Drakiáda

 

18. 10. v areélu Procyonu, program na celý den. Podrobnosti v pozvánce. Těšíme se na vás…

Drakiada_a4

Předvánoční setkání

14. 12. každého zveme na přátelské předvánoční adventní setkání.

Bazárek

Procyon Letonice — Klub maminek a dětí MÁaJÁ

pořádají bazárek podzimních a zimních oděvů, doplňků a sportovních potřeb. Podrobnosti v pozvánce. Těšíme se na vás…

Procyon_bazar_a4

Pozor změna

Akce Velká rodinná hra je z důvodu špatného počasí přesunuta! Těšíme se na vás tedy v neděli 25. 5. 2014.

 Velká rodinná hra 

Velká rodinná hra - Jeden za všechny, všichni za rodinu…

Neděle 18. 5. 2014 od 14.00 hodin, Letonice. Start od nástupního prostoru na novou in-linovou dráhu (za fotbalovým hřištěm) v případě mokré varianty sraz ve 14.00 v Orlovně (ulice Osvobození, naproti poště). Více informací v pozvánce - rozklikněte si ji. Těšíme se na vás.

Procyon_jeden-za-vsechny_mail_2

Zamyšlení

Poslední jarní brigáda na Větrníkách  29. 3. 2014. 

Tak pro letošní jaro s mýcením hotovo. Sice se nezvládlo vše, co jsme si předsevzali, ale to se nedá nic dělat. Dělali jsme, na co síly stačily. To co se povedlo, je další krok ke znovuoživení Větrníků.

Díky všem, kteří se zapojili a pomohli, a na vlastní oči tak mohli vidět a na vlastní ruce a záda cítit, jak se Větrníky díky nim mohou změnit k lepšímu.

I loňský projekt Větrnické MEMENTO nám jasně ukázal, že s lidmi je to hodně podobné. Jak málo lidí je ochotno pomoci přírodě a tím pádem i sobě a lidem okolo. To si Vážně myslíme, že se již nepotřebujeme? Opak je pravdou!

 Pred-mycenim_2Po-praci_2

Sipkovy-tomasek_2Uklizeno_2

Snad to poznají a ocení i ti, kteří na Větrníky a na Jarmilku zavítají letos, i když třebas opět jen jednou do roka. Třeba i to bude stačit k tomu, aby v létě při sečení, či podzimním mýcení přiložili svoji ruku k dílu.

Jarní turistická sezóna začíná, a tak opětovně vyzýváme všechny, kdo přijdou obdivovat krásu přírodu v této NPR, aby dodržovali pravidla chráněné krajinné oblasti a slušného chování.  Děkujeme.

 

Tak sósede, jak bylo? II. - tajemný Mustang

 Dsc_0273_3Dsc_0275_3Pozvanka_9

Proběhlo druhé pokračování z cyklu cestovatelských besed.

Výroční členská schůze 2014

 Plná klubovna stávajících a 9 nových členů sdružení, včetně hostů, ti všichni byli svědkem hodnocení uplynulého roku, který probíhal ve znamení našeho loňského hesla - Sousedství = společné bytí.

Snažili jsme se proto společně nejen se svými sousedy, ale také s novými přáteli, podílet na údržbě a rozvoji volnočasového areálu, na výchově dětí a mládeže, vhodném využívání volného času dětí, a nově také na vzdělávání v oblasti EVVO, údržbě NPR Větrníky a výstavbě nového objektu- odpočívadla Jarmilky.

 230220147753230220147755

Děkujeme všem za pomoc a podporu v roce 2013 a těšíme se na další výsledky spolupráce v tomto roce, při uskutečňování aktivit ve spojitosti s naším heslem pro rok 2014 - spokojené rodiny-základem jsou dědiny.

 230220147754230220147752

Taneční aneb Rejdění na dědině - výzva k účasti

Taneční aneb Rejdění na dědině 2014 

Kdo zažil atmosféru předchozích tří ročníků, případně konečně našel odvahu a odhodlání naučit se novým tanečním stylům, či si jen chce rozšířit krokové varianty,... Vás všechny zveme k pokračování letonických tanečních aneb REJDĚNÍ NA DĚDINĚ 2014.

 Tablo-z-tanecnich-2012Zaverecne-foto

Od 17. 1. 2014 začíná první lekce tanečních pro začínající a již tancující páry z Letonic a okolí. Tentokrát v prostorách nově zrekonstruovaného sálu Orlovny v Letonicích. Taneční budou každý pátek od 19.00 hod.

