Obnovený tříkrálový turnaj ve stolním tenise

060120135250_4060120135251_2060120135248

Jako každý rok i letos jsme zahájili naši činnost pomocí při tříkrálové sbírce v naší obci a letos poprvé, se mohli malí účastníci této sbírky, za odměnu, zúčastnit pro ně připraveného turnaje  ve stolním tenise, který se  po rekonstrukci těchto prostor uskutečnil opět v 1 patře letonické Orlovny.

Součástí bylo i sousedské-dětské besedování nad tím, jaké aktivity a akce by děti chtěly realizovat v roce 2013 :

- procházky po okolí

- oprava koupaliště

- závody v lehké atletice

- přespání na Větrníkách-brigády na záchranu

- zastřešená jízdárna pro činnosti za deště

- soutěžní klání

- věci na beach volejbal

- splavování řeky a lezení na skalách

- vnitří lezecká stěna na zimní lezení

- tábor indiánů s koni

- vlastní přístřešky z proutí a hlíny

- obnova hradiska nad Letonicemi

- výuka první pomoci

- turnaj ve stolních hrách

- vybavení pro stolní tenis

- dovybavení tělocvičny-florbal, badminton

- obnova tradic - řemesla, tance, zvyky

 Budeme se snažit v našich projetkech na tyto jejich přání pamatovat   -  výbor PROCYON, o.s.

Pozvánka na Výroční schůzi

Procyon_vyrocni-schuze-2013_web

Rok se s rokem opět sešel, čas na schůzi nám nadešel.

Žádáme členy sdružení o dochvilnost a také o členský příspěvek, který se bude vybírat při prezentaci. 

Výroční členská schůze 2013

Je za námi výroční členská schůze a počet našich členů se zvýšil na 18, neboť novými členy se stali Pavlína a Jiří Karbulovi. Jirka Karbula současně nahradil Janu Korčianovou a na starosti bude mít publicitu a prezentaci činnosti sdružení. Je také autorem nového logotypu našeho sdružení, které lépe vystihuje rozrůstající se aktivity našeho sdružení.

 Procyon_logo_wwwProcyon_logo_slogan

Ostatní členové Výkonné rady zústávají ve funkcích včetně staronového předsedy a revizora sdružení.

Děkujeme za účast pozvaných hostů a budeme se těšit na shledanou na některé z našich dalších aktivit. Výroční zpráva za rok 2012 je uveřejněna v oddíle Výroční zprávy.

Nemít střechu? .. jó to vadí !!

Chybějící střecha nad hlavou pro více lidí v případě špatného počasí a další rozšíření využití volnočasového areálu, např. pro organizování dalších vzdělávacích aktivit. To byl hlavní smysl opětovného podání žádosti na MAS Společná cesta v rámci její 8.výzvy.

Naše žádost v konkurenci ostatních žádostí napodruhé uspěla, což by mělo znamenat, v případě finanční spoluúčasti ze strany obce Letonice, o které se bude jednat na březnovém zastupitelstvu, že o prázdninách bude zahájeno vzdělávání v oblasti soudobého využívání přírodních materiálů při výstavbě a výstavba 18 metrové haly, která by měla být dokončena v listopadu 2013.

Ukazka-haly-zvenkuHudebni-vyuziti-kruhovky

S ohledem na nedostatek finančních prostředků bude třeba odvést kus brigádnické práce v hodnotě cca 80tis.Kč, což představuje přibližně 350 hodin. Takže budeme vděční za každou pomocnou ruku, případně za finanční příspěvek, na pokrytí tzv.nezpůsobilých nákladů projektu.     Děkujeme za jakoukoliv podporu a těšíme ne setkání buď na brigádách, nebo na slavnostním zahájení provozu.      VR sdružení

Taneční aneb Rejdění na dědině - pozvánka

 

Pozvanka_8

Zatím přihlášeno 8 párů. Upozorňujeme na potřebu min 12 párů, aby se zaplatily poplatky spojené se zajištěním tanečních. Oslovte kamarády. Stojí to za to.

