Pozvánka na Vesnické besedování 4 - dne 26.03.2023

Pozvanka-na-vesnicke-besedovani-zivotni-prostredi

Letonický spolek Procyon děkuje účastníkům prvních tří loňských besed z cyklu Vesnického besedování za účast, aktivní zapojení a výběr tématu čtvrté besedy  s názvem : 

Udržitelný stav životního prostředí v Letonicích. Současnost a vize.

která se koná:

v neděli 26.03.2023 od 16.00 hod. v zrcadlovém sále Orlovny v 1.NP

 s tímto programem:

-        představení spolku a jeho projektu s názvem Vesnické besedování

-        rychlé shrnutí a připomenutí výstupů z minulých tří besedování

-        představení tématu – životní prostředí a jeho udržitelnost

-        plnění Programu rozvoje obce Letonice 2017-2020

-        výsledky dotazníků v Letonicích

-        program rozvoje obce Letonice a jeho opatření na rok 2023 +  

-        představení záměrů obce v této oblasti na roky 2023 vedením obce

-        současné trendy v oblasti obnovy a ochrany živ.prostředí a naše návrhy (země, voda, vzduch a energie)

-        diskuse, např. potřebnost vytvoření komise pro životní prostředí, vyčlenění prostředků v rozpočtu obce, vytipování lokalit a opatření, návrhy projektů, formy sběru, třídění a využití odpadů,...

Zveme všechny aktivní občany, zejména pak zástupce vedení obce, jakož i kandidáty  volebních stran z komunálních voleb, zástupce spolků, podnikatelské subjekty, ..

Účastníkům s dětmi bude po čas besedování nabídnut prostor pro sportovní vyžití dětí.

 

Přání požehnaných Svátků vánočních a přání do roku 2023

Děkujeme všem, kteří se podíleli na úspěšném provedení Přívesnického tábory 2022 i těm, kteří se aktivně zapojili do našich letošních besed, které měly napomoci přijít na to, co by se mělo a mohlo změnit pro lepší život v Letonicích, jakožto motivace pro nové vedení obce k prosazení potřebných změn. I v roce 2023 chceme v této aktivitě pokračovat, jen v jiné - pracovnější - podobě. Děkujeme také příznivcům našeho spolku za dosavadní podporu a pomoc a přejeme hojnost Božího požehnání nejen o Svátcích vánočních, ale také po čas celého roku 2023 Vám všem i Vašim rodinám.

Na setkání na společných akcích roku 2023, případně ještě letos u "letoňáckého" venkovního Betlému v areálu Procyon,   se těší členové PROCYON, z.s.

Img_9798_2

Pozvánka na Vesnické besedování 3 - dne 18.09.2022

Pozvanka-na-vesnicke-besedovani-seniori-v-obci

Letonický spolek Procyon děkuje účastníkům první a druhé besedy z cyklu Vesnického besedování za účast, aktivní zapojení a výběr tématu třetí besedy : 

Klidné stáří v Letonicích – ano či ne? Co je třeba zlepšit a jak?

která se koná :    v neděli 18.09.2022 od 17.00 hod. v zrcadlovém sále Orlovny v 1.NP

s tímto programem :

 • -        představení spolku a jeho projektu s názvem Vesnické besedování

  -        rychlé shrnutí a připomenutí výstupů minulých dvou besedování

  -        představení tématu – klidné stáří v Letonicích ano či ne?

  -        fakta a statistika,

  -        výsledky dotazníků v Letonicích a nenaplněná očekávání

  diskuse, např. nad možným zapojením seniorů do výchovy a vzdělávání, míra potřebnosti zajištění zdravotní péče přímo v obci a v jakém minimálním rozsahu, kvalita sociální péče a možnosti vylepšení poskytovaných služeb, Dům klidného stáří - ano či ne a jaký – prezentace možností, otázky bezpečí seniorů a možnost poskytnutí aktuální pomoci, vzdělávání a školení seniorů – počítačová gramotnost, ovládání mobilů a potřebných aplikací – záchranka, vesnický rozhlas,..

Zveme všechny aktivní občany, zejména kandidáty připravovaných volebních stran pro nadcházející komunální volby a též stávající zastupitele.

Účastníkům s dětmi bude po čas besedování nabídnuto hlídání dětí.