Obsah tanečních kurzů - 8 pátečních 2hodinových lekcí.  Určeno všem od 14 do ... let. Těšíme se na příjemně prožité chvíle při sousedském vzdělávání tancem na vesnici.

Letošní ročník bychom v případě zájmu rádi rozšířili také o výuku zapomínaných, dříve na vesnici hojně využívaných lidových tanců, které bychom rádi prezentovali jednak při závěrečné prodloužené, ale někteří z účastníků - budoucí stárci, také při hodové zábavě.

Pro letošní sezónu zatím přihlášeno 11 párů a další zájemci se ještě mohou hlásit u Daniely Pospíšilové - 603446179, daniela.robin@seznam.cz.

výzva k účasti na 3.lekci tanečních

Taneční aneb Rejdění na dědině 2014 - 3. lekce se bude konat 7. 2. 2014!

Začaly opět letoňské taneční,  pro naše páry radosti páteční. Pod vedením tanečního mistra, snažíme se spolu o to, by do našeho tance pronikala jiskra. Džaiv a ča-ča, rumba, wals, pro mnohé je neodbytná výzva, takže nemůže být vcelku divu, když například po vášnivém tangu, zůstane i jizva. Aby jizev bylo méně a radosti z tance čím dál víc, tak o to se i v dalších lekcích budou jistě snažit tanečníci z okolí a z Letonic.

 240120147690240120147688

V pátek 7. 2. 2014 pokračujeme třetí lekcí tanečních pro začínající a již tancující páry z Letonic a okolí. V prostorách nově zrekonstruovaného sálu Orlovny v Letonicích od 19.00 hod.

Kdo má zájem se zúčastnit i jen jednotlivých tanečních hodin, můžete se ještě hlásit u Daniely Pospíšilové - 603446179, daniela.robin@seznam.cz.

ROK 2014

 Nemít střechu?

Nemít střechu? …jó to vadí! - snad tedy v roce 2014

 Hudebni-vyuziti-kruhovkyUkazka-haly-zvenku

Chybějící střecha nad hlavou pro více lidí v případě špatného počasí a další rozšíření využití volnočasového areálu, např. pro organizování dalších vzdělávacích aktivit. To byl hlavní smysl opětovného podání žádosti na MAS Společná cesta v rámci její 8. výzvy.

Naše žádost v konkurenci ostatních žádostí napodruhé uspěla, což mohlo, s předběžně přislíbenou finanční podporou obce na předfinancování a kofinancování ve výši 134 tis. Kč k získané 70 % dotaci 499 tis. Kč znamenat, že jsme do konce roku 2013 mohli mít halu postavenou. Bohužel se zastupitelstvo obce  rozhodlo uvolnit v roce 2013 pouze částku ve výši 70 tis. Kč na kofinancování, avšak bez poskytnutí půjčky na předfinancování. Bohužel se neočekávaný finanční propad - neuskutečněná půjčka 499 tis. Kč a chybějící prostředky ve výši 64 tis. Kč na kofinancování, nepodařilo sdružení v roce 2013 vykrýt z jiných zdrojů a tak nezbývá než doufat, že se situace v roce 2014 změní. Pokusíme se opět přesvědčit zastupitele o efektivnosti a potřebnosti vzájemné pomoci při realizaci projetků na území obce Letonice.

Díky aktivitám PROCYONu v uplynulém období se podařilo do obce získat prostředky na obnovu Obecního domu, na výstavbu In-line komunikace k ČOV, nebo na propagaci NPR Větrníky - zatím v celkové výši 1,8 mil. Kč a v současně době se připravuje projekt výstavby přírodní školky, kde bude Obec žádat o dotaci ve výši více jak 1,5 mil. Kč. Pomohli jsme také se získáním dotace partnerské orelské jednotě ve výši 488 tis. Kč a pomáháme i dalším organizacím.

Kromě zajištění potřebných finančních prostředků je třeba odvést také cca 350 brigádnických hodin, abychom pokryli vlastní podíl ve výši cca 10 % nákladů projektu. Takže budeme vděční za každou pomocnou ruku, případně za finanční příspěvek, na pokrytí nákladů projektu. Děkujeme za jakoukoliv podporu a těšíme na setkání buď na brigádách, nebo na slavnostním zahájení provozu. (VR sdružení)

Pozvánka na akci z cyklu přednášek : TAK SÓSEDE, JAK BYLO?

