Sousedská beseda 2011 - obnovená tradice

Pc300065_5

Kdo se zúčastnil ví o čem naše obnovené souseské besedování bylo a jakou mělo atmosfréru. Ostatní musí vzít za vděk ilustračními fotkami a příště se třebas taky zúčastnit.

Děkujeme těm co přišli zejména za to, že si našli čas pro své sousedy a navíc byli ochotni se podělit o své znalosti a kulinářské umění s nastupující generací. Že to v klubovně moc pěkně vonělo a že bylo veselo, není třeba komentovat.

Pc300057_4Pc300053Pc300064_6

Poděkování za pomoc při zajištění trenažéru

Moc děkujeme panu místostarostovi Jaroslavu Bartoníkovi za zprostředkování pomoci a firmě OTECO CZ, spol. s r.o. z Bučovic za vyrobenou konstrukci, která je pěkná a kvalitní. Prostě super.

Doufáme že nám pomůže začít dohánět konkurenci.

261120113013261120113014

 

Sousedská beseda - pozvánka

 Sousedska-beseda-pozvanka_3

PROCYON,o.s. v Letonicích  zve k účasti na P4090039

                                      SOUSEDSKÉ  BESEDĚ,

při které chceme společně se  sousedy prožít poklidné vánoční společenství při besedování nad různými tématy, při hraní a zpívání vánočních koled, při vyprávění co nám odcházející rok dal a vzal, co si přejeme pro Nový rok, …

Při obnovené tradici sousedského besedování jistě nebude chybět něco dobrého k snědku a pití, neboť jestliže každý přinese ochutnat vzorek ze svého vánočního cukroví, k tomu když přidáme to, co při besedování ukuchtíme v rámci třígeneračního pečení na peci, či rozlejeme do sklenic to, co zbylo na konec roku ve sklípku, pak bude hojnost všeho a pro všechny.

A když nedonese jeden, protože dnes nemá či nemůže, donese a pomůže druhý. Vždyť od toho jsme přeci sousedé. 

Jsme dnes a pro budoucnost schopni a připraveni být si navzájem takovými „dobrými“ sousedy? O tom bychom se mohli a měli bavit asi především.

PŘIJMĚTE TEDY PROSÍM POZVÁNÍ VŠICHNI, KTEŘÍ SE CHCETE ZAPOJIT PROSTŘEDNICTVÍM SOUSEDSKÉ BESEDY DO PODPORY VENKOVSKÉ POSPOLITOSTI, KTERÁ BY MĚLA BÝT ZÁKLADEM ŽIVOTA V NAŠÍ OBCI.  ZVLÁŠTĚ PŘIJMĚTE POZVÁNI VY, KTEŘÍ JSTE V NAŠÍ OBCI NOVĚ PŘISTĚHOVANÍ A MÁTE ZÁJEM POZNAT SVÉ NOVÉ SOUSEDY TŘEBAS I TOUTO FORMOU.

KDY :        Pátek  30.12.2011    od 13 hod.  do pozdního večera   

KDE :        Klubovna v  areálu PROCYON Letonice                        

Předpokládaný program – první čtvrthodinu každé nové hodiny bychom si mohli s nově příchozími zazpívat a zahrát (kdo má nástroj a chce se zapojit, bude vítán) a pak pokračovat v besedování na různá témata – např., jaké to bejvávalo kdysi, aneb co nám, našim dětem či našim babičkám a dědům chybí nejvíce? Pomůže nový plán rozvoje obce odpovědět i např. na otázku co s mládeží a se psy ve vsi, či jak to kdo řeší jinde, .. ??   ….  a babi, co je to, jak se dělá a jak chutná beleš ??   Usmažíš, upečeš nebo uvaříš nám ho?

Takže ještě pro Ty, kdo se budou chtít zapojit se do práce v klubovní kuchyni v rámci Třígeneračního kuchtění a podělit o své kulinářské či cukrářské umění, ať se nahlásí předem pro domluvu v rámci organizačního zajištění u Daniely Pospíšilové, Nová 449,  daniela.robin@seznam.cz.

Rozloučení s panem prezidentem

 Pohreb-v-havla

 

 

Děkujeme, že i díky Vám můžeme dnes my a naše děti žít v naší zemi svobodně.  

                    Čest  Vaší  památce.

Voltižní závody v Tetčicích a naše zdárná účast

030920112515

010920112491

010920112494

140820112358

Od čtvrtka do soboty jsme na areálu PROCYON začali s poprázdninovými aktivitami - přípravou koní a lonžérů v rámci přípravy lidí a koní na získání lonžérské licence, abychom udělali důležitý krok k zahájení oficiálního výcviku voltižího ježdění v Letonicích.