Zájemci z řad absolventů prvních dvou kurzů a zejména nováčci - přihlaste se!
Těšíme se na příjemné chvíle při sousedském vzdělávání tancem na vesnici.

Kdo by měl zájem o výuku lidových tanců, hlaste se také, neboť v případě většího zájmu je možnost otevření výuky i těchto tanců s případnou spoluprací s cimbálovou muzikou Kalečník.ď

Pozvánka k besedě Větrnické zastavení-MEMENTO

PozvAnka-1_2 Vetrniky_pozvanka_2013_03_20

Oslavme společně Velikonoce na Pomlázkové zábavě

Nechceme "dělat" zábavu !!

Chceme společně slavit svátky a bavit se, ... takže ...  "sousedsky besedovat".

Přijďte podpořit snahu o postupné obnovování původních tradic naší obce, které se ve spolupráci s partnerskou organizací ČTYŘLÍSTEK CZ a pamětníky snažíme objevovat, "vynášet" na veřejnost a propagovat.

Procyon_pomlazkova-zabava-2013__webTouto akcí současně chceme podpořit naše místní mladé muzikanty v jejich rozvoji a pomáhat jim vytvářet nové vazby s muzikanty z blízkého okolí, kteří se vydali stejnou cestou.  Díky kamarádům z Rousínova zazní nám již dnes neznámé písně z našeho kraje od Františka Sušila a seznámíme Vás s texty a nápěvy původních letonických písniček.

V taneční oblasti bychom rádi na venkovský parket vrátili a mládež naučili původní lidové tance - mazurku, pastýřskou či šátečkovou. V budoucnu, pokud osloví naše snaha i ostatní, by se mohlo podařit nacvičit Besedu a další tance, při kterých se od jaktěživa naši předci společně bavili a které jim dodávali pocit sounáležitosti, který nám v naší obci v dnešní době tolik chybí.     Odtud je jen krůček k obnově původních krojů a zvyklostí.     Ale bez sousedů se sousedská beseda či pomlázková zábava neobejde !!    

Přijdete?  My se svými sousedy ano.

Pomlázková zábava proběhla, škoda že za malé účasti

Naši společnou snahu o zprostředkování hodnotnější vesnické zábavy ocenila cca 40 sousedek a sousedů. Po sedmadvacítce na vzdělávacím semináři k Větrníkům tedy vzestupná tendence.

Naším cílem bylo obnovit původní tradici pomlázkových zábav, podpořit sousedství a také naše místní mladé muzikanty v jejich hudebním rozvoji. Díky kamarádům z Rousínovského Kalečníku zazněly nám již dnes neznámé písně z našeho kraje od Františka Sušila a příště se budeme moci vydat po textech a nápěvech původních letonických písniček, třebas na Dožínkové, kterou začínáme připravovat na konec prázdnin.

Z tanců měla největší úspěch sousedská "střídaná" mazurka, při které jsme se blíže vzájemně seznámili a mohli toho naplno využít při Pomlázkovém tanci (obdoba Pastýřské), který vyvrcholil pomlázkou dívek a žen, které byly po půlnoci z neděle na pondělí na parketu.

Věříme, že dalšího pokračování sousedského tancování a besedování se zapojí další sousedé a při společně zábavě více zažijeme pocit vesnické sounáležitosti, než u domácích videí a televizí.

Tréninky v úterý v hale

080120135257080120135258

271120125103061120124882271120125100

V hale  každé úterý od 18.00 do 19.30 hod. gymnastika a hraní

V pátek za dobrého počasí pak od 15.30 hod. do tmy se bude pečovat o koně

a jezdit na kolbišti.  Obdobně po předchozí dohodě  i v neděli odpoledne.

 Do haly zveme všechny zájemce z řad dětí a mládeže, nejen voltižáky, kteří mají zájem o tzv. cvičení pro všechny. Uvidíme, zda se najde někdo další z rodičů či dospělých, kdo pomůže s hlídáním a výcvikem a přitom si pravidelně zacvičí. Podle toho bude možné nabrat případně více dětí i mimo členy voltižního klubu.