150220147736150220147738

150220147733Procyon_kolem-kolem

 Více jak 35 účastníků ocenilo výkon mladých cestovatelů a jejich zajímavý přednes potleskem a uznáním.

 Děkujeme a těšíme se na setkání při dalším pokračování série setkání cestovatelů a jejich příznivců

 v rámci cyklu TAK SÓSEDE, JAK BYLO?

 

ROK 2014

 Zveme vás na výroční členskou schůzi  

Rozklikněte si pozvánku. Těšíme se na každého…

Procyon_pozvanka_vcs2014_www_2

 Nemít střechu? 

 

…jó to vadí a  bude vadit i po roce 2014!

Poté, co jsme uspěli s naší žádostí na MAS Společná cesta a získali na podzim roku 2013 příslib dotace z Programu rozvoje obce v avizované výši 500tis.Kč, obrátili jsme se na vedení obce se žádostí o pomoc při předfinancování a kofinancování našeho projektu a současně na MAS Společná cesta se žádostí o posun termínu realizace na jarní měsíce. Posun termínu nám byl vedením MAS schválen, a ze strany obce nám byla poskytnuta podpora na kofinancování ve zhruba poloviční výši, bez pomoci s půjčkou na předfinancování.  Díky schválenému posunu termínu nám zbývala ještě jedna šance, jak ve spolupráci s obcí zajistit kompletní fïnancování proejktu, kterou bylo březnové zasedání zastupitelstva obce, kde jsme chtěli znovu obhajovat potřebnost tohoto projektu a partnerskou pomoc při jeho realizaci. Tato byla při přípravě projektu vedením obce přislíbena.

Bohužel koncem ledna jsme dostali zprávu z dotační agentury, že posun termínu realizace byl zamítnut a stavba musí být dokončena do začátku března, což je termín, na který jsme nedokázali, navíc bez zajištění financí reagovat.  Podali jsme dovolání, které dle informací manažerky MAS bylo také zamítnuto, což znamená, že dvouletá práce a půl milionová dotace přijde vniveč.  Škoda. Snad tedy příště.

 Hudebni-vyuziti-kruhovkyUkazka-haly-zvenku

Stojí za zmínku, že díky aktivitám PROCYONu se v uplynulém období podařilo do obce Letonice za uplynulé dva roky získat prostředky na obnovu Obecního domu, na výstavbu In-line komunikace k ČOV, nebo na propagaci NPR Větrníky - zatím v celkové výši 1,8 mil. Kč a v současně době se připravuje projekt výstavby přírodní školky, kde bude Obec žádat o dotaci ve výši více jak 1,5 mil. Kč. Pomohli jsme také se získáním dotace partnerské orelské jednotě ve výši 488 tis. Kč.

Prostřednitvím těchto prostředků vytváříme prostředí a podporujeme aktivní činnost obyvatel obce a okolí, zejména mládeže a rodin vč.seniorů. 

ROK 2014

 Šesté pokračování - volné opakování 

Bez tanečních mistrů, takže konečně správné rejdění…

Pokračují letoňské taneční,  pro naše páry radosti páteční. Pod vedením tanečního mistra, snažíme se spolu o to, by do našeho tance pronikala jiskra. Džaiv a ča-ča, samab, wals, pro mnohé je neskutečná výzva, takže nemůže být vcelku divu, když například po vášnivém tangu, zůstane i jizva. Aby jizev bylo méně a radosti z tance čím dál víc, tak o to se i v dalších lekcích budou jistě snažit tanečníci z okolí a z Letonic.

 210220147748210220147749

 210220147751210220147746

V pátek 28. 2. 2014 pokračujeme v tanečních pro začínající a již tancující páry z Letonic a okolí. V prostorách nově zrekonstruovaného sálu Orlovny v Letonicích od 19.00 hod.

Kdo má zájem se zúčastnit i jen jednotlivých tanečních hodin, můžete se ještě hlásit u Daniely Pospíšilové - 603446179, daniela.robin@seznam.cz.

8. pokračování tanečních

Osmé - předposlední taneční v Letonicích  2014

Kdo nezkusil, těžko může hodnotit. Ti, kteří s námi absolvují do začátku, již vědí jaký je rozdíl mezi ča-čou a rumbou, jak se tančí wals, tango, foxtrot, polka, blues a po minulé hodině také umí správně zatančit valčík.

V pátek 14.3.2014 pokračujeme ve výuce tanců pro začínající a již tancující páry z Letonic a okolí. V prostorách nově zrekonstruovaného sálu Orlovny v Letonicích od 19.00 hod.