Za výcvik a přípravu lonžérů a koní patří poděkování naší lektorce, trenérce a odborné garantce našeho jezdeckého oddílu, jinak také rozhodčí voltižního sportu, paní Jarmile Jablonské.

I přes poměrně krátký čas na přípravu, se podařilo dvěma našim adeptům úspěšně absolvovat první dvě části závěrečné zkoušky - praktickou a teoretickou. Následovat bude ještě poslední část -závěrečný test, za 14 dní v hřebčíně Albertovec. Pokud se podaří řádně připravit a absolvovat, získá naše sdružení první dva kvalifikované lonžéry dle pravidel České jezdecké federace (ČJF).

Následně bude možné, zahájit oficiální výcvik voltižního ježdění v našem areálu pod hlavičkou Jezdeckého klubu PROCYON Letonice.

Zájemci z řad rodičů a dětí nechť se přihlásí u vedoucí jezdeckého oddílu (viz.kontakty), nebo se staví na areálu v průběhu tréninků. Výcvik bude pokračovat i v průběhu zimního období v tělocvičně v rámci gymnastické přípravy, abychom měli cvičence připraveny na příští sezónu a mohli se případně pokusit o účast na oficiálních soutěžích.

Ale jsme teprve na začátku. O termínech tréninků budete včas informováni.

Mistrovství v lezení na umělé stěně 2011

Dne 28.9.2011 od 13.hod. se uskutečnilo v pořadí již čtvrté Mistrovství v lezení na umělé stěně 2011 s doprovodným programem pro malé i velké.

 Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích a na účastníky a vítěze se podívejte sami.

P9280024

P9280033

P9280039

P9280043

P9280046


 

P9280048  

Zajímavým doplněním byla po loňském  petanque prezentace dalšího v Letonicích doposud neznámého sportu - sportovní lukostřelby. Děkujeme panu Kuchařovi ze Slavkova u Brna za poskytnutí "náčiní" a odborný výklad, díky kterému jsme dokázali neminout cíl.

Děkujeme účastníkům a návštěvníkům a také sponzorům letošního klání - ŘK farnosti, Obci Letonice, JMK, A-pool, s.r.o. Brno a Pospíšil&Švejnoha, spol. s r.o.,

Mistrovství v lezení na umělé stěně 2011-pozvánka

Dne 28.9.2011 od 13.hod. se uskuteční v pořadí již čtvrté Mistrovství v lezení na umělé stěně 2011 s doprovodným programem pro malé i velké.

Více viz.pozvánka. Prosím kliknutím na pozvánku rozbalit.                            Pozvanka  

Nábor zájemců o voltižní ježdění zahájen !!

030920112515

Od 16.9.2011 byl v areálu PROCYON zahájen výcvik jízdy na koni a nově také výuka základů voltižního ježdění z řad rodičů a dětí.

Pokoušíme se tak sestavit historicky první letonickou voltižní ekipu, podobnou té na obrázku a začít s ní trpělivě pracovat.

Kdo ještě budete mít zájem zařadit Vaše dítko do této skupiny, zúčastněte se našich každopátečních tréninků, které do příchodu špatného počasí budou probíhat na areálu zatím vždy od 16.30 hod. Začínáme přípravou koní a svičenců v prostoru ustájení koní-vzadu.

Za tímto účelem se pokusíme připravit na příští rok nový projekt z MŠMT, díky kterému se pokusíme zajistit potřebné odborné a materiálně-technické vybavení pro tuto skupinu - od trenérů počínaje, soutěžními úbory pokračujíce a účastí na soutěžích a soustředěních konče.

S ohledem na projevený zájem některých maminek, bude tréninky dětí zřejmě také doplňovat i jejich výuka jízdy na koni. Vše je možné. Jen chtít.

Poprázdninové zahájení výcviku-příprava na lonžérské zkoušky

Se začátkem školního roku zahajujeme další sérii pokračovacích tréninků pro zájemce o voltižní sport, který navazuje na předchozí základní kurzy a Novo Malínské soustředění.

Voltiz-9

Tréninky zahajujeme ve čtvrtek 1.9.2011 od 15.00 hod na areálu PROCYON. Začínáme přípravou koní a pokračujeme výcvikem zájemců o základy voltižního sportu. Výcvik a treninky povede trenérka a mezinárodní rozhodčí voltižního sportu paní Jarmila Jablonská, která je odbornou garantkou našeho jezdeckého klubu a dohlíží na průběh výcviku v souladu s pravidly ČJF (české jezdecké federace) a pravidly voltiže FEI - Fédération Equestre Intertnationale. Současně nás bude připravovat na lonžérské zkoušky.

