Krásné Vánoce a šťastný nový rok 2012

Pf-2012_2 

A protože zejména ti nejmenší z PROCYOŇÁCKÝCH dětí si za letošní docházku a cvičení zasloužili velký dárek pod stromeček, tak tady ho mají. - koně na cvičení.  A abychom nezapomněli na nejmenší, kterých jsme měli letos hodně také v klubu maminek, tak od Ježíška ještě nová skluzavka a kopa zajímavých nových hraček a nástrojů.

 DrevacekSkluzavka

Informace k plánu rozvoje obce

Naše sdružení se v současnosti aktivně podílí na tvorbě strategického dokumentu, vypracovávaného obcí Letonice, který by měl mít dlouhodobější přínos pro rozvoj celé obce a jejích obyvatel i prostřednictvím projektů NNO.

Protože kvalitní zpracování takového dokumentu vyžaduje nezbytnou míru zapojení aktivních obyvatel a určitou míru jejich informovanosti, nabízí naše sdružení poskytování bezplatného základního poradenského servisu pro občany Letonic, v rámci kterého Vám vysvětlíme o co se jedná, proč je důležité se zapojit do jeho přípravy, jaké z toho plynou výhody pro následnou realizaci Vašich záměrů a případně zodpovíme i další dotazy, týkající se rozvoje obce či našeho sdružení. Jsme připraveni zároveň pomoci s nasměrováním Vašich záměrů na dostupné dotační zdroje.

Kontaktní adresa, kam je možné zasílat Vaše mailové dotazy - pospisil@ps-pm.cz.

Vzdělávání vedoucích a instruktorů PROCYONu

Po loňském podzimu, kdy se podařilo složit lonžérskou zkoušku a získat oprávnění k lonžování v rámci soutěží České jezdecké federace, jsme opět pokročili v sebevzdělávání a vzdělávání nových zájemců o práci vedoucích v našich klubech.

Kvalitní a proškolený personál dává předpoklad pro úspěšné zvládání cílů a plánovaných aktivit našeho sdružení.

Začátkem roku, absolvováním šesti víkendových pobytů v Praze na ZDRSEMu v rámci doškolovacího kurzu první pomoci, naše zdravotnice získala oprávnění školit i ostatní zájemce  a partnery, kteří budou mít zájem získat  základy poskytování první pomoci zážitkovou metodou. V dubnu pak zdárně absolvovala kurz vedoucích táborů, který využijeme v letošním Přívěsnickém táboření na PROCYONu.

Současně se podařilo navázat spolupráci s obdobně zaměřenými organizacemi, jejichž instruktoři nám poradí, jak účinně používat prvky sebeobrany a případné pomoci při autonehodách.

P3180297P3180296_2P3180295_2

Tři stávající lezečtí instruktoři zase začátkem března absolvovali  fyzické i teoretické přezkoušení u PROJECT OUTDOORU v Olomouci a Prostějově na místní umělé lezecké stěně Základní školy Dr.Horáka. Tři noví instruktoři pak absolvovali základní výcvik jako podmínku pro zisk nového certifikátu instruktora lezení na umělých stěnách.    Gratulujeme.

Taneční aneb rejdění na dědině 2012

  P3230149P3230151P3230162

 Absolvováním PRODLOUŽENÉ jsme ZDÁRNĚ zakončili druhé pokračování komunitně-vzdělávacího projektu s názvem Taneční - aneb rejdění na dědině, který spočíval ve výuce společenského tance a společenského chování. V průběhu závěrečného večera taneční páry v rámci taneční soutěže nejen že museli předvést něco ze svého tanečního umění, ale současně prokázat také znalosti ze základů stolování.

P3230156P3230152P3230155

 Věříme, že letošní taneční v ničem nezaostaly za loňským prvním ročníkem a že absolventi díky svým nově nabytým znalostem a tanečnímu umění budou zdárně reprezentovat Letonickou taneční školu na parketu při tanečních zbavách nejen v LETONICÍCH.

Tablo-z-taneCnIch-2012_2

 Na závěr chci poděkovat tanečním mistrům - manželům Sedlákovým z Vyškova za příjemnou atmosféru při výuce, účastníkům za odvahu, chuť a výdrž a zejména pak novému partnerovi našeho sdružení a sponzorovi tohoto projektu - firmě TREMONDI s.r.o., díky kterému se podařilo celou akci zorganizovat a uhradit chybějící prostředky za pronájem sálu.  

Děkujeme za příjemně trávené chvíle při tanci v  okruhu přátel - sousedů. 

A za rok - NA TANČENOU !!

Čeká nás čtrvrté pokračování Tanečního rejdění

P2170009P2170011

P2170002P2170006

Třetí pokračování bylo ve znamení opakování foxtrotu, levotočivého Walsu, rozšířené čači s rumbou a nově doplněné o zajímavější pravo i levotočivé tango a tudíž i foxtrot.

Čtvrté pokračování bude o rozšíření kroků džaivs (jive) a "dotkneme" se při SAMBĚ.

třebas takhle :  http://www.youtube.com/watch?v=4WLN4nJH158

                          http://www.youtube.com/watch?v=ulcXYjb4eBU

MOŽNOST I ÚČASTI PÁRŮ NA VYBRANÉ TANEČNÍ VEČERY S POMĚRNOU ÚHRADOU (jedna dvouhodina pro pár za 400,-Kč) pro ty kteří mají zájem jen o vybrané druhy tanců, či nemohou absolvovat celé taneční.

V pátek 2.3.2012 od 19-21 hod.    pokračujeme   v TANEČNÍCH pro všechny, kdo mají rádi tanec a chtějí se společně se svými sousedy nejen pobavit, ale hlavně dovzdělat v oblasti společenského tance a podílet se tak na zvýšení úrovně tanečních párů z Letonic. 

A to znáte, jak se dělí tanečníci ? Špatní, dobří a LETOŇÁCI.

Jací tedy jsou? Přijďte se podívat a třebas je i povzbudit i Vy, kteří netancujete.

Obsahem bude opakování základních kroků a současně výuka nových krokových variací klasických i latinsko-amerických tanců. Takže zúčastnit se může každý, alespoň trochu tančící pár.

Taneční probíhá stejně jako loni v Obecním domě. Zájemci nechť se přihlásí  PŘED TANEČNÍMI u Daniely Pospíšilové, případně na mail: daniela.robin@seznam.cz  či telefonicky  603446179

Jaro na Větrníkách a naše první envi zkušenosti

100320123262_2110320123271_2

170320123324010420123383

Každý začátek je těžký a v našem případě také dost pichlavý. To může potvrdit všech jedenáct účastníků našeho prvního letošního snažení o nápravu stavu zarůstajících Větrníků.

Nejdříve tvrdé mrazy, ve kterých odmítala pracovat i technika, následně nesjízdý terén a nakonec sucho, které zapříčinilo zákaz pálení ve volné přírodě a zabránilo tak poslední plánované brigádě.

I přes to se podařilo splnit cíl, kterým bylo ověření si potřebné techniky práce a také nejvhodnějšího strojního vybavení. Rozdělení si rolí v pracovních týmech, načasování svačin a spousta dalších drobností, které chceme využít na podzim, až se do Větrníků zase na kácení vrátíme. Bohužel se nepodařilo získat podporu našeho prvního EVVO projektu z dotačního programu JMK, nicméně se budeme v rámci svých možností na pokračování naší větrnické mise. V létě se s dětmi  pustíme do sečení, sušení a úklidu sena z naší letonické louky. A na podzim budeme pokračovat v kácení.