Kdo má zájem se zúčastnit i jen jednotlivých tanečních hodin, můžete se ještě hlásit u Daniely Pospíšilové - 603446179, daniela.robin@seznam.cz.

Současně přidáváme pozvánku na zajímavou akci pro ty, kteří by se chtěli přidat do zkvalitnění obsahu a průběhu letošních hodů - viz.pozvánka.

 Tradice-hodu

Datum konání: 14.-16.3.2014
Místo konání: sál hotelu Vinum Coeli, Dolní Kounice, Masarykovo náměstí 5

PROGRAM

PÁTEK: 17.00 - 20.00
17.00 - 17:30 - uvítání účastníků, seznámení s programem
17.30 - 18.00 - přednáška „Tradice hodů“
18.00 - 20.00 - základní kroky - polka, valčík
20.00 - zhodnocení dne, rozloučení

SOBOTA: 9.00 - 20.00
9.00 - 10.30 - kroky k tanci „Chasnická skočná“ a jejich užití v choreografii
10.30 - 11.00 - přestávka
11.00 - 12.00 - nácvik lidových písní
12.00 - 13.00 - přestávka
13.00 - 15.00 - nácvik choreografie „Moravská beseda“
15.00 - 15.30 - promítání videozáznamů z hodů, inspirace
15.00 - 16.00 - přednáška „Zvyky a společenské chování v době konání hodů“
16.00 - 16.30 - přestávka – tanec na lidovou hudbu
16.30 - 18.00 - výtvarná dílna (výroba hodových ozdob)
18.00 - 18.30 - přestávka
18.30 - 20.00 – volná zábava (párový tanec)
20.00 - zhodnocení dne, rozloučení

NEDĚLE: 9.00 - 20.00
9.00 - 10.30 - dívky: výroba hodových ozdob, chlapci: tanec „Verbuňk“
10.30 - 11.00 - přestávka
11.00 - 12.00 - dívky: výroba hodových ozdob, chlapci: tanec „Verbuňk“
12.00 - 13.00 - přestávka
13.00 - 15.00 - opakování choreografie „Chasnická skočná“
15.00 - 15.30 - přestávka
15.30 - 16.30 - opakování naučených tanců
16.30 – 17.00 - zpěv lidových písní
17.00 – 17.30 – úklid a úprava prostor
17.30 – 18.00 - generálka pro předvedení veřejnosti
18.00.- 20.00 – předvedení hodových tanců, choreografií a výrobků veřejnosti
20.00 - zhodnocení workshopu, rozloučení s účastníky, úklid prostor

Pozn. Dle vlastního uvážení je možné si předem objednat oběd v restauraci v objektu nebo polední přestávky využít k procházce nebo návštěvě domova.
____________________________________________________________
Akce je bezplatná. Podpořeno z programu Think Big, který realizuje Nadace Telefónica ve spolupráci s Nadací rozvoje občanské společnosti.


Další informace viz:
http://www.o2thinkbig.cz/projekty/detail/4990

TAJEMNÝ MUSTANG

Pozvanka_9 Tajemny-mustang-pozvanka

Pozvánka na pokračování cyklu cestovatelských besed TAK SÓSEDE, JAK BYLO?

NEDĚLE  16. 3. 2014 od 17:30, ORLOVNA Letonice – I. Patro nad hospůdkou U Svatého Huberta, Osvobození 49

Tentokrát o Tajemném Mustangu :

 Přes území Mustangu od pradávna putovaly z Tibetu do Indie karavany se solí, která byla těžena v solných jezerech na Tibetské náhorní plošině. Proto zde již v raném středověku existovala řada menších království. Ta se podařilo sjednotit ve 14. století králi Ame Pálovi, který sídlil v Carangu.[1] Za jeho nástupců se královské sídlo přemístilo do Lo Manthangu. Království si zachovalo nezávislost díky své izolovanosti i díky skvělé obchodní taktice. Při tibetsko-nepálské válce v roce 1790 se zdejší král rozhodl přidat na stranu Nepálu - od té doby je Mustang uváděn jako součást této země, i když si uchoval značnou suverenitu i po posledním sjednocení v roce 1958. První cizinci směli království navštívit až v roce 1951. Konkrétnější poznatky o Mustangu přinesl až v 70. letech francouzský cestovatel Michel Peissel, který jako první obdržel povolení k delšímu pobytu a ke vstupu do hlavního města.[1] V šedesátých letech obsadil Mustang bojovný kmen Khamů, který uprchl z Tibetu a proměnil oblast v základnu ozbrojeného odporu proti čínské okupaci. Situace se uklidnila v 70. letech, poté začala nepálská vláda provozovat kontrolovanou turistiku - do Mustangu byl vpuštěn omezený počet cizinců, pokud složili poplatek 700 dolarů na týden a měli s sebou doprovod, který dohlížel, aby návštěvníci nijak nenarušovali místní tradiční způsob života. Po přijetí nepálské republikánské ústavy v říjnu 2008 byla mustangská autonomie zrušena a panovník Jigme Palbar Bista, který je pětadvacátým mustangským králem v přímé linii Ame Pála, si ponechal pouze ceremoniální funkce. Obyvatelé Mustangu jsou etničtí Tibeťané a vyznávají buddhismus.