Dle zájmu a potřeb účastníků po čtvrtečním tréninku budou upraveny páteční a nedělní odpolední termíny následujících tréninků, neboť v dopoledních hodinách bude probíhat příprava koní. 

V sobotu pak účastníci budou mít možnost se společně zúčastnit, zatím ještě jako diváci, voltižních závodů v areálu JK Tedos v Tetčicích, kde se v rámci programu pokusíme obstát při lonžérské zkoušce.

Zájemce o účast na přípravě a trénincích, případně na soutěži, prosím o potvrzení účasti do středy - t.j. 31.8.2011 do 18.00 hod. na mail :  pospisil@ps-pm.cz

Staňte se prvními ochránci přírody - našich Větrníků

Infotabule

Rozhodli jsme se společně s Vámi změnit neutěšený stav Větrníků a také stav zájmu, či nezájmu o Větrníky z řad obyvatel Letonic.  Sem tam se ozve výkřik, co se s tím bude kdo dělat, ale doposud jsem neslyšel nikoho kdo by vykřikl, kdo půjde se mnou něco s tím udělat.

Proto jsme minulý měsíc oslovili správce Větrníků z CHKO Pálava, abychom se dozvěděli, jaké jsou možnosti. Protože je již schválen plán péče pro toto území, je možné začít s údržbou a to i s naší účastí. Co a kde je možné dělat se dozvíte, kdy klikne na modrý text.

Plan-pece-2011-2020

Vyzýváme zájemce "dobrovolníky" o prázdninovou i poprázdninovou pomoc při kácení a likvidaci křovin ve vyčleněném úseku, aby se přihlásili. Rozsah prací bude stanoven  na základě počtu zájemců. Ke spolupráci jsme vyzvali také vedení obce Letonice, neboť bude třeba do začátku zajistit technické dovybavení pro vlastní práce a spolufinancování provozních nákladů a alespoň částečné odměny pro "aktivisty".

Dovedeme si představit zajištění noclehu ve stanech a stravy zdarma ,s jistou "nevelkou" finanční odměnou, neboť bychom případně získané prostředky rádi investovali do dalšího vybavení na příští akce či sezónu.

V letošním roce by se jednalo o "nultý - zkušební" ročník, ze kterého by se stala v budoucnu zajímavá tradiční prázdninová ochranářská akce, která by se mohla uskutečnit např. formou týdenního pobytu "křovinorubců" ve stanovém městečku na úpatí Větrníků. Zde , kde by byla základna a odkud by se vyráželo na pracovní směny. Kluci by rubali, holky by se mohly podílet na přípravě jídla, případně se také účastnit stahování či pálení křovisek. Po práci by následovala společná zábava dle vlastního výběru.

Akce by se mohli po vzoru dřívějších "BRONTOSAURŮ" samozřejmě účastnit i zájemci z okolí, přátelé a známí, kterým není lhostejný současný stav naší přírodní rezervace.

Zájemce (zejména z řad mládeže) ostatní ročníky nevyjímaje, prosíme o nahlášení se na adresu : pospisil@ps-pm.cz   603219663 do konce července, neboť předpokládaný termín zahájení prací by mohl být začátkem srpna dle zájmu.

Staňte se prvními ochránci přírody - našich Větrníků.

V případě vážného zájmu o tuto oblast se můžeme následně pokusit tento náš projekt podpořit a provázat s Programem švýcarsko - české spolupráce, v rámci kterého by bylo možné se zapojit do globální ochrany klimatického systému Země. Tím pádem získat podporu pro environmentální vzdělávání či absolvování studijních cest. Ale to je ještě daleko. TEĎ ZACHRAŃME SPOLEČNĚ VĚTRNÍKY

Setkání se správcem CHKO - akce Větrníky

Zájemci o brigádu při údržbě Větrníků, případně občané se zájmem o stav a údržbu Větrníků, mají možnost se více dozvědět přímo od správce CHKO na zítřejší schůzce t.j. 2.8.2011 od 13 hod. v horní zasedačce Obecního úřadu, kde bychom si rádi upřesnili rozsah naší spolupráce při ochraně Větníků formou brigád, které plánujeme zahájit a nadále uskutečňovat.

Vedení PROCYON,o.s.