V případě "nováčků" prosím o účast rodičů alespoň na první schůzce.

První jarní brigáda

V sobotu 20.4.2013 od 8 hod. dopoledne, za nedeštivého počasí, se bude pokračovat ve společné přípravě areálu na letošní sezónu.

Tzn., že se bude vyhrabávat tráva okolo věže a meze u potoka, vysbírávat kameny na travnatém kolbišti, opravovat lezecký trenažér, případně natírat ohradníky, zavážet a porovnávat jámy v cestě,..

Každá ruka bude vítána. Kovové hrábě s sebou. Práce je jak pro děti, tak pro dospělé.   

       Děkujeme za pomoc.

Po zimní přípravě v hale se jde poprvé ven

  090420135402Maruska-ve-vyskovu-na-kladine090420135408

 Letošní dlouhá zimní příprava v tělocvičně byla zěměřena na zlepšení fyyzické kondice, koordinaci pohybů a zvládání základních gymnastických cviků. Jak prokázalo včerejší závěrečné testování v deseti posuzovaných disciplínách, za uběhnuvší půlrok můžeme být spokojeni.

Ze 14 absolventů zimního výcviku pouze čtyři nezvládají všechny testované cviky (z toho 2 pro nízký věk). Největší problém je se suchou vrbou, stojkou bez opory, výmikem bez pomoci a ze začátku také kotoulem vzad. Naopak velmi dobře se cvičenci vyrovnali s přeskokem přes kozu (skrčka, roznožka), kotoulem letmo, chůzi po kladině se seskokem do parakotoulu a největší zlepšení bylo vidět v klicích a bězích, jak na výdrž, tak zejména u sprintů poté, co se seznámili s technikou běhů.

 080120135258_2050220135294Letonicka-ekipa-2011_2

Věřím, že hodnocení příští sezóny dopadne ještě lépe, že se zapojí další děti a hlavně, že dosavadní cvičení bude náležitě využito při voltižním ježdění, které nás nyní čeká. Takže :

každé úterý od 16.30 hod. u koní, kde nás čeká péče o koně, příprava materiálu a výcvik s jízdami.

Zveme i nové zájemce o voltižní ježdění, které neodradilo předchozí čtení o tom,  co vše musí zvládat ten, kdo se chce stát voližním jezdcem.

 KOntakt : ing.Jiří Pospíšil  603219663

Naučná stezka je ve větru-nezáskala podporu

Náš projekt s názvem PO STOPÁCH VĚTRU neuspěl v konkurenci ostatních a nezískal v letošním roce podporu k realizaci.

Na základě vlastních prožitků z loňských prvních brigádnických zkušeností při obnově NPR Větrníky, kdy jsme začali více soucítit s tímto kusem naší země, jsme se chtěli podělit s ostaními.

Prostřednictvím našeho nového projektu bychom rádi více přiblížili Větrníky i ostatním, kteří buď již zapomněli na krásné a povzbuzující okamžiky, které zde prožívali v mládí, a nebo těm, kteří ještě tento kousek ráje neobjevili.

Naučná stezka vedoucí po skutečných větrných stopách z obcí Letonice a Kučerov až na vrchol Větrníků, by ráda předala návštěvníkům našeho kraje zajímavé informace a postřehy o krásách a bohatství, které se zde nacházejí. Zpříjemnit pobyt ve volné krajině by měla nová odpočívadla umístěná na okrajích obcí i ve volné krajině, včetně dětského koutku a také nově zbudované odpočívadlo JARMILKA, na vrcholu Větrníků, které bude současně plnit funkci vyhlídky a ekoturistického odpočívadla.

Díky podpořenému projektu Větrnické zastavení - MEMENTO, se podaří alespoň částečně tento nepodpořený projekt nahradit.