No a pak budeme sledovat, jestli a jak se bude po našem "zásahu" proměňovat nám svěřený rajón.

Naším společným cílem je pokračovat v započatém díle, podílet se v rámci našich možností na snaze navrátit Větrníkům jejich původní charakter - viz.foto, 

Pavlica01_2

snažit se více zapojovat občany do aktivit souvisejících s ochranou naší letonické Národní přírodní rezervace a tím dosáhnout větší sounáležitosti naší soudobé občanské společnosti s okolní přírodou.   

Čerstvé zprávy infomace o větrnickém propadání

Mapa-1_2Plan-2_2Plan-1_2Plan-3_2

Tab-1_2Tab-2_2Tab-3_2Tab-4_2

Tab-5_2

Jak jsme slibovali minulý rok, kdy jsme informovali o průběhu šetření Větrnického propadání, uveřejňujeme nyní :

Zprávu o průzkumu pseudokrasových útvarů vrchu Větrník

kterou zpracovali naši partneři :  

Česká speleologická společnost  ZO 6-12 Speleologický klub Brno

Zpráva-2011

Upřesnění-oprava : Ve zprávě a na foto je chybně uvedeno zapojení obce Bohaté Málkovice a účast členů sboru dobrovolných hasičů. Správně má být uvedeno, že se jednalo o Obec Kučerov a členy jejich SDH.

Děkujeme všem zúčastněným za pomoc a spolupráci.

Zajímá nás názor dětí a mládeže, jaké chtějí budoucí Letonice !

Zveme občany, rodiče s dětmi, mládež, zástupce vedení obce a nestátních neziskových organizací (NNO), které se zabývají činností ve prospěch této cílové skupiny, na společné mudrování, co a jak se pokusit zapracovat do připravovaného plánu rozvoje obce na roky 2012-14 a do žádostí obce a NNO o dotace na rok 2012.

Program :

- krátké úvodní představení a informace o tom, proč je třeba zapracovat představy dětí a mládeže do Plánu rozvoje obce a co to vlastně je

- ukázky námětů a zajímavých aktivit jak a jaké činnosti pro mládež dělají jinde

například mladí lidé z Hostišové z o.s.Baobaby, kteří by se měli dostavit se svými zkušenostmi a výsledky  (více na www.baobaby.cz) a také pomoci s návrhem vyhlídky na Větrníkách.

- společné oddělené mudrování dle skupin a forem vyjadřování se (děti-kreslení a malování, rodiče a mládež soupisy aktivit,..)

- prezentace a shrnutí námětů vzešlých ze skupin a beseda nad tím, co schází mladým letoňákům v Letonicích dneška a co, jak a s kým by bylo vhodné udělat pro mládež Letonic budoucnosti

Kdy a kde :

V neděli 22.1.2012 od 16.00 hod do 17.30 hod. v klubovně PROCYON o.s.

Již Vánoční beseda ukázala, že má smysl  po sousedsku pobesedovat nad různými tématy a že když každý něco k jídlu a pití přinese, není nouze a ještě zbyde.

ZMĚNA - Taneční rejdění II bude!!

 

 

 

P2100029_4P2100042_5P2100045_2

 

 

Takže na úvod devět párů a když se přidají tak ze dva ze tři, bude to akorát.       V pátek na .. tančenou.

 

NOVĚ MOŽNOST I ÚČASTI PÁRŮ NA VYBRANÉ TANEČNÍ VEČERY S POMĚRNOU ÚHRADOU (jedna dvouhodina pro pár za 400,-Kč) pro ty kteří mají zájem jen o vybrané druhy tanců, či nemohou absolvovat celé taneční.

 

V pátek 17.2.2012 od 17-19 hod.      pokračujeme v TANEČNÍCH pro všechny, kdo mají rádi tanec a chtějí se společně se svými sousedy nejen pobavit, ale hlavně dovzdělat v oblasti společenského tance a podílet se tak na zvýšení úrovně tanečních párů z Letonic. 

 

A to znáte, jak se dělí tanečníci ? Špatní, dobří a LETOŇÁCI.

 

Jací tedy jsou? Přijďte se podívat a třebas je i povzbudit i Vy, kteří netancujete.

 

Obsahem bude opakování základních kroků a současně výuka nových krokových variací klasických i latinsko-amerických tanců. Takže zúčastnit se může každý, alespoň trochu tančící pár.

 

Nedílnou součástí bude i společenská výchova účastníků včetně ukázek a výuky pravidel správného stolování, kterou si prakticky budeme užívat při sousedských posezeníčkách o přestávkách a po tanečních. 

 

Taneční bude probíhat stejně jako loni v Obecním domě a za obdobných cenových podmínek  cca 1.300,-Kč pro dopělé a mládež od 14 let cca 1.000,-Kč za osm lekcí. Konečné ceny propočeteme na základě počtu účastníků a výše pronájmu od Obce Letonice.

 

Zájemci nechť se přihlásí  PŘED TANEČNÍMI u Daniely Pospíšilové, případně na mail: daniela.robin@seznam.cz  či telefonicky  603446179

 

Spolecne-foto_3 Letonický ples rozhodl.

Sobotní taneční večer a účastníci obecního plesu v Letonicích rozhodli o konání pokračovacího dílu loňského Tanečního rejdění na dědině II.

Napomohla tomu jistě i skvělá svingová kapela, která se svým hudebním repertoárem ukázala naše slabiny a tedy i to, že nás ještě čeká hodně práce nejen v rozšiřování počtu tanečních párů se základními znalostmi, ale také, že je třeba zapracovat na nových figurách pro hodnotnější prožitek z tance. O korzování nemluvě.

Obsahem bude opakování základních kroků a současně výuka nových krokových variací klasických i latinsko-amerických tanců. Takže zúčastnit se může každý, alespoň trochu tančící pár.

Nedílnou součástí bude i společenská výchova účastníků, kterou si prakticky budeme užívat při sousedských posezeníčkách o přestávkách a po tanečních. 

Taneční bude probíhat stejně jako loni v Obecním domě a za obdobných cenových podmínek  cca 1.300,-Kč pro dopělé a mládež od 14 let cca 1.000,-Kč za osm lekcí. Konečné ceny propočeteme na základě počtu účastníků a výše pronájmu od Obce Letonice.

Takže .. dostavte se a roztančeme spolu Letonice!!  Přijďte se pobavit se svými sousedy všichni, kdo máte rádi tanec.

 A že bude veselo, tak s tím po minulém ročníku můžete počítat najisto.

Zájemci nechť se přihlásí do 3.2.2012 osobně u Daniely Pospíšilové, případně na mail: daniela.robin@seznam.cz  či telefonicky  603446179

Letonická country dostaveníčka

Tak je to tady !!