Nejlepší dárek dětem před prázdninami - táta vytržený z pracovního procesu

Pozvanka-na-vylet

Zaslouží si naše děti odměnu za uplynulý školní rok? Jsme přesvědčeni, že ano.

Proto jsme pro ně a pro jejich rodiče a prarodiče, stejně jako pro ostatní zájemce z řad sousedů, připravili společný výlet.

Čeká nás společná relaxace ve výletním areálu pro stará řemesla, ekologii a sporty v přírodě na salaši v Travičné. V malém skanzenu 6 kopaničářských roubených staveb strávíme cca 1,5 hod. prohlídkou objektů, pozorováním domácích i divokých zvířat a rostlin na interaktivní naučné stezce či jen si zadovádíme na lanovém sportovišti či horolezeckém stromě. Následovat může vyhlídka z blízké rozhledny a na závěr koupání v sousedním přírodním areálu.

V případě nepřízně počasí navštívíme nejnovější aquapark na Moravě v Uherském Hradišti, kde nás čeká zábavný bazén s divokou řekou, vodní číší, vzduchovou lavicí, či dětskými brouzdališti.

Pořadatel akce – PROCYON, o.s. hradí cestovné autobusem, ostatní náklady (vstupné a stravné) si hradí účastníci sami dle vlastního uvážení a výběru. (vstupné na salaš 15Kč/os., rozhledna 15Kč/os., bazén – www.aquapark-uh.cz/)

Akce se koná dne 30.6.2011 za každého počasí s odjezdem autobusu z návsi ve 12.30 hod. Předpokládaný návrat v 19.30 hod.

Podpořte svojí účastí společnou snahu o posílení dobrých sousedských vztahů v naší obci nejen mezi dětmi ale i dospěláky.

Svoji účast prosím nahlaste do 27.6.2011 – Daniela Pospíšilová, 603446179, neboť  max. počet účastníků dán kapacitou autobusu. V případě menšího počtu zájemců si organizátor z ekonomických důvodu vyhrazuje právo použití os.vozidel místo autobusu, která po domluvě zajistí.

Plánujeme brigády na Větrníkách

Po jednání se správci CHKO Pálava, které iniciovala Obec Letonice za účasti přizvaných 4 zastupitelů, zástupců Mysliveckého sdružení a Procyon, doznala naše představa konkrétnější podoby možné spolupráce zejména s ohledem na projevený zájem (ne)zájem z řad mládeže o tuto činnost.

Protože se do konce července ohlásili pouze čtyři zájemci, navrhli jsme spojení sil s mysliveckým sdružením na případné společné brigády, které se zřejmě budou uskutečňovat ale až po prázdninách a zřejmě o víkendech, lépe řečeno o sobotách.

O termínech brigád a upřesněních budeme průběžně zájemce informovat.

Vedení PROCYON,o.s.

Projekt Komunitního centra byl podpořen-děkujeme

Komunitní centrum Letonice. Takový byl název našeho projektu v rámci programu JMK

„Podpora posilování rodičovských kompetencí, mezigeneračního soužití a prevence sociálního vyloučení rodičů pečujících o děti“ pro rok 2011

který byl podpořen společně s dalšími 9 projekty z našeho okresu.

Díky této podpoře se podaří dovybavit klub maminek vybavením pro nejmenší děti (hrací prvky, hudební nástroje, hračky,..), klubovnu a areál skládacími stoly a lavicemi, ozvučovací aparaturou a potřebným výtvarným materiálem pro pokračování dílniček. Rádi bychom také uskutečnili odborné přednášky na zajímavé téma rodičovských kompetencí a také pokračovali v třígeneračním pečení.

Těšíme se na setkání s Vámi v klubu MÁaJÁ nebo v klubovně našeho areálu.

 

Areál a Tý-pí jsou pro letošní léto připraveny

080720112154

080720112156

Chcete prožít s rodinou víkend pod stanem či s přáteli poznat nové neznámé, avšak zajímavé území? Dovedete si představit jaký to je pro děti zážitek usínat v přírodě na zemi pod stanem, když tatínek či maminka čtou dětem pohádky či dobrodružné příběhy při svitu měsíce a čelovky?

Jako každý rok od pořízení stanoveného vybavení, nabízíme i letos možnost strávit svůj volný čas v našem volnočasovém areálu a využít ke specifickému rodinnému či přátelskému nocování ve stanu zvaném - indiánské Tý-pí.