Třetí brigáda - opět v sobotu dopoledne

270420135498270420135501

V sobotu 4.5.2013 od 8.30 hod. dopoledne, za nedeštivého počasí, se bude pokračovat ve společné přípravě areálu na letošní sezónu.

Po opraveném trenažéru je třeba jej ještě natřít stejně jako ohradníky a dodělávat sedlovnu.

Každá ruka bude vítána. Práce je jak pro děti, tak pro dospělé.   

Členům sdružení a členům voltižní skupiny ajejich rodičům připomínám závazek odpracování dvou brigád v daném roce!!

       Děkujeme za pomoc.

Aktuální větrnická navštívenka

Traviny-1_2 Traviny-2

Latino-fitnes pro ženy - partnerský projekt s Orel Jednota Letonice

060220135295 Pro ženy, které rády tančí a zrovna nemají s kým v párovém tančení v rámci tanečního rejdění - viz. pozvánka níže,

tak pro tyto případy připravila partnerská organizace Orel Jednota Letonice v nově zrekonstruovaných prostorách 1.NP Orlovny tancování pouze pro ženy -

latino fitness -  viz.pozvánka

klikni na        Latino-fitness-pro-zeny     obuj cvičky a pojď s námi tančit.

 

Přívesnický tábor 2013 - ve znamení přírodních živlů

Že se okolo nás nachází různé živly, to je všem známo. Našim dětem se ale snaží parta skvělých vedoucích v rámci přívesnického tábora PROCYON 2013 představit živly přírodní, naučit se je respektovat a také bezpečně využívat. Že je na to týden málo? Určitě ano, Ale pro začátek to musí stačit. A že budeme v poznávání pokračovat i nadále, tak o tom svědčí hned páteční aktivita, na kterou zveme všechny děti a i rodiče.

 200820136198210820136211200820136194200820136193210820136210170820136177

Čeká nás totiž v pátek 23.8.2013 večerní společné besedování u nového eko-turistického odpočívadla na Větrníkách, o průběhu tábora, pozorování hvězdné oblohy, nocování u Jarmilky a intenzivní vnímáním přítomnosti Vánka a společných přátel.

Závěr tábora Mezi živly na jejich území

220820136219 220820136221220820136222220820136223220820136224170820136177

Dnes, t.j. v pátek 23.8.2013 se uskuteční závěrečná fáze letošního přívesnického tábora v území větrných živlů.  Čeká nás odpolední práce na údržbě chráněného území, od 18 hod. se děti představí  ve svém vystoupení pro rodiče a sousedy, následovat bude večerní společné besedování u nového eko-turistického odpočívadla na Větrníkách nejen o průběhu tábora, ale také o NPR Větrníky a probíhajících aktivitách projektu Větrnické zastavení-MEMENTO, na řadu přijde později v noci pozorování hvězdné oblohy, nocování u Jarmilky a intenzivní vnímání přítomnosti Vánka a společných přátel.

Přijďte s námi prožít společenství sousedů v mnohým blízké, ale bohužel neznámé PŘÍRODĚ NPR VĚTRNÍKY.

Těšíme se na společné setkání pokud možno kompletních rodin, kterým je zejména tato akce určena.

Spacáky případně i stany s sebou, stejně jako něco dobrého do společného jídelníčku na večer a ráno.

Kdo bude chtít v sobotu dopoledne pomoci na dokončení Jarmilky, bude vítán. Bude se dokončovat  opláštění, stěn, broušení, lakování a provedeme úklid okolí s odvozem materiálu.  

Jarmilka a její dokončení - poslední společná brigáda?

Výstavba našeho nového odpočívadla - Jarmilky - se chýlí k závěru. Je dokončeno opláštění a provádí se  broušení a nátěry vč.lemování střechy, pracuje se na mobiliáři - přenosné lavičce pro děti a stolku. Pokud bude síla, rádi bychom ještě zbudovali víceúčelový stojan na kola a úvaziště pro koně.