Po loňském úspěšném    Tanečním rejdění na dědině,     kdy jsme se dovzdělávali v klasickém tanečním umění,  je zde jeho předem avizované pokračování v novém formátu:

                                    Letonická country dostaveníčka

Jsou určena všem kdo mají zájem si rozšířit své taneční umění o tento druh tance, který ač se nezdá, zase tak jednoduchý není a je třeba se ho učit. Taky není tanec jako :

  • OLD TIME DANCE: historické tance, které se již dále nevyvíjí, udržují je soubory podobné našim národopisným kroužkům, množství těchto tanců je v podstatě konečné.
  • CONTRA DANCE: tance v dlouhých řadách.
  • SQUARE DANCE: tance ve čtverylkách; existují kluby, které věnují čistě Square Dance.
  • CIRCLE DANCE: tance v kruzích.
  • ROUND DANCE: párové tance, které se tancují po obvodu sálu; tanečníci ovládají soubor figur, které jsou vyvolávány. Velmi zjednodušeně: jsou společenské tance, jejichž choreografie je vytvářena přímo na parketu; existují kluby (skupiny) které se věnují čistě Round Dance.
  • LINE DANCE: tančí se na moderní rytmickou (nejen country) hudbu. Tanec se skládá ze sestavy tanečních kroků, ze kterých se tvoří sestava, která se tančí po dobu celé skladby. Tanec se tancuje v řadách (line) a tančí jej samostatní tanečníci; existují kluby (skupiny) které se věnují čistě Line Dance.
  • CLOGGING: country step, při němž je taneční rytmus zdůrazněn údery špičkami či patami bot opatřenými speciálními "plechy".
  • Kromě těchto druhů tanců jsou mezi country tance řazeny irské (a staroanglické), skotské, mexické a některé další druhy tanců.
  • více na : http://countrytanecni.wz.cz/index.html

Který Vás zaujal nejvíce?  O co máte zájem Vy? Budeme na to mít cca  8 týdnů po dvou hodinách zřejmě od 18 - 20 hod. , dle domluvy úterky či čtvrtky, na kdy se nám podařilo zajistit naši lektorku - vedoucí taneční skupiny SIMARELA. Taneční by mohlo probíhat stejně jako loni v Obecním domě a za obdobných cenových podmínek  cca 1.000,-Kč za osm lekcí se slevou pro děti a mládež. V případě zájmu konečné ceny propočeteme na základě počtu účastníků a výše pronájmu od Obce Letonice.

Takže .. dostavte se a roztančeme spolu Letonice!!  Přijďte se pobavit a pobavit ostatní. Kdo jiný než Vy? Kdy jindy než teď? S kým, když ne s manželem, přítele či sousedem? Kde jinde a kdy jinde poznáte z tak blízka svého souseda či sousedku než při tanci ve dvojici či při skupinovém tanci, kterých je v country poměrně dost. A že bude veselo, tak s tím po minulém ročníku můžete počítat najisto.

Zájemci (děti od 10 let až po seniory, páry i jednotlivci)  nechť se přihlásí do 1.2.2012 osobně u Daniely Pospíšilové, případně na mail: daniela.robin@seznam.cz  či telefonicky  603446179

Domluva na Přívesnický tábor a mudrování

Kromě domluvy případných účastníků Přívesnického tábora zveme současně děti a jejich rodiče k diskusi - společnému mudrování - co a jak se pokusit zapracovat do připravovaného plánu rozvoje obce na roky 2012-14 .

Kdy a kde :

V sobotu 28.1.2012 od 9.30 hod do 11.00 hod. v klubovně PROCYON o.s.

Pozvánka na 5.Výroční schůzi sdružení

Která se koná v neděli dne   19.2.2012 od 14.00 -16.00hod.  v klubovně sdružení

 s tímto programem : Nakrmíme koně, zatopíme v peci, postavíme na čaj a napečeme buchty.

Následovat bude :

-          zpráva o činnosti a hospodaření sdružení za rok 2011

-          zpráva revizora sdružení

-          prezentace záměrů na rok 2012 a naše návrhy do Plánu rozvoje obce

přestávka na kávu, čaj a buchty

-          přijetí nových členů sdružení

-          volba členů Výkonné rady a předsedy sdružení

-          schválení výše příspěvků a rozpočtu na rok 2012

-          návrh a schválení usnesení VČS 2012

 Pozvání je určeno nejen členům sdružení, ale všem občanům, které zajímá, jak se daří naplňovat vytčené cíle našeho sdružení, případně kteří by se chtěli jakýmkoliv způsobem zapojit do činnosti, nebo by se chtěli stát novými členy našeho občanského sdružení.

 Na Vaši účast se těší členové sdružení.     

Proklouzali jsme se k 5 výroční členské schůzi

Takhle blátivá Výroční schůze tu ještě nebyla. Nevlídné deštivé počasí s vločkami sněhu za krkem a rozbahněná cesta ke klubovně, tak to bylo opravdu jen pro skalní členy a příznivce našeho sdružení.

I přesto, deseti členné osazenstvo a jeden host, zajišťující mírnou nadpoloviční usnášeníschopnost, držíce se stanoveného programu, zvládlo program schůze dle předpokladů během dvou hodin.

Kromě zprávy o činnosti a hospodaření sdružení za rok 2011, kterou přednesl staronový předseda sdružení, přednesli zprávy o činnosti jednotlivých klubů jejich vedoucí, kteří současně představili své náměty a plány pro rok 2012. Kromě schválení nových dvou členek - Jany Korčianové a Sáry Pospíšilové, byly doporučeny k přípravě a realizaci nové projekty pro rok 2012 v rámci vyhlašovaných dotačních programů, které měly vliv na sestavení rozpočtu pro rok 2012, který byl také schválen.

V oddíle Výroční zprávy budete s VZ za rok 2011 seznámeni po jejím dopracování. 

Členové, účastnící se Výroční schůze, chtějí toutu cestou poděkovat všem, kteří se jakýmkoliv dílem podíleli na podpoře a činnosti našeho sdružení v roce 2011.

Začínáme se záchranou Větrníků. Přidá se někdo?

V sobotu 10.3.2012 od 8 hod. za příznivého počasí z PROCYONU vyrážíme na první pracovní tábor do Agenturou určené lokality

naší letonické a také Národní přírodní

rezervace VĚTRNÍKY.

Vyzýváme zájemce-dobrovolníky o pomoc při vyřezávání, odklízení a pálení náletů, které "požírají"  vzácné travní a květenové plochy.

Zarustajici-vetrniky_2

Naším cílem je podílet se v rámci možností na snaze navrátit Větrníkům jejich původní charakter - viz.foto.

 Pavlica01_2

Komu není jedno, jak Větrníky neutěšeně zarůstají před očima, kdo bude moct, bude mít zájem a chuť společně s partou podobně smýšlejících mladých lidí začít vlastníma rukama měnit dosavadní stav nejen pro nás, ale zejména pro budoucí generace ať se ozve : 

Ing.Jiří Pospíšil, Nová 449 Letonice, 603219663   pospisil@ps-pm.cz

Kdo má možnost vzít motorovou pilu, uhradíme náklady na palivo a mazivo na základě dokladu. Pokud se nahlásíte do pátku večera, zajistíme stravu po čas brigády.

Páteční tréninky voltižáků

Minule jsem psal, že na předposledním tréninku došlo k další změně v počtu zájemců o voltižní cvičení. K zakládajícím členkám Klárce Hrabovské, Dorce, Sárce a Dendě Pospíšilovým, Lauře Tomšíkové a Marušce Čihalíkové se po Jáchymovi Karbulovi, který začal s námi cvičit od začátku roku, přiřadila další nová cvičenkyně - Míša Liberová. Po dnešním cvičení to vypadá, že by to nemusel být konečný stav. Přibyly další dvě holky.