Těm z Vás, kteří jste ještě nezkusili tento způsob trávení noci se svými blízkými pod jednou velkou střechou tý-píčka, s možností využití přilehlého ohniště k táboráku, pískového kolbiště, lezecké stěny a lezeckého trenažéru či lanové dráhy pro vyžití dětí s možností svezení se na koni či absolvování základního výcviku jízdy na koni, můžeme po předcházejících zkušenostech jen doporučit. Zejména podnětné pro rodiny s dětmi. Koupaliště vzdálené 2 km, občerstvovna 350m, obchod 600m, koně na dosah.

Pro případ výrazné změny počasí možnost náhradního ubytování ve 100 m vzdálené klubovně s veškerým komfortem včetně teplé vody, pece, kuchyně, splachovací WC, sprcha, .. V případě špatného počasí náhradní program s rukodělnou náplní - výuka a tvorba keramických výrobků s možností odvést si své výrobky domů.

Volnočasový areál slouží i jako základna pro pěší, cyklo či hipoturistiku do prostoru národní přírodní rezevace Větrníky vzdálené  cca 3 km.  Možnost zapůjčení kol.

V případě zájmu o pronájem zařízení či poskytnutí jakékoliv služby, prosím kontaktujte 603219663, nebo pospisil@ps-pm.cz    pro předchozí domluvu a zajištění potřebného vybavení či personálu (instruktoři lezení, instruktor jízdy na koni,..)  

Odměna před prázdninami dětem a rodičům

300620112113

300620112114

300620112116

Díky podpoře JMK v rámci projektu PROVOZ se podařilo připravit a uskutečnit jedinečný společný výlet dětí, rodičů a prarodičů jako odměnu dětem za jejich celoroční školní snažení.

Díky dochvilnosti účastníků se podařilo dodržet čas příjezdu na místo samé, kde nás očekával pan místostarosta společně s vrchním salašníkem a také navařeným čajem z místních bilinek, které sbírají místní děti. Buchta od babičky k čaji byla jak najitá. Děti se rozeběhly za kozenama, ovečkama, k lanovce, dětským průlezkám, ..  dospělejší pak zaujaly místní dřevěné "kopaničářské" stavby s nástroji, které mnozí z nich znají ze svého mládí.  Salašník, který jistil zájemce o zdolání lezeckého stromu, ocenil připravenost našich zástupců, když se projevil tréning z naší lezecké stěny.

Na závěr návštěvy salaše jsme byli připraveni ještě zdolat náročné výškové převýšení a pohlédnout do kraje Slovenského z místní rozhledny, avšak toto nám již neumožnilo zhoršující se počasí. Zavčasu (před pořádným lijákem) se podařilo nalodit do autobusu a následovala cesta do Uherskohradišťského aquaparku, kde se pokračovalo v dětském řádění. Při pohledu na děti a dospělé, kteří vyjeli po prvním svezení z velkého tobogánu, bylo možné tušit, jak náročný a rychlý tobogán asi je.

Zbývající účastníci zájezdu trávili čas s nejmenšími v zábavném bazénu s divokou řekou, vodní číší, vzduchovou lavicí, dětskými brouzdališti, nebo se jen nahřívali ve výřivkách.

Takže sečteno a podtrženo - všichni jsme se v pořádku vrátili včas domů a těch pár kapek mezi bazénem a autobusem bylo okořeněním společně stráveného odpoledne s našimi dětmi a sousedy.

Děkujeme rodičům a prarodičům, že se dokázali "obětovat" pro své děti a společně s nimi a s námi absolvovali tuto akci. Vzpomeňme, my dříve narození, co bychom za takový výlet s rodinou dali. Kde je chyba? Proč zůstávají děti bez rodičů a rodiče bez dětí? Touto akcí a dalšími, které připravujeme, se chceme pokusit pomoci dětem získat to, co jim nejvíce chybí - společný čas s rodiči. I když to mnozí nevidí.

PROCYON JEDE v projektu HRANICE KONGU

Dvorana zámku se plní aktovkami pro africké školáky

Hranice /FOTO/ – Už více jak devadesát aktovek a batůžků přinesla za necelý týden sbírka na pomoc dětem v Kongu. Projekt nazvaný Hranice Kongu se zaměřil právě na školní pomůcky, které mají tamní děti doslova tragické.

Autor:Jakub Zeman

V hranické dvoraně už týden běží sbírka školních pomůcek nazvaná Hranice Kongu 

Po zdárném sběru brýlí pro Afriku v roce 2008 se opět zapojujeme do pomoci na tento kontinent a to spoluúčastí v projektu HRANICE KONGU.

MInulý týden jsme společně s Vámi sesbíralo a odevzdali 34 tašek  Děkujeme.