 070920136358070920136361070920136365

Ti z Vás, kteří budete mít zájem se ještě zapojit do prací na jejím dokončení, máte poslední možnost příští sobotu t.j. 28.září od 9 hod. na místě stavby. Měly bychom provádět terénní úpravy, dokončovat jezírko, vysazovat rostlinky a sít trávu na zelené střeše odpočívadla. Nejlépe, kdyby se dostavily celé rodiny - tzn. rodiče s dětmi a tak došlo k pomyslnému předání zbudovaného díla rodiči pro budoucí generaci - naše děti a mládež, kteří by Jamilku měli v budoucnu užívat a také se o ni starat.

Vzkaz všem "potřebným" a poděkování ostatním

070920136359 240720135917

Jarmilka ještě ani nestojí a už se najdou tací, kteří z ní nutně potřebují něco si bez dovolení "vypůjčit" - začalo to velkou krycí plachtou s rybičkou, a pokračovalo to  sloupky na dokončení stavby.

Tomuto, či těmto "potřebným" bychom rádi vzkázali, že vypůjčené věci je možno kdykoliv vrátit na své původní místo, případně na areál Procyonu v Letonicích.

Za vypůjčení by bylo slušné těm, kteří na stavbě pracují, alespoň poděkovat, či jim pomoci při jejich práci ve prospěch těch, kteří si budou potřebovat na Jarmilce odpočinout, či se skrýt v případě nepříznivého počasí. Právě pro ně byl tento materiál určen.   

Děkujeme za pochopení, případně za pomoc všem, kdo pomohou napravit ony nestoudnosti

Jarmilka a její dokončování - osetí, výsadbaa jezírko

280920136557280920136554

280920136572280920136562

Výstavba našeho nového odpočívadla - Jarmilky - se chýlí k závěru. Díky poslední brigádě jednotky skalních stavitelů a jejich dětí se podařilo vysadit a oset "zelenou" střechu Jarmilky, uklidit staveniště a vyspádovat a  upravit okolní terén tak, abychom deťové vody ze střechy zachytávaly do "přírodního zrcátka". Kde jinde by se měla Jamilka zhlížet? Že?  To se ještě nepodařilo z časových a kapacitních důvodů zcela dokončit,  takže to nás čeká opět příště. Jste zváni.

Při práci jsme měli možnost se podělit o nové poznatky s pracovníky Geologického ústavu z Brna, zkoumajících geologické složení a poruchy  Větrníků s ohledem na Větrnické propadání. A o tom také příště.

Brigáda na Jarmilce, případně na In-line turistickém přivaděči

Výstavba našeho nového odpočívadla - Jarmilky - se chýlí k závěru. Zbývá dokončit opláštění střechy, obrousit plochy a dřevěné konstrukce, vystavené působení přírodních živlů, ošetřit nátěry. Kdo má zájem pomoci, dostavte se v sobotu 12.10.2013 v 8.00 hod. na PROCYON odkud se v případě příznivého počasí  bude vyrážet.

V případě nepřístupného terénu či vrtkavého počasí se uskuteční brigáda v okolí areálu v souvislosti s právě zahajovanou výstavbou IN-LINE turistického přivaděče.

Naše sdružení se zavázalo obci Letonice, jakožto nositeli projektu, že v rámci partnerství pomůže při realizaci tohoto projektu odpracováním  20 hod. na přípravě území (sečení a mýcení přilehlých ploch). Bylo by dobré, kdyby se nás sešlo aspoň pět a kdyby každý odpracoval čtyři hodiny, náš závazek by byl splněn a stavba může začít.

Vzdělávací seminář - soudobé využití přírodních materiálů

V sobotu 17.8.2013 se uskutečnil workshop na téma - soudobé využívání přírodních materiálů v rozvoji venkova v rámci našeho dalšího začínajícího projektu, který nese název NEMÍT STŘECHU? .. JÓ TO VADÍ!!