Poděkování cvičencům za dobrou práci při tréninku. Jen tak dál. A nebát si doma udělat tréninkovou chvilku. Třebas sezení u televize se zvednutým tělem a nohama, sem tam pár desítek kliků,..  však to znáte. Že?

Doporučuji začít studovat nová pravidla pro rok 2012 - zejména skladbu sestav !!  http://www.ceskavoltiz.cz/?p=1316

Cviceni-v-telocvicne

Zúčastnit  se mohou všichni, kdo mají zájem o základní hravé formy gymnastického cvičení pro rozhýbání a utužení svalstva, které bude na jaře na koni potřeba.

Kdo má zájem, ten se připravuje na speciálních cvičících trenažérech pro zvládání voltižní ježdění.

Pro představu jak vypadá voltižní sport, mrkněte třeba na :

http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&NR=1&v=0HiAi9oSCQ8

http://www.ceskavoltiz.cz/?page_id=422

Na cvičenou.

Už jen tak tisíckrát a bude to hotovo

Tak si ulevil jeden z devíti dobrovolníků, který se jako jeden z historicky prvních letonických mládežníků podílel na první brigádě při mýcení zarostlých ploch, pořádané naším sdružením na vymezeném úseku. Do brigády se zapojila multidědinská skupina tvořená většinou kluky z Letonic,jednoho z Komořan a jednoho ze severní Moravy-ze Štítů. Díky všem za odvedenou práci a za příklad pro druhé. Snad i ostatní přiloží své ruce k dílu na obnově našeho letonického přírodního bohatství při následujících brigádách..    

A takovou jsme dokázali za jednu sobotu provést změnu.

100320123262110320123271

A co to chtělo ?

100320123260100320123261100320123265

 Kdo bude mít zájem, může se zúčastnit druhého pokračování, které se uskuteční za příznivého počasí snad opět v sobotu 17.3.2012 od 8 hod. Vyráží se z PROCYONU. Naším společným cílem bude podílet se v rámci možností na snaze navrátit Větrníkům jejich původní charakter - viz.foto.

 Pavlica01_2

Komu není jedno, jak Větrníky neutěšeně zarůstají před očima, kdo bude moct, bude mít zájem a chuť společně s partou podobně smýšlejících mladých lidí začít vlastníma rukama měnit dosavadní stav nejen pro nás, ale zejména pro budoucí generace ať se ozve : 

Ing.Jiří Pospíšil, Nová 449 Letonice, 603219663   pospisil@ps-pm.cz

Kdo má možnost vzít terénní auto, motorovou pilu či křovinořez s pilkou, uhradíme náklady na palivo a mazivo na základě dokladu. Pokud se nahlásíte do pátku večera, zajistíme stravu po čas brigády.  

Pozvánka na PRODLOUŽENOU

V pátek 24.3.2012 od 19 - 22 hod.  absolvují účastníci  tzv. PRODLOUŽENOU -  poslední z osmi letošních dvouhodinovek taneční výuky, kdy na závěr předvedou v průběhu večera a v závěrečném "soutěžním klání" vše co se v letošním ročníku naučili v oblasti společenského tance.

Zveme všechny rodinné příslušníky, kamarády a známé, stejně jako případné budoucí zájemce o účast v dalším ročníku  TANEČNÍHO REJDĚNÍ a také všechny, kdo mají rádi tanec a chtějí se společně se svými sousedy nejen pobavit, ale také dovzdělat se v oblasti společenského tance a podílet se tak na zvýšení úrovně tanečních párů z Letonic a sousedství. 

Už jen devětsetdevadesát devět krát

170320123330170320123331

Druhé pokračování se konalo v komornějším obsazení - tentokrát pilové a křoviňákové trio s plnou výzbrojí a chutí pokračovat v započatém díle.

A takto se pokročilo.

 170320123325170320123327

 170320123326170320123328

 

V sobotu 24.3.2012 od 8 hod. opět vyrážíme z PROCYONU.

Naším společným cílem bude pokračovat v započatém díle a podílet se tak v rámci možností na snaze navrátit Větrníkům jejich původní charakter - viz.foto.

 Pavlica01_2

Komu není jedno, jak Větrníky neutěšeně zarůstají před očima, kdo bude moct, bude mít zájem a chuť společně s partou podobně smýšlejících mladých lidí začít vlastníma rukama měnit dosavadní stav nejen pro nás, ale zejména pro budoucí generace ať se ozve : 

Ing.Jiří Pospíšil, Nová 449 Letonice, 603219663   pospisil@ps-pm.cz

Kdo má možnost vzít terénní auto, motorovou pilu či křovinořez s pilkou, uhradíme náklady na palivo a mazivo na základě dokladu. Pokud se nahlásíte do pátku večera, zajistíme stravu po čas brigády.  

Už jen devětsetdevadesát osm krát

Do třetice se pokračovalo na odstraňování  křovin v sobotu 24.3.2011 za účasti čtyř dobrovolníků, kteří navázali na minule mícený úsek. Příští sobota by měla být, co se vyřezávání týče, zřejmě předposlední pro letošní jaro s tím, že nás čeká zátěr a přes léto sečení přilehlé louky. Další vyřezávání bude  pokračovat na podzim  a v zimě.

V sobotu 31.3.2012 od 8 hod. opět vyrážíme z PROCYONU.

Naším společným cílem bude pokračovat v započatém díle a podílet se tak v rámci možností na snaze navrátit Větrníkům jejich původní charakter - viz.foto.

 Pavlica01_2

Komu není jedno, jak Větrníky neutěšeně zarůstají před očima, kdo bude moct, bude mít zájem a chuť společně s partou podobně smýšlejících mladých lidí začít vlastníma rukama měnit dosavadní stav nejen pro nás, ale zejména pro budoucí generace ať se ozve : 

Ing.Jiří Pospíšil, Nová 449 Letonice, 603219663   pospisil@ps-pm.cz

Kdo má možnost vzít terénní auto, motorovou pilu či křovinořez s pilkou, uhradíme náklady na palivo a mazivo na základě dokladu. Pokud se nahlásíte do pátku večera, zajistíme stravu po čas brigády.  

Sobotní brigáda - pomůže někdo ?

310320123382 V sobotu t.j.  14.4.2012 se koná od 8.00 na areálu dopolední úklidová brigáda v rámci přípravy areálu na zahájení jarní sezóny.

Bude se pokračovat ve vyhrabávání trávy na mezi u potoka, ve vybírání kamenů na travnatém kolbišti, na opravě ohrad a v úklidu na areálu.

Kdo může, bylo by vhodné vzít s sebou železné hraběčky a rukavice !!

Na viděnou.

Lanovka po jarní opravě opět v provozu

210420123428

Díky další sobotní brigádě, spočívající v údržbě a přípravě areálu na jarní sezónu, se podařilo mimo jiné také zprovoznit lanovku pro nejmenší. Tak hurá na ni.

Prosíme nejmenší i ty dospívající, aby udržovali pořádek a odpadky uklízely do přistavené popelnice. Děkujeme.

PROCYON se zaplňuje! CO se tam děje?

