Pozvánka na VČS 2020

Pozvanka-2020

Pozvánka na Výroční členskou schůzi

která se koná v neděli dne  15.3.2020 od 16.00 hod.  v klubovně spolku

 s tímto programem :

-          přivítání členů a hostů

-          zpráva o činnosti a hospodaření spolku za rok 2019

-          zpráva revizora sdružení

-          prezentace záměrů a projektů na rok 2020

-          volba členů Výkonné rady, předsedy a místopředsedy spolku

-          schválení výše příspěvků a rozpočtu na rok 2020

-          návrh a schválení usnesení VČS 2020

Současně vyzýváme členy, aby uhradili členské příspěvky na rok 2020 na VČS, případně do konce dubna 2020 na účet :  35-9366150207/0100. V případě neuhrazení dojde automaticky k ukončení členství.

Protože předmětem jednání bude také diskuse na téma zkvalitnění neformálního vzdělávání, zde je odkaz k seznámení se s obsahem možného dotačního titulu na aktuální dotační podporu :

https://www.masvyskovsko.cz/leader-clld/clld-2014-2020/vyzvy-mas/category/7-vyzva

Rodina a řemeslo Procyon 2020

V sobotu 25.1.2020 se uskuteční okračování našich rukodělných aktivit v klubovně na Procyonu pro všechny věkové kategorie, tentokrát 

dopoledne od 9.30 hod do 12.00 hod - keramika pro děti, pletení z pedigu pro děti a dospělé 

od 14 hod. do 16 hod. pak výuka řezbářství sošek, s ukázkami figurek betlémáře z Hrušek, pana Banďoucha s tím, že si i odpoledne mohou dopolední účastníci pokračovat na svých dílech. 

Základní výukový materiál i řezbářské nářadí bude kdispozici. Pokud někdo disponuje vlastním lipovým či jiným vhodným dřevěným materiálem,  prosím vzít s sebou. Děkuji a těším se na tvůrčí setkání opět na Procyonu.  JP 

Img_8377Img_8379

Img_8384Img_8378_2

Img_8380Img_8388

Živý betlém na Procyonu společně s rukodělným vzděláváním

Zivy-betlem Ve spolupráci se spolkem Slunečnice se  v sobotu odpoledne 21.12.2019 uskuteční letošní Živý betlém, na který navážeme rukodělnými aktivitami v klubovně pod vedením lektorů - výroba ozdob a pečení dobrot.

Dne 23.12.2019  od 14.00 hod. pak budeme pokračovat v rukodělných aktivitách - tentokrát ve výrobě dřevěných výrobků  (misek, sošek, ... za pomoci nově pořízených řezbářských dlátek, rydel a nožíků. Kdo může s sebou si vezme lipové či jiné dřevo a doporučujeme náplasti na prsty s sebou !!

Img_8081Img_8082

Img_8090

Img_8086

Naše aktivity a činnost je podporována obcí Letonice.

Tato aktivita probíhala v rámci projektu Rodina řemeslo, který byl podpořen z prostředků JMK v rámci programu Podpora služeb pro  rodiny pro NNO 2019. Děkujeme.Logo-jmk-prorodinna-politika

Dětská Hubertova jízda 2019

Img_7608

Img_7610

Img_7601_2

Img_7605_2

Ve spolupráci s partnerskými neziskovými organizacemi Arpitha z.s. z Podolí a Ranč Vítovice se na našem volnočasovém areálu a na katastru obce Letonice uskutečnila dětská Hubertova jízda. Nejprve dva po sobě jdoucí loty jezdců a koní absolvovali prohjížďky po katastru, aby po občerstvení předvedli své jezdecké umění při "hobby" barelových jízdách.

Img_7592_3

Img_7596

Děkujeme za příjemně prožité chvíle mezi koňmi a lidmi od koní.

Výroba ptačích budek i letos

Stejně jako vloni, i letos se uskutečnila výroba ptačích budek, které rozšířili ubytovací kapacitu pro naše ptáčky. Děkujeme za organizaci a za výrobky rodičům a dětem, kteří si našli čas na společné vyrábění. Tato aktivita probíhala v rámci projektu Rodina řemeslo, který byl podpořen z prostředků JMK v rámci programu Podpora služeb pro  rodiny pro NNO 2019. Děkujeme.Logo-jmk-prorodinna-politika  

78532018_2447238688833194_4174991722503208960_o

79092913_2447238678833195_8592325437084925952_o

Letodiv hraje pro Jarečka

Img_5558_2 Lotrando-pozvanka

Img_5557_2

Přívesnický tábor 2019

Img_6171 Img_6169

Img_6170

Img_6168

Výroční členská schůze za námi a úkoly pro rok 2019 před námi

Výorční členská schůze znamenala jednu změnu ve vedení spolku, kdy ve Výkonné radě na postu místopředsedkyně nahradil Matěj Pospíšil nově zvolenou místostarostku obce ing.Evu Míčovou.

Ostatní zůstalo při starém. Jak proběhl rok 2018 a co se plánuje v roce 2019, se dozvíte z Výroční zprávy - Vyrocni-zprava-2018

Výroční členská schůze 2019 - pozvánka

Pozvanka-vcc-2019

Pozvanka-na-vyrocni-clenskou-schuzi-2019

SPOLEČNĚ UKLIDÍME VÍC - Ukliďme Česko - ukliďme Letonice

Zveme k účasti na již tradiční akci Ukliďme Letonice v rámci celorepublikové akce Ukliďme Česko, které se naši členové a příznivci účastní společně s partnerskými organizacemi

Mysliveckým spolkem Letonice a Orel jednota Letonice.

Uklidme_svet_uklidme_cesko_2019_sablona

Uklidmee-letonice-2019Img_4662