Od Mravenců k PROCYONu

Prvni-myslenka-arealu Zapis-v-kronice-mravencu   

Rok 2002 a zahájení práce s dětmi z ulice, které se sdružily v dětském oddílu Mravenci a společně po čas dalších čtyř let pravidleně trávily svůj volný čas poznáváním Letonic a díky společným výletům i Jihomoravského kraje. Tady se nachází prvotní základy dnešního PROCYONu.

Když děti na závěr prvního „mravenčího“ dětského tábora v roce 2006, poté co dost času trávily v přírodě v blízkosti koní a kdy společně nakreslily svoji dětskou představu o prostoru a zařízení pro své hraní s pracovním názvem areálu „čtyřlístek“, málokdo z nich si uvědomoval a věřil, že by bylo možné něco takového v Letonicích skutečně vybudovat, i když si to moc všichni moc přáli.

P7210295-zaverecne-fotoP7210292

Po konzultacích s lidmi, kteří se obdobnou činností zabývají jinde a po výběru možných lokalit na katastru obce, se jako nejvhodnější pro realizaci volnočasového areálu ukázal volný prostor mezi areálem TJ a ČOV.

Při ohlédnutí se zpět na cestu od prvotního nápadu po dnešek je až neskutečné, jak se přání dětí daří zreálňovat a jak určité věci do sebe časově zapadají.              

Na počátku byly děti z dětského oddílu "Mravenci" a jejich myšlenka, poté se přidali dospělí a koně.

Po prvotních jednáních zástupců sdružení fyzických osob (vedoucích oddílu Mravenců a stáje Letonice) a zástupců vedení obce Letonice na podzim roku 2006, kdy Rada obce na počátku neviděla potřebnost a účelnost takového areálu, se podařilo dospět k dohodě o dlouhodobém pronájmu za symbolickou částku. Zdaru jednání o budoucím partnerství s Obcí a možnostech získávání prostředků na výstavbu areálu od ostatních institucí, pomohlo založení občanského sdružení jakožto oficiální neziskové organizace – PROCYON o.s. Tato již pak byla nadále nositelem projektu výstavby Volnočasového areálu PROCYON. 

Foto-arealu-nove-reseni

Na pravidelných celoročních setkáních s dětmi (oddíl Mravenci) ať už v tělocvičně či venku i při nácviku divadelního přestavení, se dolaďovaly představy dětí s reálnými možnostmi, které bylo možné a potřeba zapracovat dle stavebního zákona do projektové dokumentace pro potřeby vydání stavebního povolení. Zajímavá byla jednání na dotčených orgánech státní správy, kdy bylo obtížné najít způsob, jak takový neobvyklý projekt povolit. Moc děkujeme za vstřícnost a ochotu. Po půl roce se vše zdařilo díky Bohu a našim dalším nově získaným partnerům - ZOD Letonice a TJ Letonice a my mohli začít stavět. Díky partnerství s Římskokatolickou farností Letonice byla postavena první stavba - 7m vysoká lezecká stěna na konstrukci, která byla základem pro stavbu strážní věže.  

Následující rok 2008 znamenal, díky podpořeným žádostem z prostředků JMK, Obce Letonice a sponzorů, velký krok kupředu. Po dokončení a uvedení do předčasného užívání objektu strážní věže s certifikovanou lezeckou stěnou, po proškolení pěti instruktorů s licencí a získání potřebného lezeckého vybavení, bylo zahájeno její oficiální využívání a uskutečnilo se také první mistrovství Letonic v lezení na umělé stěně. Pro nejmenší začala sloužit lanová dráha a lezecký trenažér. Po dětech přichází na řadu i koně a s tím spojené zajištění bezpečného provozování areálu. Je třeba zahájit urychleně výstavbu ohrazení, pískového kolbiště a koňské stanice, aby se koně mohli přestěhovat z provizorních prostor. Daří se rozestavět část pevného ohrazení a vystavět pískové kolbiště. Koňská stanice a ostatní plány musí  posečkat do roku 2009 vzhledem k nedostatku lidských kapacit, chybějícím finančním prostředkům a také nutnosti přednostně úspěšně dokončit náš první „velký“ evropský projekt – výstavbu První koňské regionální hipostezky na území Jihomoravského kraje z prostředků Programu rozvoje venkova.

Rok 2009 rok se nesl opět v pracovním duchu. Od jara, jsme se brigádnickou činností členů sdružení včetně dětí snažili dokončit vzadu za ČOV koňskou stanici, doplnit pevné ohrazení a zprovoznit elektrické ohrazení pastvin, aby bylo možné přestěhovat koně do areálu. Stejně jako každý rok jsme ke Dni dětí i pro letošek připravili další atrakci, tentokrát indiánský stan zvaný TÝ-PÍ, takže po čas prázdnin si mohly některé děti poprvé zažít atmosféru společného usínání u ohně při čtení dobrodružných knih.

Poprvé se v roce 2009, opět díky úspěšné žádosti občanského sdružení v rámci programu Prevence kriminality z prostředků JMK, podařilo prostřednictvím hrazených letních brigád uskutečnit zapojení místní mládeže, která se mohla aktivně podílet na dostavbě areálu.

A plány na rok 2010? Splněny. Díky přistoupení obce Letonice do svazku obcí Větrník a zejména do územní působnosti MAS Společná cesta, se podařilo uspět se žádostí na financování výstavby klubovny a zahájení vzdělávání. Podařilo se vybudovat zázenmí ve formě  klubovny se sociálním zařízením a kanceláří sdružení , která bude současně plnit funkci turistického informačního místa.

V roce 2011 po prostorách pro lidi přijdou na řadu koně a jejich komfortnější ustájení. Pak budeme moci prohlásit - úkol splněn. I když - ještě jeden problém a  ůkol - zpevnění příjezdové komunikace. Uvidíme.

Na závěr chceme zdůraznit, že výstavba a provozování areálu je pouze prostředkem k dosažení hned několika cílů sdružení najednou :

- prostřednictvím účasti (participace) dětí a mládeže na rozvojových aktivitách, při dodržování etických, estetických a morálních pravidel, bezpečně a smysluplně využívat volný čas dětí, mládeže a dospělých,  vč. zdravotně postižených dětí a jejich rodičů

 Děkujeme všem, kteří nám jakýmkoliv způsobem pomáhají a hodlají pomáhat i nadále.

 Výkonná rada občanského sdružení PROCYON.    


Fotogalerie neobsahuje žádnou fotku.