Pozvánka na Vesnické besedování 2 - dne 28.8.2022

Letonický spolek Procyon děkuje účastníkům první besedy z cyklu Vesnického besedování za účast, aktivní zapojení a výběr tématu druhé besedy - Vesnické školství a vzdělávání na venkově

která se koná :    v neděli 28.08.2022 od 17.00 hod. v zrcadlovém sále Orlovny v 1.NP

s tímto programem :

 • představení spolku a jeho projektu s názvem Vesnické besedování
 • shrnutí a připomenutí výstupů minulého besedování
 • představení tématu – vesnické školství a vzdělávání na venkově
 • vysvětlení pojmů
 • popis situace na konkrétních příkladech z Letonic
 • diskuse, např. nad správností návrhu sloučení školky a školy pod jeden subjekt a jednoho ředitele, vliv mužského elementu, nové metody výuky např. v přírodní učebně - libosadu s propojením  na zařízení a aktivity místních neziskových organizací – TJ, Orel, Procyon, myslivci, zahrádkáři, včelaři,...

Zveme všechny aktivní občany, zejména kandidáty připravovaných volebních stran pro nadcházející komunální volby a též stávající zastupitele.

Účastníkům s dětmi bude po čas besedování nabídnuto hlídání dětí.

Úspěšný Přívesnický tábor 2022 je za námi

Img_8664Img_8665

Img_8666Img_8668

Poděkování od vedení spolku a rodičů dětí všem, kteří se podíleli na zdárném průběhu letošního Přívesnického tábora v Letonicích. 

Img_8669Img_8670

Vesnické besedování - červencová beseda dne 24.07.2022

Letonický spolek Procyon zve občany na zahájení cyklu Vesnického besedování
tentokrát na téma :
Letonický rozvoj či stagnace? Obnova či rozvoj?
které se koná :    v neděli 24.07.2022 od 17.00 hod. v zrcadlovém sále Orlovny v 1.NP

s tímto programem :
- představení spolku a jeho projektu s názvem Vesnické besedování
- návrh a výběr témat příštích besed
- představení témat prvního besedování – Rozvoj či stagnace? Obnova či rozvoj?
- vysvětlení pojmů
- popis situace na konkrétních příkladech z Letonic
- jak to vidí domorodec a jak „náplava“
- diskuse, např. nad připravovaným projektem Libosadu


Zveme všechny aktivní občany, zejména kandidáty připravovaných volebních stran
pro nadcházející komunální volby a též stávající zastupitele.
Účastníkům s dětmi bude po čas besedování nabídnuto hlídání dětí.

Zájmové dny Procyon 2022 aneb prázdninová čas s nejmenšími

Aktualita : z důvodu malého zájmu proběhne pouze běh od 18. do 22.7.2022

Těšíme se  Zajmove-dny-procyon-osloveni-verejnosti

Přívesnický tábor 2022 bude

Pozvanka-na-tabor

Výroční členská schůze 2022 - zhodnocení 2021 a plány do budoucna

Dne 10.4.2022 od 16:00 do 17.30hod se v zasedací místnosti Orlovny uskutečnila Výroční členská schůze, která byla svolána radou spolku ze dne 27.3.2022 a byla vedena podle programu s občasnými vstupy.

Schůze se zúčastnilo 9 členů a program schůze byl dle pozvánky :

 1.           přivítání členů a hostů

 2.           zpráva o činnosti a hospodaření spolku za rok 2021
 3.           zpráva revizora spolku
 4.           prezentace záměrů a projektů na rok 2022
 5.           schválení změny stanov
 6.           volba členů rady
 7.           přestávka na jednání rady spolku – zvolení a oznámení volby předsedy spolku
 8.           schválení výše příspěvků a rozpočtu na rok 2022
 9.           návrh a schválení usnesení VČS 2022       Více viz.zápis z VČS a Usnesení                  Nová rada spolku je tříčlenná  - předseda spolku - ing.Jiří Pospíšil, členové rady - Radek Knesl a Ing.Matěj Pospíšil.  Revizorkou spolku se nově stala Ing.Eva Míčová, PhD.   Děkujeme dosavadním funkcionářům za jejich práci pro spolek a nově zvolenám přejeme hodně elánu, síly a výdrž.

Pozvánka na VČS

Pozvanka-na-vcs