Výuka a ukázky dřevořezby a Živý Betlém na PROCYONu

Jak jsme uváděli dříve, po čas letošního roku probíhají jednotlivé plánované projektové aktivity (divadelní kroužky, stavba ptačích budek a domečků pro živočichy, rukodělné dílny, šití, pečení, vaření,..) a závěr roku bývá již tradičně vyvrcholením našeho snažení.

Dříve než se budou prezentovat děti a rodiče z divadelního kroužku v rámci Živého Betléma, kteréžto vystoupení se uskuteční  v odpoledních hodinách v sobotu 22.12.2018, budeme se ještě o týden dříve v neděli 16.12.2018 od 9.00 hod do 17 hod. moci společně s dětmi věnovat nauce o dřevořezbářství a jednotlivým ukázkám.

V rámci výuky budeme mít možnost pod vedením tří externích lektorů z ateliéru ABAKUK (manželé Pecháčkovi) získat znalosti o dřevěných materiálech a jeho vlastnostech, stejně jako si moci vyzkoušet jednotlivé techniky opracování dřeva, včetně dřevořezby motorovou pilou, která se hojně využívá pro sochařskou tvorbu. Pokusíme se o vlastní tvorbu pro ozdobení prostoru Procyonu. Těšíme se na hojnou účast. 

Jihomoravský kraj poskytl v roce 2018 dotaci na realizaci projektu .. Tvořivý venkov 2018Logo-jmk-1

Na kofinancování tohoto projektu se podílí obec Letonice.

Tvořivý venkov 2018 v plném proudu- vystoupení v Dolních Kounicích

Img_2185_2Img_2205Img_2186_2Img_2192_2

Img_2208Img_2195

Zdařilý výjezd, hojná účast, spokojenost účastníků a návštěvníků našeho, s ohledem na deštivé počasí, improvizovaného vystoupení. I tak vypadá další z aktivit našeho letonického Tvořivého venkova a cesty za poznáním a prezentací našeho tvoření.

Přívesnický tábor 2018 s názvem SMYSLY

 Kdo má možnost na vlastní kůži poznat, jak probíhá v Letonicích přívesnický tábor ten jistě má na co vzpomínat.

Například letošní účastníci byli vystaveni nejen náhle se blížící datové vlně, ale také vlně veder, které obě udeřily v plné síle. Zatím co se podařilo zkušenému týmu během jednoho dne zažehnat nebezpečí náhle okolí Procyonu zasáhnuvší datové vlny, kterému účastníci unikli jen o vlásek díky včasnému vyhlášení pátého krizového stupně krizovým štábem a rychlému organizovanému evakuačnímu přemístění celého tábora do Bartoňovy zmoly, čímž došlo k ochránění smyslů účastníků, tak s vlnou veder se potýkali účastníci celý tábor např. přemísťováním aktivit z Procyonu do Orlovny, na koupaliště, do Hájku či Rózy.

A jak se tedy měla letošní parta - tedy naše děti a jejich skvělí vedouši letos? Malá ochutnávka.

Img_1791Img_1792

Img_1785Img_1694

Img_1693Img_1735

Img_1689Img_1691

Img_1692Img_1786_2Img_1784_3

Letonické děti se opět představí na slavnostech v Dolních Kounicích

Díky loňském úspěšnému vystoupení jsme opět dostali pozvání do programu městských historických slavností v DOloních Kounicích s našimi řemeslnými ukázkami a divadelním vystoupením dětí.

Daří se tak úspěšně reprezentovat naši obec prostřednioctvím našich dětí s využitím získaných znalostí, řemeslné zručnosti a uměleckého nadání prostřednictvím aktivit projektu Tvořivý venkov, který se daří na Procyonu realizovat již třetím rokem. Děkujeme za podporu Jihomoravskému kraji, a za částečného přispění také obci Letonice.

Zveme děti a rodiče k účasti na slavnostech s tím, že pro účinkující bude zajištěn oběd, pro všechny  pak doprava autobusem s tím, že přednost budou mít děti a rodiče dětí, které budou vystupovat a budou předem nahlášeni. Následné doplnění kapacity autobusu dalšími zájemci bude možné po předchozí domluvě s vedoucí zájezdu - Danielalou Pospíšilovou.

Program

Každoroční jarní údržba Jarmilky

Aby Jarmilka byla co nejkrásnější, bylo zapotřebí pomoci hasičů ze sousední obce Kučerov k vyčištění jezírka, vybrání naházených kamenů a jejich vrácení do koryta, vyhrabání a navrácení posjížděné hlíny zpět do horních partií, přesazení rostlinek, podsetí, doplnění žebříku, oprava stolu, doplnění skládané záídky o rozebrané kameny, úklid nepořádku, .. 

Všem díky za pomoc. A těm, kteří mají neustále potřebu ničit něco, na čem se nepodíleli, bych doporučoval, ať si to zkusí. Možná se pak budou moci víc radovat ze života.