Ve stručnosti ?  Díky Elišce Chelíkové se můžete podívat sami.

http://ellisss.rajce.idnes.cz/Nova_slozka/             

Po zdárném získání licence voltižéra, přípravě Tarana a Stelly, stejně jako nezbytné zimní přípravě cvičenců v tělocvičně na dřevěném koni, jsme se pustili se základní voltižáckou ekipou do výcviku na kolbišti a hlavně na skutečném koni. Zimní přípravu absolvovali a voltižní skupinu zatím tvoří :

Klárka Hrabovská, Dora Pospíšilová, Jáchym Karbula, Laura Tomšíková, Sára Pospíšilová a Marie Čiháčková 

Příjemné počasí a výkony dosavadních cvičenců oslovili nové zájemce a tak se naše skupina opět rozrostla o Kristýnu Pelkovou, Michaelu Liberovou, Terezu Škrdlantovou, Sáru Balšínkovou a Adrianku Pokladníkovou.

O lonžérskou práci má zájem, a vypadá to že i vlohy, Matyáš Čiháček, takže snad se začíná blýskat na lepší časy i v tomto směru.

 .  110420123402110420123403130420123406

Sobotní brigáda - díky dětem a rodičům

140420123407 310320123382

V sobotu 14.4.2012 se konala na areálu dopolední úklidová brigáda v rámci přípravy areálu na zahájení jarní sezóny.

Pokračovalo se ve vyhrabávání trávy a úklidu vyřezaných náletů na mezi u potoka.   Díky za pomoc.

Pravidelný výcvik ve středu a v pátek

Rozcvicka-voltizakuVoltizni-skupina-nastupujeVycvik-1

Takže volti..žáčci a volti..žačky!!   Moc Vám to sluší. Až budete v dresech, bude to ještě lepší. A le před tím nás čeká ještě kopa práce. Že Tarane.

Tudíž. Za pěkného počasí, se sejdeme opět každou středu a pátek na kolbišti, v případě špatného počasí v klubovně.

S sebou věci na cvičení na pískovišti, na čištění koní a údržbu postrojů.

Termín  - od 16.30 hod. do 18.00 hod.

Nechť se dostaví i noví zájemci o jezdecký oddíl. Nováčky do 18 let prosím napoprvé s účastí rodičů  a vyplněným formulářem pro členství,  Formulář je k vytištění v záložce Jezdecký klub.

Co je to za lidi?

Po každoroční nezbytné opravě před zahájením provozu lanovky, po již dvou letošních opravách způsobených vandalstvím, jsme se dočkali dosud nevídaného.

NĚKDO o minulém víkendu ze soboty na neděli přetrhl ocelové lano lanovky a připravil dětem krásný dárek ke dni dětí - nefunkční lanovku.

 Strzena-lanovkyPretrzene-lano

 DĚKUJEME.  ZASE JSME V LETONICÍCH V NĚČEM JEDINEČNÍ !!!!!  

TO hned tak NĚKDO nedokáže.  A dokáže TO NĚKDO zase tak rychle opravit ?

Naše účast na regionální konferenci NNO

Naše sdružení se ¨prostřednictvím svého zástupce dne 28. března 2012 zúčastnilo

IX. Regionální konference NNO: Partnerství státní správy, samosprávy a NNO 

 Foto-3Foto-1Foto-2

Od poloviny roku 2011 se naše sdružení snaží na regionální úrovni prosazovat zájmy venkovských NNO, podílejících se na rozvoji venkova našeho regionu, mimo jiné i formou aktivní účasti při připomínkování přípravy programu neformálního vzdělávání NNO v JMK.

I tato oblast byla jednou z těch, která byla diskutována v rámci programu konference. Více o průběhu a výsledcích jednání na :

http://annojmk.cz/Vystupy-z-akci/IX.-Regionalni-konference-Partnerstvi-NNO-statni-spravy-a-samospravy-2012/Zapis-z-IX.-Regionalni-konference-neziskovych-organizaci-2012

Naše dosavadní práce a zájem o danou oblast byla oceněna v rámci volební části konference, kdy jako kandidát ANNO JMK (asociace nestátních neziskových organizací) byl do komise venkov, zemědělství a životní prostředí JMK zvolen předseda našeho sdružení.

První voltižácký tréninkový kemp

110520123477  090520123476

020520123457250420123441

 

Volitžáci POZOR !!           

Pro ty, kteří na sobě chtějí vážně pracovat a mají v pořádku přihlášky !!

 

V pátek a v sobotu 15 a 16.6. se V RÁMCI PRVNÍHO TRÉNINKOVÉHO KEMPU budou konat vícefázové tréninky pod vedením externí lektorky, trenérky a rozhodčí jezdeckých disciplín - paní Jarky Jablonské z Ostravy.

 

Obsahem bude kromě přípravy koní zejména intenzivní příprava povinných a volných sestav, včetně kombinace s hudbou.

Přesný rozvrh se dozvíte v pátek na tréninku s tím, že budeme kromě pátku cvičit také v sobotu dopoledne a odpoledne. Cílem je pod odborným vedením udělat další krok kupředu a také se řádně připravit na středeční první veřejné vystoupení v rámci dětského dne.

 

Prosím o dochvilnost voltižáků a v případě rodičů, kteří budou mít zájem, o pomoc při organizační přípravě dětského dne a veřejného vystoupení jejich dětí.

Středeční a páteční tréninky probíhají od 17.30 hod - 19 hod !!!!

se srazem pod věží.

K naší věži přistavíme hrad - dětský den 2012

  Zejména proto, že chceme stejně jako každý rok, dát dětem opět něco jiného než doposud, jako dárek k jejich svátku, obdrží jej o něco později než je obvyklé.

Ale to je na PROCYONU právě jiné a snad i zajímavé.

Pozvanka_4Skakaci-hrad-ilustracni-fotoTrojice-ve-vzduchu_2

Díky spolupráci s místní organizací KDU-ČSL se nám podařilo do Letonic zajistit pro děti skákací hrad, který jim bude k dispozici v prostoru volnočasového areálu

ve středu 20.6.2012 od 14 hod. - 18 hod.

Souběžně s jeho využíváním bude možné vyzkoušet si lezeckou stěnu, v průběhu odpoledne je pro děti i rodiče připravena keramická dílnička v klubovně, nebo možnost her na pískovém kolbišti.

Od 17.30 hod. POPRVÉ VEŘEJNĚ VYSTOUPÍ a předvedou své výkony v gymnastice na koni naši začínající voltižní jezdci.

Těšíme se na setkání na PROCYONU.                   

Návštěvníci z Tučapského oddílu

V pátek 4.5.2012 na večer nás navštívila početná skupina 15 dětí a vedoucích z Tučapského dětského oddílu, kteří využili naší nabídky vyzkoušet si vybavení našeho areálu - lezeckou stěnu, lanovky, treněžér,.. Současně jsme je seznámili s našimi aktivitami a hspolečně jsme hledali případné vzájemně výhodné možnosti zapojení se do projektů, týkajících se aktivního využívání volného času mládeže.

Naše zařízení opět využijí v rámci organizace jejich tábora a my jsme na oplátku dostali pozvání k účsti na jejich Tučapské neckyádě.

Těšíme se na setkání.

Chválím Tě Země má

Tak se jmenuje „přívesnický“ tábor, který probíhá v areálu Procyonu ve dnech od 6.8. až 10.8. a vyvrcholí v sobotu 11.8. divadelním představením v Obecním domě.