Brigády na Větrníkách II.

Za účasti 8 brigádníků jsme pokračovali v boji s křovinami - tentokrát v úseku, pracovně nazývaném Rohlík. Výkon nových pil a sehranost týmu byly na množství udělané práce poznat. Díky všem.

Jacha-pomaha_2Matej-v-akci_2Rohlik-a-jsme-zase-v-tom_2

 Uklizeci-na-rohliku_2Hmota-na-rohliku_2Vymyceny-rohlik_2

Jarní turistická sezóna začíná, což je patrné i z množství návštěvníků, které jsme měli možnost včera buď již přímo na Větrníkách, u Jarmilky či po cestě potkat. Vyzýváme všechny, kdo přijdou obdivovat krásu přírodu v této NPR, aby dodržovali pravidla chráněné krajinné oblasti.  Děkujeme.

Brigáda na Větrníkách III. 29.3.2014

Zveme k účasti na sobotním letošním posledním jarním brigádničením - křovinoničením. Tentokrát se pustíme do horní části louky zvané Nekonečná, kterou vymýcením náletů ještě více znekonečníme.

Odjezd v 8.00 hod. od klubovny na PROCYONU. Svačina zajištěna. Díky, pokud se rozhodnete pomoci.

Kdo jste byli na Jarmilce v poslední době, jistě si všimnete, kolik lidí již provedlo zápis do Jarmilčina návštěvníčku.

Jarní turistická sezóna začíná, a tak opětovně vyzýváme všechny, kdo přijdou obdivovat krásu přírodu v této NPR, aby dodržovali pravidla chráněné krajinné oblasti a slušného chování.  Děkujeme.

Pomlázková zábava 2014

Nedělní večer 20. 4. 2014 bude opět po roce od 20.00 hodin v letonické Orlovně patřit vesnické zábavě.

Přijďte na 2. ročník Pomlázkové zábavy

Muziku zajistí a večerem bude provázet taneční mistr Lubomír Sedlák, který přijal naše pozvání a společně s námi je připraven slavit Velikou noc v rytmech tanců rozličných.

Proto jsou zváni všichni, kdo si chtějí zpříjemnit sváteční večer při skladbách, na které se někteří třebas i pokusí uplatnit umění tanců latinskoamerických, klasických či obyčejných dědinských. Taková mazurka na mnoho způsobů ??

Zábavu můžeme pojmout např. jako Prodlouženou pro účastníky a rodinné příslušníky všech dosavadních ročníků Tanečního rejdění, mnozí pro zopakování málo využívaných tanečních kroků a variací, stárci jako přípravu na hody, tetiny z dědiny na čumendu,... a někdo jen tak na besedu se sousedy

Stejně jako naši předkové kdysi, i my dopůlnoční intenzivní tancování rádi po půlnoci nahradíme sousedskou besedou bez muziky a tance, jen povídáním a zpěvem, či vzpomínáním u společného stolu. Takže nějaké domácí občerstvení určitě s sebou, bude se jistě hodit. Velikonoce jsou jedny do roka, tak je oslavme spolu a s chutí.

Na sousedské setkání se těší účastníci.

ROK 2014

 Pomlázková zábava 2014 

Nedělní večer 20. 4. 2014 patřil  v letonické Orlovně účastníkům 2. ročníku Pomlázkové zábavy.

Cca třicítka návštěvníků zejména z řad absolventů letošního tanečního Rejdění na dědině provázení hudebním doprovodem, řízeným tanečními mistry Hanou a Lubomírem Sedlákovými,  společně tancem slavili Velikonoční svátky a při popůlnočním besedovali o tom, co nás v letošním roce čeká.

Například nejbližší květnová rodinná akce, o které budete ještě blíže informováni.