Závěr projektu Tvořivý venkov 2016

Předvánoční čas byl letos ve znamení posledních aktivit našeho pilotního vzdělávacího projektu, ve kterém jsme měli možnost si prakticky ověřit obsah a reálnost naší Koncepce neformálního vzdělávání dětí a mládeže.

Výuka a práce v rámci dramatického kroužku, zakončená dvěma vystoupeními, získávání praktických znalostí a řemeslné zručnosti při pletení z pedigu, při tvorbě vlastních hrnčířských výrobků na hrnčířském kruhu, při vaření a pečení venkovských jídel a cukrářských výrobků, nebo při zpracování hliněných materiálů, včetně výroby cihel pro následnou stavbu hliněné chlebové pece,...  to vše mělo napomoci naplňování Koncepce podpory mládeže nejen v Letonicích, ale v rámci celého Jihomoravského kraje, který také společně s obcí Letonice tento projekt podpořili. Děkujeme.

231220162492_2231220162495

231220162497_2231220162498_2

231220162503_2231220162504_2

231220162506_2231220162510_2

231220162507_2

Jsme rádi, že se projekt podařilo uskutečnit a že výstupy, které budou obsaženy v závěrečné zprávě projektu, společně s prezentací celé dosavadní činnosti spolku v oblasti neformálního vzdělávání za uplynulých 10 let, budou součástí metodiky, kterou bychom rádi využili při přípravě projektové žádosti na zajištění financování víceletého vzdělávacího projektu, který by pomohl naplňovat cíle Koncepce podpory mládeže JMK, kterými jsou mimo jiné- podpora výchovy dětí a mládeže v rozličných oblastech života na venkově, založené na participaci, vzájemné toleranci a vzájemném respetování.   Poděkování patří také všem účastníkům, lektorům a členům projektového týmu za přípravu, řízení a administraci celého projektu.  

A teď už všem přejeme klidné prožití vánočních svátků a dostatek sil a radosti do nového roku 2017.

Pokračování Draní peří

141220162443141220162445

Pokračování vzdělávacích a rukodělných aktivit žen a dívek pokračovalo v prosinci nejprve besedou na téma zdravý životní styl a jeho dopady na život rodin. Dále pak následovala výroba obrázků s využitím techniky malování na sklo.

Dnešní pletení a hlinování bylo suprové

261120162255261120162256

261120162262261120162267

261120162268261120162274

Celý báječný den na Procyonu začal dětským pletením košíků a pokračoval hliněným stavitelstvím. Kdo přišel-nelitoval a pomohl. Díky skvělým lektorům hliněného stavitelství ze Žarošic, se děti a rodiče dozvěděli nejen jak se vyrábí hliněná hmota a jak se nanáší a opracovává, ale měli možnost vše sledovat v praktické ukázce při opravě naší hliněné fasády klubovny. Ukázka a možnost vyzkoušet si narazit vlastní hliněnou cihličku budoucí společné pece zaujala tak, že jsme končili až se setměním. Díky za účast a za zájem.  Těšíme se, jakmile cihličky vyschnou, že se ve stejném počtu sejdeme při výstavbě modelu pro prezentaci veřejnosti. Dáme vědět.

Draní peří

Na jarní zahajovací první díl společného setkávání, vzdělávání a příjemně ztráveného času našich maminek, navázal podzimní běh výrobou adventních kalendářů a připravuje se další, tentokrát na téma vánoční drátkování. Těšíme se na setkání.

161120162159Pozvanka_15

161120162160161120162161

Tvořivý venkov 2016

Jak se tvoří venkov a co je třeba znát pro pestrý život na vesnici, tak to zažívají účastníci našeho letošního projektu v prostoru volnočasového areálu Procyon. Po počátečních seznamováních s hlínou jako modelovací hmotou na hrnčířském kruhu, nebo hlínou, jako stavebním materiálem při opravě hliněných omítek klubovny, jsme s dětmi a mládeží mohli přistoupit také k tvořivým návrhům vlastních výrobků jednotlivců. Minulou sobotu jsme pokračovali návrhy modelu a postupu výstavby společného díla - vlastní hliněné chlebové pece pomocí originálních, dětmi vlastnoručně vyráběných kotovicových cihliček, ze kterých do konce roku vznikne na sucho sestavená kruhová pec. Pro její dokončenou podobu jsme také našli místo, a sem bude na jaře na trvalo instalována, omazána a následně se v ní pokusíme upéct, v Letonicích snad po 100 letech, opět vlastní chleba v hliněné peci. Naše pec by měla být dost podobná té, kterou vidíte na obrázku níže. Pokud se Vám líbí a chtěli byste se zúčastnit, jste zváni i tuto sobotu 26.11.2016 od 9 hod na Procyon. Můžete se zapojit a vlastní cihličkou pomoci společnému dílu a ještě se něco naučit. 

Tento projekt je spolufinancován z prostředků Jihomoravského kraje, prostřednictvím programu Naplňování koncepce podpory mládeže JMK 2016.

VykresImg_9689

Aby se vše povedlo, čeká nás ještě v prosinci učení jak uplést ošatky na chleba, seznámíme se s výrobou kváskového chleba a pak už jen napečeme vánoční cukroví a vše odprezentujeme pro ty, kdo se letos ještě do projektu nezapojili.Jste zváni. 

Ukazka_2Tocnei-holky

Toceni-kluci241020161876

201120162169Michani-a-prohlidka

Projekty 2016

Je po přívesnickém táboře 2016, jehož příprava a úspěšná realizace zabrala hodně času a prakticky veškeré členské kapacity, takže teprve po malém odpočinku se budeme moci pustit naplno do dalších dvou projektů, které máme na letošek připraveny a jejich financování se podařilo alespoň v omezené míře zajistit.