Co to vlastně znamená „přívesnický“ tábor? Je to týden plný tvořivých, fyzických a znalostních aktivit pro děti z obce a přilehlého okolí. Je to tábor, kdy děti mají možnost strávit čas, po který jsou rodiče v práci, se svými vrstevníky a naučit se něco o sobě i o druhých a zároveň si užít léta. Děti ale budou chodit domů večeřet a spát, a pak se zase ráno rychle vrátí za svými kamarády a za programem pro ně připraveným nadšenými vedoucími.

Proč se tábor jmenuje Chválím Tě Země má? Naším cílem je děti i nás samotné blíže seznámit s krajinou, ve které žijí, s rostlinami, zvířaty, s ročními cykly a s tím, co bereme jako samozřejmost, ale samozřejmé to nebude, pokud se k naší Zemi nenaučíme lépe chovat. Kdo zná krásnou písničku stejného jména od slavné dvojice Z. Svěrák – J. Uhlíř, ví, o čem píši.

Velikou výzvou pro nás pro všechny je příprava dvou krátkých oper od již zmiňované dvojice Svěrák – Uhlíř, jejichž nacvičování bude součástí programu tábora. Na letošek jsme vybrali operu o Karkulce a o Budulínkovi. Již od podzimu se pravidelně scházíme, seznamujeme se a zpíváme si. Nejde nám o dokonalý zpěv či herecký um, ale o radost z hudby a společného tvoření. A pokud Vás, milý budoucí diváci, pobavíme a potěšíme, bude náš cíl splněn.

Za celý organizační tým Eva Míčová

Sečeme Větrníky. Chce se někdo přidat?

Po jarních vyřezávkách křovin jsme se pustili do sečení luk, které dostávají nové názvy - Letoňská, Mravenčí či Hvězdnicová. Jedná se o Letonicím nejbližší lokality, které tvoří cca 1 ha plochu, o kterou jsme se rozhodli pro letošní rok starat. Za pátek a sobotu jsme ve třech lidech, se dvěma od kamarádů půjčenými a jedním vlastním křovinořezem, zvládli sesíct cca polovinu dojednané plochy. Příští týden se ochrany zapojí děti z letonického přívesnického tábora, které tak na vlastní kůži poznají skrze pracovní strasti krásy tohoto našeho vzácného koutu dědiny. Budou se totiž podílet na shrabování a úklidu sena.

Posecena-hvezdnicova-louka_2Hvezdnicova-louka-pred-secenim_2

Hvězdnicová louka před a po sečení 

Mravenčí louka před a po sečení

Puvodni-stav-mravenci-louky_2Posecena-mravenci-louka_2

Kdo by měl zájem nám pomoci se zbývajím sečením, případně s úklidem sena ze  zbývajících ploch, a přitom jedinečným způsobem objevovat zajímavosti Větrníků, nechť se ozve na 603219663, případně na mail :  pospisil@ps-pm.cz

Volejbalový turnaj MAS Společná cesta

MAS Společná cesta ve spoluprácí s Obcí Nesovice pořádá

I.ročník volejbalového turnaje smíšených družstev

Termín: 15.9.2012

Místo: sportovní areál Nesovice (antukové kurty)          Zahájení: 9:00 hod.

Systém hry: bude stanoven podle počtu účastníků (max. 8 družstev)

Podmínky: neregistrovaní hráči, smíšené družstvo – 6 hráčů, z toho min.1 žena, nebo naopak jeden muž.    Startovné: 300, - Kč/družstvo

Přihlášky: nejpozději do 25.8.2012 na e-mail:  mas.spolecnacesta@seznam.cz

Omezení:   max. 8 družstev !!!
Podrobnější informace poskytne ředitel turnaje nebo pracovnice kanceláře MAS prostřednictvím výše uvedeného emailu nebo na tel: 725137765, 723000640

Občerstvení zajištěno formou bufetu. Parkoviště u kulturního domu

 Ing. Petr Homola - ředitel turnaje

Lezení na stěně o prázdninách

270620123707020520123458

 Lezení na stěně v průběhu prázdnin je každou středu od 16.00 hod.  -18.00 hod.

 

Pro bohatější úrodu v Letonicích PROCYON nabízí

Vaše zahrádka a my Vám poděkujeme, úroda se zvýší

a ještě podpoříte snahu o udržení koní v Letonicích

Pro zájemce o koňský hnůj na zahrádku, případně o sušené koňské bochany (kobylence) do skleníků či pod kvítka bude v případě pěkného počasí (s ohledem na průjezdnost cesty)

ve středu a v pátek od 17.30 - 18.30hod.

uskutečněňována směna tohoto kvalitního, zahradnicky využitelného přírodního hnojiva v zadní části areálu PROCYON. Vydávat se bude množství dle požadavku zájemců do vyčerpání zásob do vlastních povozů, nádob a pytlů.

Navržená směnná hodnota :

1 kolečka hnoje                           -  min.   25 Kč

1 pytel sušených bochanů        -  min.   75 Kč

Vybrané prostředky budou využity na krytí provozních nákladů našich koní, čímž současně podpoříte aktivity našeho občanského sdružení PROCYON.

Spojme užitečné s užitečným.

Letošní sano máme krásně voňavé, jen je ho málo

240620123683_2240620123684

240620123686240620123685

Takhle se dělají sena na PROCYONu.

I tímto způsobem se mohou děti účelně zabavit, pomoci dobré a potřebné věci a ještě budou mít na  co  vzpomínat, až budou velké. Víte jaké je to ležet na seně a jak voní čerstvé seno?

Dopřejte to příště poznat i svým dětem.

DĚTSKÝ DEN 2012 - knaší věži jsme přistavěli hrad

  P6200172P6200145_2P6200164

 Dětský den 2012 je zdárně za námi.  Věříme, že zejména pro děti z Letonic i přespolní návštěvníky, se podařilo připravit příjemné prostředí pro jejich zábavu a zajímavé sportovní výkony. Například při dobývání vrcholu lezecké stěny, při jízdě na opravené lanovce nebo hrách a tanci na pískovém kolbišti.

P6200166P6200170P6200148_2P6200155_2

Cvičenci prvního veřejného vystoupení letonických voltižních nadějí, které bylo vyvrcholením opožděných oslav jejich svátku, na závěr celé akce svými výkony odpověděli mnohým na otázku, co to vlastně na tom PROCYONu celý půlrok s těmi koníky dělají.  Voltižáci z Letonic, byli jste výborní. Jen tak dále.

Více fotek na : http://ellisss.rajce.idnes.cz/detsky_den_20.6.2012/

Poděkování za spoluorganizaci patří místní organizací KDU-ČSL, díky které se podařilo do Letonic zajistit pro děti skákací hrad, který jim byl po celý čas akce zdarma k dispozici včetně občerstvení. Díky také intruktorům a lektorům z řad členů a příznivců PROCYONu a také všem, kteří naši akci podpořili svojí účastí.

Těšíme se na další setkání na PROCYONU na další akci.

Náš hektarový úsek je posečen

Po jarních vyřezávkách křovin jsme dokázali zkosit louky, které zároveň dostaly nové názvy - Letoňská, Mravenčí, Hvězdnicová, Kotárová, Nekonečná, Zadní a Aladřina. Jedná se o Letonicím nejbližší lokality, které tvoří cca 1 ha plochu, o kterou jsme se rozhodli pro letošní rok starat.   

