DEN KONÍ ke cti sv.Huberta 2009

Pa030169Cteni-proslovu-jezdcu_2

HosteVozatajstvo

Prosba MASTERA

Svatý Huberte, patrone jezdců a lovu

o tvoji ochranu prosíme znovu.

Stejně jak každý rok o pomoc prosíme

dej ať  i příští rok ve zdraví na koních jezdíme.

Kéž dnešní trasa je pro všechny zřetelná

v lotu ať panuje nálada příjemná.

Master nechť tempo správné nám pak zvolí

při vědomí toho, že pod sedli jsou koně a ne voli.

Při jízdě nechť  chováme se  jak nám dobré mravy káží

ať nikdo z  jezdců neválí se po zemi a koním nepřekáží.

A když už se to stane, třebas i pěšky, jen ať vrátíme se zpátky

a na pevných sedačkách při guláši můžeme uklidnit své zadky.

Kéž se nám všem na PROCYONU a  první koňské hipostezce líbí

snad pořadatel na příští rok zas o něco víc pro nás a naše koně slíbí.

Ať tebe svatý Huberte, všichni jezdci patronem svým zvou

vždyť vděčíme Ti za mnohé, i za to, že nám koně jdou.

První kulatý stůl na téma : mládež na venkově

Součástí demokratického rozvoje společnosti jsou veřejná projednávání, na kterých jednotliví zájemci o diskusi  vedou řízené rozhovory, na jejichž konci jsou reálné návrhy.

 Obdobný smysl a účel měl tzv.

„Kulatý stůl o tom, jaký život žije a jaký by chtěla a mohla žít mládež v Letonicích“ který se uskutečnil v Letonicích ve dnech dne 15. a 16.12.2009 od 17.30 hod. v zasedací místnosti OÚ Letonice

Na základě přesvědčení o správnosti a potřebnosti takovéto formy komunitní práce v naší obci pořadatelsky zajišťovalo PROCYON, o.s. a pozvalo všechny mladé a zejména rodiče, kteří nevzdávají boj za své děti a za kvalitní život mládeže v naší obci a jsou připraveni pomoci radou, názorem, svým úhlem pohledu.

Na úvod proběhla prezentace průběhu a výsledků projektu prevence kriminality (např. jaké jsme měli krtky, betonáře, vrtáky či natěračky na Procyonu) a samotní účastníci mohli zhodnotit, jaké to bylo a jak se jim to líbilo, či co by se mělo do příště zlepšit.

Současně měli možnost porovnat naše snažení s projekty mládeže, které se realizují jinde např. v programu Mládež v akci,..

Následovalo hodnocení současného stavu možností vyžití a zapojení mládeže do rozvoje obce a také zjištění Vašeho zájmu o další spolupráci a stanovení možných forem. Procyon o.s. představilo též svoji nabídku spolupráce, mimo jiné snahu o poskytnutí možnosti brigád i na rok 2010.

Výstupy a návrhy:

- deklarovaný zájem mladých zapojit se aktivně do života na obci

- nadále podporovat aktivní zapojení mládeže formou brigád ve prospěch obce

- využití mládeže pro vzdělávání. Příprava projektu vzdělávání seniorů - počítačová gramotnost 

- vytvoření "klubovního " prostoru či alespoň přístřešku pro možnost scházení se

Na závěr byl odměněn nejaktivnější účastník věcnou cenou.

Setkání se zúčastnilo celkem 15 mládežníků od 14-25 let a také 6 osob starších 25 let.

Mistrovství v lezení na umělé stěně 2009

 

Pěkný den, spokojené děti, noví letoničtí šampioni, skvělé výkony, pyšní rodičové, ..                          Takové bylo Druhé mistrovství Letonic v lezení na umělé stěně na PROCYONU.                                  Tak zase za rok.