Pro maminky a babičky je připraven projekt s názvem Draní peří, v rámci kterého proběhnou tvořivé dílny, kde se účastnice seznámí s novými rukodělnými technikami a v rámci vzdělávacích seminářů se dozví mnoho zajímavých informací k tématům: zdravá výživa, partnerské vztahy, výchova dětí, seberozvoj,..  Projekt je podpořen z rozpočtu JMK z prgramu Podpora služeb pro rodiny. Děkujeme.

Pro děti pak je díky projektu Tvořivý venkov 2016 připraveno ohlédnutí a připomenutí si bohaté historie naší obce a zejména tvořivých aktivit našich prarodičů - vesnické divadlo, výroba keramických nádob, pletení košťat, vaření, pečení, smažení a všeliké další vesnické snažení. I tento projekt je podpořen z rozpočtu JMK z programu Naplňování koncepce podpory mládeže a částečně pak z rozpočtu obce Letonice. Děkujeme.

O aktivitách budete informováni na těchto stránkách, na vývěsce a hlášením v místním rozhlase. Těšíme se na společné chvíle.

Přívesnický tábor 2016 - jaro,léto,podzim,zima,výkyvy a parašutisté

 tábor 2016 je za námi. Jaký byl? Dle mého názoru povedený, a na názor dětí je třeba se zeptat jich a jejich rodičů. Mně těší zájem neutuchající zájem o účast na táboře, spokojenost dětí i vedoucích v průběhu i po ukončení tábora a vedoucím a lektorům chci moc poděkovat za uskutečnění tohoto ročníku a jeho náplň, kterou se snaží každý rok dětem rozšířit jejich obzory a připravit je tak na pestrý život a vedou kje ksounáležitosti s naší vesnicí. Škoda jen, že si nikdo z vedení obce nenajde čas k návštěvě tábora, aby poznal o čem to vše vlastně je, a jak dobrou práci vedoucí odvádějí. Možná by pak mohli i lépe docenit tuto, pro budoucnost obce, tolik potřebnou činnost, nebo s dětmi třebas zasadit stromky a tak společně s nimi něco udělat pro lepší zapuštění i jejich kořenů v naší obci.

Poděkování také patří manželům Ježkovým z hostince u Sv.Huberta, kteří letos poprvé a skvěle zajišťovali stravu pro účastníky hlídaní dětí a účastníky přívesnického tábora.

Zpestřením byl pro děti a návštěvníky, po loňské ukázce hasičské techniky, letošní seskok skupiny brněnských parašutistů, po předchozí domluvě s panem Virecem. Děkujeme.

A jak to letos vypadalo? Než bude vše zpracováno a umístěno na rajčeti, alespoň malá fotogalerie.

150820161178_2150820161179_2150820161180_2160820161218_2

160820161221160820161226_2

160820161227190820161269_2

Přívesnický tábor PROCYON 2016 v plné přípravě

 Stejně jako předchozí roky i letos se uskuteční přívesnický tábor, o který je mezi dětmi a rodiči, díky úspěšnosti předchozích ročníků, velký zájem, který nedokážeme v plné výši pokrýt. Omlouváme se proto neuspokojeným rodičům a prosíme o včasné zamluvení místa

nejlépe hned po ukončení tábora. Přípravy jsou v plném proudu a nezbývá než popřát jak vedoucím a asistentům tak i dětem, příjemně ztrávený čas. SOučasně chceme poděkovat partnerské organizaci Orel, za poskytnutí prostor pro případ deštivého počasí.

Fotografie2661Fotografie2664_2Fotografie2666_2

Těšíme se na nevšední společné zážitky s Vám i a Vašimi - Našimi letoňskými dětmi a dětmi z okolí.

Výroční členská schůze 2016 - pozvánka

Pozvanka_14

Ukliďme Letonice 2006 - 2016. Připomenutí a pozvánka k účasti.

Malé připomenutí začátku úklidových let 2004-2006 s malými členy tehdejšího oddílu Mravenci a Vlaštovky při úklidu Uličky či "lovu" - sběru Plastošů.

P4040034_2Pb080161

P1010005P9070036

a o 10 let později, když už si některé z tehdejších dětí organizují úklid

a sběr odpadků v okolí obce sami.

Přece jen některá práce má smysl. Díky a jen tak dál. Ať kdo může, dobré věci pomůže.

11070945_1020904057921578_175025553271758509_n11071142_10205468146720832_3741402492553038389_n

11182340_1020903964588254_2765461955783497038_nFotografie1308Uklidme-4esko

Tak sósede, jak bylo? - pokračování

Pozvanka-etiopie-lalibela

PROCYON z.s., ve spolupráci s Orel jednota Letonice, zvou k účasti na pokračování série besed s názvem - TAK SÓSEDE, JAK BYLO ?

Tentokrát na téma ETIOPIE  z pohledu rodilého příslušníka této země. Nejen o venkovském Městě Lalibela 

 LALIBELA je jedním z nejposvátnějších měst Etiopie, známé pro monolitické skalní kostely. Etiopie je jednou z prvních zemí, aby přijaly křesťanství v první polovině čtvrtého století, a jeho historické kořeny se datují do doby apoštolů.

 PÁTEK  11. 3. 2016 od 18:00

ORLOVNA Letonice – I. Patro nad hospůdkou U Svatého Huberta, Osvobození 49
Loc.: 49°10'39.36" 16°57'28.08"

 

Fotopozvanka

Změna názvu PROCYON z.s.

Naše původní občanské sdružení je nově od 31.12.2015 zaregistrováno dle nového občanského zákoníku pod názvem

PROCYON z.s.        tedy zapsaný spolek.