Více o projektu na :
http://hranicky.denik.cz/zpravy_region/dvorana-zamku-se-plni-aktovkami-pro-africke-skolak.html
 

Do odhalování záhadného Větrnického propadání zapojeni hasiči

200620112051P5190095

200620112046 200620112047200620112049

 Minule jsme Vás informovali, že proběhly první sondy za účasti geologa a mailová korespondence s pracovníkem Ústavu archeol.péče z Brna, která nás vedla na stopu k možnému historickému zemníku na potraviny. Průzkum na místě ale prokázal něco jiného.

Následoval průzkum uvnitř jámy členy Speleologického klubu Brno ZO ČSS 6-12, který potvrdil, že se jedná o přírodní geologický útvar - mikrokras.

Splavení propadené zeminy za pomoci kučerovských hasičů a jejich cisterny s vodou z Lysovického rybníka poodhalilo zbytky zborceného pevného zastropení zaklesnutého do zemní spáry. Mizející voda a odezva padající vody dává tušit skutečnou hloubku Větrnického propadání.

Moc děkuji všem za ochotu a pomoc při odhalování tajemství našeho bohatého kraje. Odbornou zprávu, dokumentující Větrnické propadání přineseme po jejím vypracování.

ing.Jiří Pospíšil 603219663   pospisil@ps-pm.cz

Tak děcka a hurá zpátky na lanovku.

020620111997

030620111999

Pauza od 31.8.2010 do 2.6.2011 byla sice dlouhá, ale je to za námi a před námi je snad další nová etapa dostavby a využívání areálu. Uvidíme zda zastupitelstvo zavzpomíná na sliby z lońského roku o podpoře projektu výstavby In-line turostického přivaděče s potřebným dovybavením pro děti a mládež.

Teď se ale radujme, že máme zpět v provozu poopravenou a nově natřenou lanovku a že se opět podařilo na Den dětí pro děti v Letonicích něco udělat. A tím rozhodně pro letošek nekončíme. Čeká nás pískoviště pod věží a oprava trenažéru. Pomůže nám někdo? Budete vítáni.

Víkendová dílna

Naše nová klubovna začíná ukazovat možnosti svého víceúčelového využití a plnit účel, pro který byla budována. Po únorovém zahájení třígeneračního pečení tentokrát nabídla své prostory pro zájemce o výuku volného tvoření z hlíny a bylo velice radostné pozorovat zástupce všech tří generací při společné tvorbě výrobků z hlíny, které se záhy po vypálení promění v rukodělné regionální keramické výrobky, které se v našem regionu běžně již delší dobu nevyskytují.  Příjemně vytopená klubovna od sálajícího pece se pod vedením paní Daniely Pospíšilové z našeho sdružení proměnila na malou venkovskou manufakturu, a atmosféra připomínala dřívější sousedské besedy při draní peří. Jen tak dále.

260320111891

260320111892

260320111893

260320111894

260320111895

A o lípu je postaráno. Děkujeme.

P5230037 P5230002P5230030_2 P5230063Logo-nadace-partnerstviP5230083

Díky podpoře našeho společného projektu z oblasti životního prostředí s názvem:

LÍPA - MOST GENERACÍ   z NADACE PARTNERSTVÍ se v pondělí 23.5.2011 dostalo naší památné lípě odborného ošetření. Na pracích se podíleli nejen odborníci- arboristé, ale také naši zástupci a pracovníci obce. Všem děkujeme.

Video z ošetřování naleznete na :

http://www.ct24.cz/regionalni/brno/124871-lipu-v-letonicich-osetruji-stromolezci/

Děti základní školy, které se do projektu zapojily svými výtvarnými pracemi, si vyslechly odborný výklad k ochraně stromu a mohly na vlastní oči vidět arboristy při práci ve stromě. Věříme, že si tak budou více vážit nejen tohoto, ale i ostatních stromů v okolí.

Pa170013_2P5230047_2P4090046_2

Pa170014

Jaké bylo vítání jara na PROCYONU - DOZáDveří? Takovéhle.

Krásné jarní počasí, velká účast koní a jezdců v kostýmech, dobrá nálada účastníků a návštěvníků podpořená skvělými výrobky z klubovní kuchyně a to vše jen s malým šrámem, který okamžitě vyřešila na místě klubová zdravotnice. Jak? Pěkně vypečený beleš do pusy jako anestetikum a následně peroxid s obvazem na nohu.