200420186014_2270420186037_2200420186013

270420186039_2270420186041_2

200420186016_2200420186019_2

Tvořivý venkov 2018 získal podporu JMK i do třetice

Jsme rádi, že i v roce 2018 Jihomoravský kraj poskytl dotaci na realizaci našeho projektu s názvem Tvořivý venkov.Logo-jmk_3 a tím pomohl k uskutečnění naší snahy o obnovu venkova

Díky němu a jeho aktivitám se budeme moci s dětmi opět ohlédnout do historie vesnice, za tvořivými aktivitami našich dědů a babiček – vesnické divadlo, výroba keramických výrobků točením na hrnčířském kruhu včetně vypalování v peci, pletení, šití, peč  ení, vaření a smažení na kamnech či v hliněné peci a  nově letos i řemeslná dřevovýroba (budky pro ptáky, prkýnka do kuchyně, rámy na obrazy, poličky, dřeváky,..). a to vše s využitím odborných lektorů a místních seniorů za využití ukázek odjinud.

Cíl a náplň projektu vychází ze základní nutnosti pro plnohodnotný a pestrý život na venkově – uplatňování tvořivých myšlenek díky osvojení si základních znalostí domácích prací a řemeslné zručnosti jeho obyvatel.

Těšíme se na účast.  Realizační tým projektu

Ukliďme Česko-ukliďme Letonice 2018

Tak jako minulé roky i letos jsme se zapojili do této akce - viz.foto. Díky za zájem a pomoc všem, kteří se zapojili, zejména za osobní příklad rodičů s dětmi. Odhadem se vysbíralo cca 60 pytlů odpadu a byly zjištěny tři černé skládky, které bude třeba zlikvidovat v rámci spolupráce se zaměstnanci a technikou obce.

070420185898Pozvanka

070420185911070420185915070420185902070420185916

070420185910070420185917

Nové budky pro letonické ptáky včetně hmyzího domečku

Co nedokáží dospělí, dokáží děti s dospěláky společně. Pěkný příklad pro ostatní projekty, se kterými v Letonicích nejde dlouhodobě hnout.

Díky Vojtovi Balážovi za organizaci, dětem za zájem a rodičům za pomoc. Díky Vám je Tvořivý venkov skutečností.

240320185812240320185815240320185816

240320185814240320185813

240320185817240320185819

PROCYON po VČS 2018

VČS schvaluje :

-          Výroční zprávu a zprávu o hospodaření spolku za rok 2017

-          Zprávu revizora sdružení

-          volbu členů 5 členné Výkonné rady -  Mgr. Lenka Urbancová, Daniela Pospíšilová, Mgr. Vojtech Baláž,   Ing.  Eva Míčová, PhD., Ing.  Jiří Pospíšil

-          volbu revizora                                               -  Marek Chelík, DiS.

-          přijetí nového člena                          -  Mgr. Alena Balážová

-          výši příspěvků a rozpočet na rok 2018          200,- Kč / os. / rok

-          heslo pro rok 2018                            -  .. NEMUSÍ PRŠET, STAČÍ  KDYŽ KAPE ..

plánům na rok 2018.

Velikým přáním je získat dotaci z JMK - projekt MTZ 2018. Peníze z dotace by byly použity na Opravu hrazení, nákup barev a laků na údržbu, na technické vybavení, opravu lanové dráhy, lezecké stěny i trenažéru, kolbiště.

V plánu je servis technického vybavení a údržba pastvin. Dále se bude řešit úprava vody.

Mluvili jsme o možnosti zapojení se do výzvy 68 z MAS, která by umožnila posílit aktivity typu přívesnické tábory a aktivity pro předškolní děti.

Byl podán projekt "Draní peří", tentokrát bylo naplánováno 6 tvořivých dílen a 3 semináře.

Bude podán projekt "Tvořivý venkov", nově by se do něj mohl zapojit Vojtech Baláž s tvořením budek pro ptactvo.

Mluvili jsme též o možnosti zapojení se do projektů s enviromentální a přírodovědnou tématikou.

Řešila se možnost spolupráce s ostatními spolky.

Pozvánka na VÝROČNÍ členskou schůzi 2018

Pozvanka-na-vyrocni-clenskou-schuzi-2018doc

která se koná v neděli dne  25.2.2018 od 16.00 hod.  v klubovně spolku

  s tímto programem :

-          přivítání členů a hostů

-          zpráva o činnosti a hospodaření spolku za rok 2017

-          zpráva revizora sdružení

-          prezentace záměrů a projektů na rok 2018

-          volba členů Výkonné rady, předsedy a místopředsedy spolku

-          schválení výše příspěvků a rozpočtu na rok 2018

-          návrh a schválení usnesení VČS 2018

Současně vyzýváme členy k úhraděi členských příspěvků na rok 2018 na VČS, případně do konce dubna 2018 na účet : 35-9366150207/0100. V případě neuhrazení dojde automaticky k ukončení členství.

Živý Betlém poprvé v Letonicích stejně jako chlebové placky

Pozvanka_18Maria-s-josefem

.. a tak jsme měli možnost společně s Vámi v jednom dni prožít atmosféru Betléma na Procyonu a současně ochutnat první letoňské chlebové placky z vlastní hliněné pece. Děkujeme za Vaši návštěvu a společenství.

Opět se potvrdilo, že Procyon je skutečně místem, kde se sny plní ve skutečnost.  Přejeme i Vám, aby se i Vaše sny splnily a třeba už v tom nadcházejícím roce. A nebo se stavte za námi na Procyon.   

Navstevnici20171223_141737

Placka-jde-do-pecePlackyPec