Pozvánka na VČS

Pozvanka-na-vcs

Šťastné, zdravé a veselé Vánoce a nový rok 2022

Img_6150_5 Img_6077_4

Img_6079_5

Přívesnický tábor 2021 v plném proudu

Od 9.8.2021 se ve spolupráci s Orel Jednota Letonice koná na Orlovně a na Procyonu další  již "tradiční" přívesnický tábor pro děti z Letonic a okolí. O jeho průběhu budete na těchto stránkách průběžně informováni.

Letní přívesnický tábor na Procyonu pro nejmenší

Img_4210Img_4211

I letos se podařilo zajistit týdenní přívesnický tábor v našem areálu pro nejmenší děti v týdnu od 5-9.7.2021. Akce se zdařila a ze její přípravu a zdárný průběh děkuji Renátě a Elišce Dostálovým, Daniele a Denise Pospíšilovým a Terce Pavkové.

Img_4207Img_4208

Img_4209

Návštěva skautského oddílu ze Štítů

V rámci partnerské spolupráce využila organizace Skautů ze severomoravského městečka Štíty náš areál k uslutečnění jejich letního tábora. Děkujeme za možnost poznat nové přátele, za výměnu zkušeností vč. seznámení se s dalšími možnostmi vybavení pro pořádání táborů. 

 Img_4178Img_4203

Img_4198Img_4199

Img_4159Img_4154

Návštěva Procyonu dětí a učitelek z Mateřské školy v Komořanech

Jak je již tradicí, letos se mohla opět uskutečnit návštěva dětí a pedagogů z mateřské školy v klubovně Procyonu, kde se připravovalo, peklo a vařilo a následně sportovalo.

Img_3851Img_3852

Jarmilka 2021

Ti z Vás, kteří navštěvujete Větrníky častěji a využíváte pohostinnost Jarmilky, Vám je stav této naší odpočívky zřejmý. Pro ostatní pár foto současného stavu, který volá po dalším každoročním zásahu a  opravách. Obnažená hydroizolace, sešlapaný povrch, zlikvidované rostliny, rozebrané kamenné zídky..       Proč tomu tak musí být ?

Img_2518Img_2512_2

Img_2515Img_2514

Ukliďme Letonice - uklidíme Česko

Stejně jako každý rok se náš spolek a jeho členové, aktivně zapojujeme do této akce ve spolupráci s MS Letonice a obcí Letonice.

K dispozici jsou pytle pro dobrovolníky, kteří mají zájem ve volné chvíli posbírat nepořádek kolem vesnice. K vyzvednutí jsou od pátku 26.3.2021 přes den u místostarostky obce - Eva Míčová, případně po telefonickém spojení zajistím dodání - 603219663.

Naplněné pytle nejlépe směřovat k místu sběru tříděného odpadu v ulici Družstevní, vedle kontejneru na bioodpad (vedle na hromadu, ne do něj!) Obec Letonice následně zařídí jeho odvoz a likvidaci.
Může jít o obrázek outdoors a textMůže jít o obrázek text, kde se píše 00 Uklidme Česko
DĚKUJEME!!! ????????????

Plánovaná inovace na Procyonu - COOLNA 2021

Náš spolek se již od roku 2012 pokouší dobudovat jednu z posledních, avšak jednu z nejdůležitějších staveb našeho volnočasového areálu - zastřešení kruhové jízdárny. Takto byla ponejprv nazvána v původní projektové dokumentaci celého areálu, neboť se předpokládalo její využití rovnocenně jak pro děti a mládež (volnočasový, vzdělávací a kulturně -společenský krytý prostor), tak i pro jejich společnou práci s koňmi jako krytá jízdárna. V roce 2013 se sice podařilo na její realizaci zajistit dotaci ve výši 500 tis.Kč, nicméně i přes písemně slíbenou podporu ve formě překlenovací půjčky ze strany Obce Letonice, tuto Obec neposkytla a naše několikaleté snažení přišlo vniveč, celý projekt padl a od té doby se nepodařilo najít jiný zdroj.

Od té doby volnočasový areál a spolek doznal obměny personální, některé nové požadavky a návrhy na změnu vzešly z rukodělných aktivit v rámci projektu Tvořivý venkov, něco z každoročních přívesnických táborů, a další pak při využívání prostor areálu  partnerskými vzdělávacími subjekty okolních základních škol, které nově nasměrovaly další vývoj možného využití zastřešeného prostoru. A tak došlo k úpravě projektu zastřešené jízdárny na cílenější využití pro vzdělávání a environmentální rozvoj obce a okolí a z toho všeho vzešla rukodělná COOLNA. Tady je :

 Rukodelna-coolna-procyon-letonice

Její využití ? Nás napadají tyto možnosti : rukodělná dílna s 8 samostatnými pracovišti, výtvarná dílna, výstavy, volná zábava, sportovní aktivity, společenská prostora, dílna,  řezbářská či jinak umělecky zaměřená sympozia, setkání či společná výroba a prezentace, divadelní a hudební scéna, letní kino pod střechou, rodinné oslavy, spolková činnost, ..

Příklady obdobné stavby a jejího využití. 

Pb280002

P8130067

Pokud máte další nápady prosím o zaslání na mail:   pospisil@pospisilsvejnoha.cz        Za případné náměty či jinak vyjádřenou podporu tohoto projektu děkujeme.

Tři králové i přes koronavirovou krizi dorazili do Letonického Betléma

Ani PES je nezastavil a tak se mohou děti v Letonicích přivítat s krály Persie, Taršíše a Sáby, kteří Jezulátku přinesli zlato, kadidlo a myrhu :

Img_1758_2Img_1759_3

Img_1760_2