obec Letonice z vlastních zdrojů. Snad bude sloužit stejně dobře jako Amálka. Díky všem, kteří se na její výstavbě a opravách podíleli.

Tady je historie Amálky ve fotkách:

P5200026_3P5200028_2Certifikat-lanovka_2

P5200027_3Lanovka_2P5180019_2P5180020_2

Dscn0923_3P5270070

P8310110P1050268_2P1050265_2

310820101321010920101341

190620123661_2Img_9393

 Img_9396_3Img_9397_2