P4090028

Svedsky-musketyr-a-kun

P4090024

P4090027

P4090034

P4090033

P4090036

No a když jsem u té anestézie, tak je na místě zmínit, že se ideálně podařilo skloubit naši koňáckou akci s projektem Třígeneračního pečení, neboť výsledky práce našich "babiček, maminek, děvčat a kluků" byly vysoce oceněny nejen účastníky, ale také návštěvníky akce.  No posuďte sami.  Placky, beleše, perníčky, nádivka, sachr dort, rohlíčky, buchty a chléb. A to to jen vidíte.

P4090010

P4090038

P4090001

P4090011

P4090013

P4090007

P4090012

A že taková akce dokáže mít tzv.multiplikační efekty, o tom svědčí nejen malá karemická dílna v průběhu toho všeho, ale také výstava prací žáků základní školy k dalšímu z projektů - Lípa-most generací, který v se právě v Letonicích realizuje díky podpoře Nadace Partnerství. Sousedská beseda možná budoucích členů klubu seniorů, či večerní klub letonické mládeže - tak to byly závěrečné dozvuky úspěšného dne na PROCYONU. 

P4090002

P4090004

P4090047

P4090045

P4090046


 P4090044

Pozvánka na Vítání jara na PROCYONU - zahájení jezdecké sezóny

To je toho na začátek jara skoro dost. Že?

Ale není se čemu divit. Po lednovém dokončování klubovny, únorovo březnovPozvanka-na-dozadveri_2ém tanečním frmolu při Rejdění na dědině a zahajování Třígeneračního pečení se potichoučku přiblížilo jaro a je tu tedy i naše pozvání k účasti na DOZáDveří, které by se mělo nést v duchu příjemného a zábavného sousedského setkání, při kterém chceme prezentovat najen svoji dosavadní činnost, ale také současné a budoucí volnočasové aktivity pro občany naší obce a návštěvníky z okolních obcí a mikroregionů.

A protože náš areál je určen nejen lidem, ale také koním, naše pozvání přijali také naši dvou ale i čtyřnozí přátelé z okolí, a společně Vám předvedeme, jak se dá příjemně strávit volný čas v blízkosti koní.

Na pohodové prožití společných chvil a setkání s Vámi se těší členové PROCYON, o.s.

Koňská stopa v dětských srdcích 2

Připravujeme nové projekty. Jaké ?

Zítra odevzdáváme žádost na MAS Společná cesta, jejíž obsahem je dovybavení areálu o zajímavé vybavení. Nechybí zde skokové vybavení na parkur, rozšíření lezeckého trenažéru pro nejmenší děti a jejich maminky (pořádná skluzavka, hrádek, pískoviště a konečně i lavičky se stojnem na kola). Mělo by dojít i na osvětlovací, ozvučovací a promítací techniku pro možnost pořádání malého letního kina, a ....  to je překvapení.

Noa protože koncem ledna bude již klubovna v provozu, rádi bychom vyzkoušeli nový sporák s pecí na tuhá paliva a převzali v rámci tzv.třígeneračního pečení zkušenosti od našich maminek a babiček, jak že se na lopatě sedí, aneb jak se vlastně na takové peci peče, vaří a smaží. Na oplátku je mladší maminky seznámí s pečením a grilováním na mikrovlnce a třetí generace vše bude degustovat. Takové lívance přímo na plotně ...  už se těším. Vy také? Tak se brzy uvidíme na PROCYONU.

První taneční rejdění se vydařilo

Prezentacni-foto-tanecniho-rejdeni

Marek-a-aneta_2

Honza-a-eliska_2

Stepan-a-sara_2

Matej-a-katka_2

P3250116

P3250117

P3250135

P3250145

P3250120

P3250125

A JE TO !

Kdo by si na začátku pomyslel, že se to takhle vydaří. JAK ?

Taneční začalo navštěvovat původně 11 párů různého věku, v průběhu se objevili navíc někteří jednotlivci, kteří i bez partnerů společně s námi absolvovali výuku některých tanců a také dva nově příchozí páry, které s námi dotančily až do konce tanečních kurzů.

Závěrečným předvedením deseti tanců standardních i latinsko-merických, včetně naší vesnické mazurky, za přímé účasti pozvaných rodinných příslušníků a známých při "prodloužené" a následnou dekorací všech absolventů památečními "kotylióny", vyvrcholilo naše osmitýdenní snažení o pozvednutí úrovně tance na venkově a také osmipáteční příjemné trávení volného času ve společnosti  sousedů, při besedách o přestávkách či potanečním posezení. 