Mapka-seceni-2012                              

Vše je posečeno, na Mravenčí, Letoňské a Hvězdnicové louce je seno shrabáno v kopkách za pomoci dětí a mládeže z Letonic, kteří se zapojili do ochrany v rámci letonického přívesnického tábora, a na vlastní kůži tak poznali skrze pracovní strasti krásy tohoto našeho vzácného koutu dědiny.

Shrabana-hvezdnicova-louka Hrabaci-v-akci

Posecena-nekonecna-loukaPohled-na-hrabace-a-louky

Kdo by měl zájem nám pomoci se zbývajícím shrabováním a následným pálením sena ze  zbývajících ploch, a přitom jedinečným způsobem objevovat zajímavosti Větrníků, nechť se ozve na 603219663, případně na mail :  pospisil@ps-pm.cz

Pokračování údržby Větrníků

Koho zajímá, jak to vypadá po našem jarním zásahu - vyřezání a odklizení náletu a nenajde cestu do Větrníků, může se podívat na obrázky z období kdy jsme na louku

          došli poprvé,                               po vyřezání                            a současnost.

 100320123262_3300620123766

110320123271_3

Na místě vymýcených křovisek rozkvetlá louka plná hvězdnice zlatovlásku, obsypaná motýly. Nádhera.

170320123324_2010420123383_2

300620123767

Pokud se Vám tato proměna také zamlouvá a jste ochotni přispět svým dílem, nabízíme možnost účasti na brigádě na sečení a shrabování sena, které se tento týden bude zahajovat. Kdo by mohl poskytnout křovinořez, uhradíme spotřebovaný materiál proti dokladu ( palivo, struny, mazivo).

Těm, kteří budou mít zájem strávit delší čas v této výnamné lokalitě při její záchraně, po dohodě poskytneme stanové vybavení či prostor pro vlastní bivak v ochranném pásmu. Do vyčerpání prostředků nabízíme i drobnou finanční odměnu formou dohody o provedení práce.

Všichni účastníci brigád budou zařazeni do seznamu ochránců NPR Větrníky a v případě jejich zájmu a získání podpory z MŽP, budou mít možnost účastnit se vzdělávacího kurzu pro budoucí strážce a průvodce v NPR Větrníky - obdoba zahraničních Junior rangerů. 

Volnočasový areál plní svoji funkci


 

190620123654190920101490190920101495

Po prvních návštěvnících ze Slavkova u Brna, kteří se krom využívání našeho areálu také nesmazatelně zapsali do historie svojí prací na hliněných omítkách klubovny, navštívilo naše zařízení dále  12 dětí ze sdružení dobrovolných hasičů z Dražovic, 15 dětí s rodiči a vedoucími z dětského oddílu z Tučap, minulý týden cca 30 děti a rodičů s učitelkami z mateřské školy z Komořan a hned druhý den cca 40 dětí s vedoucími z Bučovické základní školy. Doposud poslední návštěvou byla skupinka 10 dětí ze školy v Křižanovicích.

 190620123664190620123662190620123661

Děti nejvíce oceňují možnost svezení se na lanové dráze, vyzkoušení si svých lezeckých dovedností na umělé stěně, kde získají potřebné znalosti a dovednosti od certifikovaných instruktorů, dozví se informace o koních a jezdectví, případně jim naše skupina voltižních jezdců předvede ukázku svého umění. Ti kteří mají zájem o rukodělné vzdělávání mají možnost uplatnění v keramické dílničce a pokud je zájem, mohou absolvovat s vyškolenou lektorkou pro děti zajímavým způsobem podaný kurz první pomoci zážitkovou metodou výuky.

 P2180018_2160920112613_2

Děti mají dále možnost vyzkoušení si jízdy na silniční koloběžce, nebo poznávají nové druhy her - petanq, laining, kriket, .. využívají pískového kolbiště ke stavění, k míčovým hrám ..  Pro ty, kteří by si přáli svůj pobyt prodloužit, je připraveno tábořiště s ohništěm vč.stanového vybavení - stan tý-pí pro cca 12 dětí, dva rychlerozkládací stany pro 6+6 dětí a klubovna se sociálním zařízením, sprchou, kuchyňkou a jídelnou pro 30 dětí, kde jsme připraveni zajistit stravování a občerstvení pro předem nahlášený počet dětí.

 PRipravenE-stoly-1_2P3100171

Infotabule_2Hlavicky-na-svahu

Návštěva se dá spojit s nádhernou cca 2,5 km dlouhou vycházkou do prostoru Národní přírodní rezervace Větrníky, kde je možné po domluvě zajistit doprovod průvodce s odborným výkladem, jako doplnění výuky přírodovědy. Odtud je pak jen krůček do Lysovic k případné prohlídce Žudrových domků.

Máte zájem i Vy navštívit náš volnočasový areál a jeho blízké okolí, seznámit se ze zajímavostmi našeho kraje a prožít tak zde zajímavé dopoledne, odpoledne či několik dní? Pro případ špatného počasí je k dispozici krytá sportovní hala v obci s náhradním sportovně vzdělávacím programem, který je možné předem dohodnout. 

Pro více informací, či upřesnění, se prosím obracejte na paní Danielu Pospíšilovou, daniela.robin@seznam.cz  nebo tel. 603446179 

Těšíme se na viděnou u nás v Letonicích.

Prázdniny plné návštěv a letonické CYKLONECKY

190720123949

Minulý týden byl na PROCYONu ve znamení návštěv z okolních táborů z Rousínova a Tučap, jejichž účastníci využívali ve vyjímečně nedeštivém počasí vybavení našeho areálu, za což jsme rádi. Bohužel v prvním případě se neobešlo bez zranění, kterého je nám velice líto, a přejeme brzké uzdravení. I přes proškolení vedoucích o chování se v areálu a potřebě dodržování provozních řádů na jednotlivých zařízeních se opět se potvrdila nutnost neustálého dohledu a postřehu vedoucích v práci s dětmi.

 Letonicke-cyklonecky-1Cyklonecky-zevnitrPosadka-cyklonecek

V pátek 20.7.2012 odpoledne nás pak letos již podruhé navštívila početná skupina 21 dětí a 10 vedoucích z Tučapského SK APOLLO v rámci pořádání přídědinského tábora. Jejich návštěvu jsme jim oplatili naší aktivní účastí na jimi pořádané sobotní neckyádě, kde jsme prezentovali Letonický speciál pro převoz cyklistů přes vodní plochy - letonické cyklonecky a také bojovali s místními specialisty v jejich lanoví a na lávce přes rybník - viz.foto. Snad jsme svým umístěním a vedením boje ostudu neudělali.

CHVÁLÍM TĚ ZEMĚ MÁ a taky naše šikovné děti a vedoucí

RozcvickaPred-klubovnou

Pozvanka-na-divadloPriprava-v-klubovne

Náš přívesnický tábor skončil a všichni si odnášíme krásné zážitky a vzpomínky. 25 dětí pět dnů společně trávilo prázdninový čas pod vedením 6 vedoucích na našem volnočasovém areálu a také v Národní přírodní rezervaci, kde se děti zapojily do jeho ochrany a údržby shrabováním sena.