170820136156_2170820136164_2170820136161_2

17 účastníkům z řad dospívajících a dospělých + čtyřem dětem, se podařilo uskutečnit to, co bylo v plánu. Po dopoledním teoretickém programu zakončeném obědem, se přesunout na hranice NPR Větrníky a zde aplikovat a v praxi si ověřit využití znalostí při stavbě zelené střechy ekoturistického odpočívadla Jarmilka. V 17.30 byly práce ukončeny, průběh a výsledek je patrný zde :

 170820136173_2170820136183_3170820136172_2170820136170170820136185170820136188_3

Děkujeme lektorovi panu ing.Balíkovi za výklad s praktickou ukázkou a účastníkům za odvedenou práci a zájem o rozšíření si vědomostí. Těšíme se na shledanou na další akci, případně na setkání při uvedení Jarmilky do provozu.

Jezdecký a voltižní trénink

110620135675Letonicka-ekipa-2011_2160620135686

Výcvik každou středu od 16.30  do 18.00 hod.

Případní nováčci, kteří se rozhodnout přidat,  s sebou přinesou vyplněnou přihlášku -

Prihlaska-a-pravidla-do-jk-2013_

a dostaví se s rodiči.

Kontakt : ing.Jiří Pospíšil  603219663

Naše brigáda na In-line turistickém přivaděči

V sobotu 12.10.2013, od brzkých ranních, do pozdních odpoledních hodin, zahájili členové našeho sdružení  plnění svého partnerského závazku - odpracování 30 brigádnických hodin - v rámci realizace projektu, jehož nositelem je Obec Letonice, s názvem In-line turistický přivaděč.  

Provedli přípravné práce, spočívající ve vysečení trávy a vymýcení porostů po obou stranách budoucí komunikace a v místech budoucích ostrůvků pro umístění laviček. Díky tomu může být provedeno vytýčení stavby a následně zahájeny práce, které budou trvat od 4. do 25.11.2013.

 121020136775121020136783121020136778121020136779

Stavba bude obsahovat kromě asfaltové komunikace, využitelné také jako in-line dráha, také příležitostné odstavné plochy pro osobní automobily, dřevěný přístřešek pro odpočinek a přezutí bruslí, informační tabule, směrovníky,stojany na kola, nové odpadkové koše na tříděný odpad a psí exkrementy, lavičky na odpočinek a také 10 ks ovocných stromů.

Závěrečná konference MEMENTA -pozvánka

 sobotu 14.12.2013 od 16.30 hod. se uskuteční v zasedací místnosti Orlovny závěrečná konference našeho letošního environmentálně zaměřeného projektu k ochraně a propagaci NPR Větrníky.

Zváni jsou všichni, kteří se jakýmkoliv způsobem zapojili do přípravy či realizace projektu - poskytovatelé dotací, brigádníci, zástupci partnerských obcí a organizací, členové PROCYONu, lektoři a dobrovolníci, kteří se připravovali a připravují na dobrovolnickou činnost průvodů a strážců NPR Větrníky.

Kromě prezentace aktivit projektu a výstupů projektu, bude představeno také nové logo NPR Větrníky, vzdělávací a prezentační materiály pro veřejnost. Zakončení projetku bude doprovázet cimbálová muzika Kalečník a snad i dudy, které již jednou zněly při výstavbě Jarmilky.  Těšíme se na všechny.  Nashledanou.

Prosíme o nahlášení účastníků z důvodu zajištění občerstvení a místa nejpozději do 10.12.2013

Poděkování a přání

 Všem, kteří nám byli nápomocni v našich aktivitách nejen po čas celého roku 2013 chceme moc poděkovat a popřát vše dobré do nového roku 2014.

Bohužel jedna z těch, která stála u vzniku PROCYONU a byla naší vzácnou kamarádkou, nás letos opustila a již jí za její pomoc nestihneme poděkovat. 

Važme si jeden druhého, važme si života a vzpomínejme při tom na ty, kteří nás opustili. Budou nám moc chybět.

 Bohdanka-partePa300024