PROCYON, o.s. Letonice  tímto prohlašuje  první díl    TANEČNÍCH  aneb   „rejdění na dědině 2011 “     za UKONČENÝ

Všichni, kteří máte zájem se zúčastnit na pokračování prvního dílu, či byste  se rádi zapojili do plánovaného podzimního country tancování, nebo Vás napadá jiná forma vesnické zábavy a chtěli byste jste se na přípravě a realizaci takovéhoto počinu podílet, prosím ozvěte se na adresu :

Daniela Pospíšilová, Nová 449, LETONICE,   nebo na tel.603219663, pospisil@ps-pm.cz

Výkonná rada PROCYON, o.s.  děkuje za přípravu a organizaci projektu paní Daniele Pospíšilové a manželům Henrichovým, díky jejichž společnému "sousedskému mudrování" tento projekt vznikl a následně se také zdárně realizoval. Dále pak tanečním mistrům - manželům Sedlákovým za ochotu a příjemnou atmosféru při výuce, Obci Letonice za poskytnutí výukových prostor a všem účastníkům za jejich zájem a aktivní účast. 

Těšíme se na shledanou na některé z příštích akcí. 

 

Výroční členská schůze 2011 - ve znamení buchet

Takhle voňavou Výroční schůzi jsme ještě neměli. Již při vstupu do klubovny byli účastníci naladěni do křupavoučka. Ono totiž proběhlo slavnostní vložení buchtového těsta do roztopené pece, čímž byla nejen netradičně zahájena naše letošní výroční schůze, ale současně i doufám nikdy nekončící projekt Třígeneračního pečení, kdy budeme rádi přebírat zkušenosti našich maminek a babiček z oblasti venkovského kulinářského umění, které dělá venkov pravým a nezaměnitelným venkovem.

270220111827_2

270220111828_2

Dále pak za účasti většiny členů, místostarosty obce pana Bartoníka a hostů z Letonic, Bučovic a Dolních Kounic následoval standardní průběh Výroční schůze, který byl vskutku nenásilně půlen pauzou s degustací z pece vytažených, v předsíni ochlazených, máslem pomazaných, cukrem posypaných a na jazyku se rozplývajících  B U CH E T.  Některé mladší účastnice se rozhodli tento významný moment zaznamenat i dobovou kresbou.

270220111831

270220111838

270220111839

270220111840

270220111834

Všichni, kteří se schůze i přes pozvání nezúčastnili, budou mít brzy možnost zúčastnit se dalšího dílu Třígeneračního pečení, který se již připravuje. V rámci této druhé šance bude možné prezentovat svoji domácí tvorbu.

A na závěr - usnesení bylo přijato jednomyslně a ve vedení Výkonné rady se pouze vyměnil pan Karel Šmedek se slečnou Petrou Chelíkovou, která bude mít ve Výkonné radě, jako nová členka, na starosti přípravu rozběhnutí a následné vedení nového kynologického klubu, se zaměřením na canisterapii a agility.

Více informací najdete ve Výroční zprávě za rok 2010.

Vydáno rozhodnutí o předčasném užívání stavby

Díky projektu "A CO DĚTI? .. MAJÍ SI KDE HRÁT!", spolufinancovanému z prostředků Programu rozvoje venkova, se kterým naše  sdružení uspělo v rámci výzvy MAS Společná cesta, jejímž členem se v minulém roce i díky našemu přičinění konečně stala i naše obec,

 je v areálu PROCYON  od 20.1.2011 uvedena do předčasného užívání nová klubovna se sociálním zařízením a kanceláří,

která bude využívána navíc jako vzdělávací zařízení a současně jako turistické informační místo. Díky tomu, po čtyřech letech plánování a práce, bude možné na jaře, v rámci otevření nové sezóny na areálu, oficiálně zahájit provoz celého areálu.

 Výsledky naší práce, případně průběh výstavby je možné sledovat přímo na stavbě, či v kolonce projekty 2010.

  V současné době je  projekt ve fázi hodnocení dosažených výsledků, je podaná žádost o proplacení výdajů a čeká nás fyzická kontrola projektu.

Díky všem, kteří jakýmkoliv způsobem pomohli. Zvláště pak Ladislavu Pospíšilovi, za jeho odbornou práci v rámci tzv. věcného plnění a výdrž. 

ŠŤASTNÝ A VESELÝ ROK 2011

Na Štědrý večer 2010 to bylo již čtyři roky od "zrození" našeho občanského sdružení, díky kterému se nám společně s Vámi, daří uskutečňovat sny naše i jiných.

Přejeme si, aby tomu bylo stejně i v roce příštím.

 Pf-2011_2