 Deti-na-vetrnikachDeti-shrabuji-mravenci-loukuNa-pochoduDeti-tvori-kulisy-krabiceDeti-tvori-kulisyOblecky-ptacku

Celý tábor se děti připravovaly na sobotní vyvrcholení, kterým bylo jejich muzikálové provedení Svěrákovsko-Uhlířovských pohádek O Budulínkovi a Červená Karkulka, ke kterým si samy po čas tábora vytvářely kulisy a kostýmy a také si roznesly po obci vlastnoručně vyrobené pozvánky,

 Vystoupeni-1Vystoupeni-2

 Všem patří velké poděkování a památeční medalile, které děti obdržely při závěrečném táboráku, budou pro ně připomínkou na příjemné ztrávený čas, spojený se zážitkovým venkovským vzděláváním a ochranou přírody. Na dalším pokračování na shledanou.

Zastřešení části hospodářského stavení

110920124393_3140920124417_2

Díky finanční podpoře JMK, materiálové a finanční podpoře Obce Letonice a brigádnické činnosti členů a příznivců sdružení (Matěj, Jirka a Ladislav Pospíšilovi, Fr.Šula), se podařilo zbudovat ocelovou konstrukci a zastřešení poloviční části hospodářského objektu nad prostorem sedlovny, sanitárního a porodní boxu. Děkujeme.   

210920124471Matej-cisti-kridlice

Pod střechou se pokusíme postupně také provést opláštění stěn a úpravu podlah, aby bylo do jara vše připraveno. A pokud budou prostředky, snad příští rok dokončíme druhou polovinu.

Může souviset Větrnické propadání s historickou skazkou?

  Náš společný zájem zjistit více o větrnickém propadání, nás díky spolupráci s dražovickým rodákem doc.RNDr.Václavem Kachlíkem, CSc., zavedl až na půdu Ústavu geologie a paleontologie při přírodovědecké fakultě Karlovy univerzity, kde se pokoušíme získat partnery pro další odhalování.

Ustav-geologie-a-palentologie

Toto oddělení umožňuje komplexní výzkum a vzdělávání v oblasti geologických věd, k čemuž napomáhá prvotřídní moderní vybavení a přítomnost fundovaných odborníků, což ho dělá jedním ze špičkových center geologického výzkumu a výuky v České republice. Věříme, že díky této spolupráci se podaří zjistit, co se vlastně v útrobách Větrníků skrývá.

A jestliže platí ono starodávné:  není šprochu, aby nebylo na něm pravdy trochu,

.. co když se jedná o místo, kde podle původní legendy došlo k sesutí zeminy s nebohou Jarmilkou, jak se uvádí ve starodávné zkazce :

.... tak ji zastihl strašný náraz Vichrova dechu. V mžiku ji smetl na dno rokle, sesypal na  ni břeh podemletý jarními vodami a zavalil ji spoustou hlíny a kamení ,...

Pracovní Babí léto na Větrníkách

Sobotní brigáda za účasti čtyř rodičů a sedmi dětí za příjemného podzimního počasí byla ve znamení poctivé práce se závěrečným rozhledovým odpočinutím při přemýšlení nad trasou a zastávkami nové naučné stezky, na jejíž realizaci začínáme shánět podporu.

290920124511290920124510290920124509

Po dnešku zbývá poslední pracovní den, ve kterém bychom rádi popáleli zbytek pohrabaného křoví a suché trávy a tím bychom pro letošek byli hotovi.

Zkušební hektarový prostor, na kterém jsme vyřezávali, odnášeli a páleli všudypřítomná křoviska, stejně jako jsme zde následně křovinořezem sekli, shrabovali, odnášeli a páleli trávu s křovinami, nás dostatečně prověřil jak po stránce fyzické, tak i technické připravenosti. 

Pokud se podaří dovybavit kvalitními a výkonnými  křovinořezy a pilami, se současnými zkušenostmi jsme schopni obstát příští rok daleko lépe. A pokud se podaří vybudovat naším sdružením plánovanou srubovou odpočívku JARMILKU, nebude nám chybět ani základní zázemí.

Děkuji všem za účast, své ženě za báječnou buchtu a těším se na shledanou někdy příště i s těmi, kterým to dnes nevyšlo. A za odměnu odjezd zítra na MISTROVSTVÍ ČR VE VOLTIŽI do Frenštátu pod Radhoštěm.

Naše účast na mistrovství ČR ve voltiži

Mcr-2012-frenstat

Deset zástupců našeho jezdeckého oddílu se vydalo na zkušenou a pro motivaci na letošní mistrovství ČR ve voltiži, které se konalo do Frenštátu pod Radhoštěm.

300920124515300920124530

Na vlastní oči a uši tak měli možnost pocítit a poznat atmosféru takovéhoto podniku, potkat zde své vzory a porovnat si v čem jsme "pozadu" oproti nejlepším v republice, uvědomit si v čem je třeba se zlepšit, jak se oblékat, chovat, čím se dovybavit, jak připravovat koně,...

Bylo toho hodně a již od středečního tréninku se pokusíme získané zkušenosti aplikovat do našeho tréninku. Držte nám i nadále palce.

Poslední letošní brigáda na Větrníkách

 Ze-by-odpocinekChodici-kopka_3Spolecne-foto-2_2

Díky krásnému počasí, třem dospělým a 7 dětem a mládežníkům, se podařilo začátkem října dohrabat zbývající úseky, odnosit hromady sena a křovin na spáleniště a tam spálit. Podařilo se tak završit celoroční snažení formulované heslem našeho sdružení pro letošní rok - CHVÁLÍM TĚ ZEMĚ MÁ.

Touto poslední, v pořadí jedenáctou, brigádou v letošním roce, se podařilo změnit tvář 1 ha plochy.

Celkem se do práce zapojilo 53lidí, z toho 29 dívek a žen, 24 kluků a mužů, odpracováno bylo cca 404hod.

Z toho 27 dětí do 15 let, 4 mládežníci do 18 let a 22 dospělých.

V akci byly čtyři křoviňáky, čtyři motorové pily, desatery hrábě, čtvery vidle a jedna Tera.

Děkujeme všem za účast a zájem o ochranu Větrníků a na závěrečné prezentaci akce koncem roku, kde se budeme bavit o pokračování a budou se zde promítat fotky z brigád, se  se všemi účastníky a zájemci o ochranu Větrníků těšíme na shledanou.

Pozvání na sousedské besedování

Pozvanka-na-sousedske-besedovani-2012

PROCYON, o.s. zve k účasti na dalším sousedském besedování o plánovaných aktivitách a projektech pro rok 2013

Mládež je zvána na silvestrovskou besedu 31.12.2012 od 18hod. do klubovny

a děti na jejich besedování v rámci Tříkrálového turnaje ve stolním tenise, který se uskuteční v neděli 6.1.2013 od 14.hod v 1.NP Orlovny v Letonicích. 

Poslední akce, poděkování a přání do roku 2013

301220125218301220125220301220125221060120135250_2060120135251

PROCYON, o.s. letošními posledními akcemi - sousedskými besedami o plánovaných aktivitách a projektech pro rok 2013 - v kruhu přátel a sponzorů zdárně zakončilo svoji činnost v roce 2012.

kujeme všem příznivcům za dosavadní podporu a do nadcházejícího roku 2013 pak přejeme všem vše  dobré a těšíme se na shledanou.